10 asiantuntijaa: Suomi tarvitsee yksityiset pääomat startupien ja kasvuyritysten käyttöön

Kysyimme kymmeneltä elinkeinoelämän asiantuntijalta, mitä he ajattelevat hallituksen kaavailemasta lakiuudistuksesta. 

Lakiuudistuksen avulla sekä ulkomaisten rahastojen rahastojen että kotimaisten yleishyödyllisten säätiöiden sijoitusmahdollisuudet Suomeen ja suomalaisten startupien ja kasvuyritysten kasvua tukeviin kotimaisiin pääomasijoitusrahastoihin helpottuisivat.

Tarve uudistukselle on akuutti. Suomen lainsäädännön teknisen virheen myötä esimerkiksi tällä viikolla julkaistun Euroopan komission ja European Investment Fundin (EIF) VentureEU -ohjelman ja muiden vastaavien ulkomaisten rahastojen rahastojen sijoitukset ohjautuvat muihin kuin suomalaisiin kasvuyrityksiä tukeviin pääomasijoitusrahastoihin.

Ilkka Paananen, toimitusjohtaja ja perustaja, Supercell

”Suomi on onnistunut näyttämään, että menestyksekkäiden ja globaalien teknologiayritysten kasvattaminen on mahdollista myös täältä käsin. Jatkossa tavoitteet pitää asettaa entistäkin korkeammalle – voimme halutessamme olla Euroopan houkuttelevin valtio niin osaajille kuin kasvun tueksi tarvittaville pääomille. Esillä oleva lakimuutos toisi näitä tarvittavia pääomia kotimaisille pääomasijoitusrahastoille. Yhteiskuntamme tarvitsee niitä niin peliteollisuudessa kuin muillakin toimialoilla. Kyse on siis meille kaikille tärkeästä asiasta.”

Pekka Soini, pääjohtaja, Business Finland

”Nopeaa kansainvälistä kasvua tavoittelevat innovatiiviset yritykset tarvitsevat pääomia ja pääomien järkevä käyttö edellyttää osaamista ja verkostoja. Alkavan vaiheen pääomasijoitusmarkkina on muutaman viime vuoden aikana kehittynyt positiivisesti, kun uusia rahastoja on syntynyt useita. Kasvuyritysten pitkäjänteisen kehittämisen haasteina on havaittu kotimaisten pääomarahastosijoittajien verrattain pieni lukumäärä, hallinnointitiimien rajallinen kansainvälinen kokemus sekä etenkin merkittävään kansainväliseen skaalaukseen kykenevien yksityisten pääomarahastosijoittajien puuttuminen lähes kokonaan. Säätiöiden ja ulkomaisten rahastojen rahastojen verotukseen sisältyvien epäjohdonmukaisuuksien poistaminen lakimuutoksilla houkuttelisi uusia pääomarahastosijoittajia markkinoille, mahdollistaisi rahastojen ja tiimien koon kasvun ja siten parantaisi yritysten kasvumahdollisuuksia. Kannatamme esitettyä lakiuudistusta.”

Laura Juvonen, toimitusjohtaja, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

”Suomalaiset säätiöt haluavat rakentaa suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuutta. Jos säätiöt voisivat sijoittaa kotimaisiin pääomasijoitusrahastoihin, avautuisi mahdollisuus saada satoja miljoonia yksityistä pääomaa vauhdittamaan suomalaisten yritysten kasvua. Rahastoja tarvitaan, koska säätiöt eivät voi lähteä sijoittamaan suoraan yksittäisiin kasvuyrityksiin – siihen ei säätiöissä ole osaamista tai organisaatiota. Sijoituksista saamansa tuoton säätiöt käyttävät yhteiskuntaa eteenpäin vievään yleishyödylliseen toimintaan. Yksistään Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsensäätiöt lahjoittavat yli puoli miljardia euroa joka vuosi tieteen, taiteen, kulttuurin ja sosiaalisten tavoitteiden tukemiseen.”

Reijo Karhinen, vuorineuvos, Valtion kehitysyhtiö (Vake Oy) hallituksen puheenjohtaja

”Mitkä yritykset ovat voittajia? Ehkä ne, jotka sopeutuvat nopeasti, ja jotka uskaltavat rohkeasti kokeilla rajojaan. Uuden kokeiluun tarvitaan kuitenkin pääomia, ja pääomasijoittajat tuovat aktiivisina kasvun rakentajina ja tukijoina kohdeyhtiöihinsä mukaan rahoituksen ja osaamisen lisäksi juuri tämän uskalluksen kasvaa – ja myös kokeilla.

Suomi on uuteen teknologiaan perustuvassa neljännessä teollisessa vallankumouksessa muun muassa osaamisensa ja perusinfransa ansiosta paalupaikalla. Meidän on varmistettava kaikin mahdollisin keinoin, että paalupaikkamme ei jää hyödyntämättä ainakaan pääomien puutteen takia. Yhteiskunnan tehtävä on varmistaa, että Suomella on aikaamme sopiva ja myös globaalisti kilpailukyinen normipohja. Esillä oleva lakimuutos varmistaisi, että Suomella on jatkossa entistä parempi kyky ja halu kasvaa, ja nousta kansainväliseksi edelläkävijäksi.”

Andreas Saari, toimitusjohtaja, Slush

”Kun suomalaisiin riskisijoitusrahastoihin saadaan lisää pääomaa, on myös yrittäjille tarjolla enemmän rahaa. Tämä merkitsee kasvua startup-yrittäjien määrässä, varmempaa rahoituspohjaa kasvulle, sekä useampia “Smartlyn ja Vainun lailla” kasvavia firmoja. Haluaisin, että tällaisia suomalaisia yrityksiä olisi viiden vuoden päästä vähintään 100.

Samalla kun suomalaiset rahastot saavat tehtyä fiksun kokoisia sijoituksia sekä kotimaisiin että ulkomaisiin korkealaatuisiin startupeihin, palautuu suurempi osa pääomastakin exitien mukana Suomeen sen sijaan, että ulkomaiset, sijoituskykyisemmät rahastot käärisivät suurimmat voitot. Vasta viime vuosina Atomicon ja EQT:n isompien rahastojen myötä Pohjoismaista tuleva kasvufirma on voinut rahoittaa kasvuaan merkittävissä määrin edes Euroopasta löytyvällä rahalla.”

Juha Peltola, toimitusjohtaja, Vaaka Partners

”Suomelle on tärkeää, että kasvuyhtiömme eivät jää pääoman saatavuuden kannalta muita maita huonompaan asemaan lainsäädännöstä johtuen. Ehdotettu uudistus mahdollistaa niin kotimaisen säätiöpääoman tasaveroisen kohtelun pääomasijoituksissa kuin toisaalta vaikkapa eurooppalaisten eläkerahan kanavoitumisen suomalaiseen kasvuyhtiökenttään.”

Peter Vesterbacka, perustaja, Lightneer Inc, Slush, Rovio

”Suomi ja suomalaiset kasvuyritykset tarvitsevat yksityiset pääomat käyttöönsä. Näiden yritysten kehittämät innovaatiot ovat muutoksen ajureita, jotka vievät yhteiskuntaa eteenpäin – myös taloudellisesti.

Vaikka suomalaiset startupit ja aikaisen vaiheen kasvuyritykset onnistuivat houkuttelemaan vuonna 2017 ennätysmäisen 349M€ potin kasvurahoitusta, jäämme silti pääomalla mitattuna selkeästi jälkeen esimerkiksi Ruotsista. Kansainvälisessä kilpailussa mukana pysyäksemme ja sen ajuriksi noustaksemme meidän tulee huolehtia toimintaympäristömme houkuttelevuudesta niin pääomien kuin osaamisen suhteen.

Käsillä oleva lakiuudistus olisi merkittävä edistysaskel kohti Suomea, joka varmistaa uusien globaalien kasvutarinoiden syntymisen myös tulevaisuudessa. ”

Päivi Tikka, vt. toimitusjohtaja, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta

“Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan 188 jäsensäätiötä tukevat tiedettä, taidetta, kulttuuria ja sosiaalisia tarkoituksia yli puolella miljardilla eurolla vuosittain. Suuri osa tukisummasta koostuu säätiöiden omien sijoitusten tuotoista. Kaikilla kotimaisilla säätiöillä on yhteensä 20 miljardia euroa pääomaa, jota kannattaisi kohdentaa nykyistä tehokkaammin myös Suomen talouden hyödyksi. On vaikea ymmärtää, miksi kotimaisia pääomarahastosijoituksia kohdellaan verotuksellisesti epäedullisemmin kuin muita sijoituksia. Säätiöiden yksityisten pääomien ohjaaminen kotimaisten pääomasijoitusrahastojen kautta suomalaisiin kasvuyrityksiin olisi kaikkien etu.”

Sami Lampinen, toimitusjohtaja, Inventure

”Kansainvälisessä kilpailussa mukana pysyäksemme kotimaisen pääomasijoitustoimialan koko täytyy pystyä kasvattamaan viisinkertaiseksi. Seuraavalle vuosikymmenelle tarvitaan yksi uusi miljardi rahaa uusista kansainvälisistä lähteistä.”

Inka Mero, perustaja, Pivot5 (Industryhack)

”Talouskasvu ja työllisyys edellyttävät elinkeinoelämän ja yritysrakenteemme uudistumista. Suomen kansainväliset kasvuyritykset tarvitsevat pääomaa ja uusia kilpailukykyisiä venture rahastoja. Olemme pääomalla mitattuna edelleen jälkijunassa verrattuna esimerkiksi Ruotsiin tai Saksaan. Siksi olisi koko Suomen etu, että ehdotus viedään vihdoin käytäntöön. ”

Lisää aiheesta:

Pääomasijoittajat: Suomi jää jälkeen kansainvälisten pääomien houkuttelussa 14.4.2018

Helsingin Sanomat: EU-komissio jakaa yli kaksi miljardia euroa riski­rahaa startup-yhtiöihin, Suomessa verotus vaikeuttaa varojen saantia 13.4.2018

Talouselämä: Suomi teki lainsäädännössä “teknisen virheen” – säädösmuutoksella saataisiin jopa sathttps://www.hs.fi/talous/art-2000005641174.htmloja miljoonia euroja lisää kotimaisten startupien ja kasvuyritysten kehittämiseen 14.4.2018

Yle: Hallitus kaavailee veroetua miljardiomaisuutta hallinnoiville säätiöille – “Veroporkkana toisi satoja miljoonia kasvuyrityksiin” 17.3.2018

Lisätiedot:

Pia Santavirta
Pääomasijoittajat, toimitusjohtaja
040 5467 749
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi

Pauliina Martikainen
Pääomasijoittajat, viestintäpäällikkö, edunvalvonta
045 1385 002
pauliina.martikainen@paaomasijoittajat.fi