Säännöt ja suositukset

Pääomasijoitusyhdistyksen jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen sääntöjä sekä suosituksia avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä pääomasijoitustoimialalla.

Suomen Pääomasijoitusyhdistys ry:n säännöt

Yhdistyksen alkuperäiset säännöt hyväksyttiin patentti- ja rekisterihallituksen toimesta 25.1.1991. Sääntöjä on tarkistettu ja päivitetty viimeksi vuonna 2017.

 

Avoimuus ja läpinäkyvyys pääomasijoitustoimialalla -suositukset

Pääomasijoittajat ry:n suositukset on tarkoitettu toimimaan standardina pääomasijoitustoimialan avoimuudelle ja läpinäkyvyydelle Suomessa. Suositus on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 21.4.2009 ja vastuullisen sijoittamisen politiikkaa koskeva lisäys on tehty keväällä 2017.

 

Professional Standards Handbook – Invest Europe

Invest Europe julkaisi pääomasijoitustoimialan käsikirjan uusimman version marraskuussa 2015. Käsikirja on kattava kokoelma standardeja ja suosituksia, jotka pyrkivät lisäämään toimialan hyvää hallintoa, avoimuutta ja vastuullisuutta.

 

Invest Europe Professional Standards Handbook