1,3 miljardin euron sijoituspotti suomalaisille kasvuyrityksille – kuka sijoittaa ja kuinka paljon?

Sekä suomalaiset startupit että kasvuyritykset saivat ennätysmäärän sijoituksia vuonna 2018. Kirjoitimme aikaisemmin keväällä syväluotaavan analyysin suomalaisen Venture Capital -markkinan kehityksestä ja VC -sijoituksista startupeihin. Tässä kirjoituksessa sukellamme syvemmälle pääomasijoitusalan toiseen puoleen – ns. buyout- ja growth -markkinoihin ja myöhemmän vaiheen kasvuyritysten saamiin pääomasijoituksiin. 

Buyout-sijoituksilla viitataan johdon erilaisiin yritysjärjestelyihin. Pääomasijoittajien näkökulmasta nämä ovat usein enemmistösijoituksina tehtäviä yritysostoja. Growth-sijoituksilla tarkoitetaan vähemmistösijoituksina tehtäviä kasvusijoituksia. Sekä buyout- että growth-sijoittajat sijoittavat startupien sijaan myöhemmän vaiheen kasvuyrityksiin, jotka määrittelemme jo vakiintuneen kasvun yrityksiksi ja joiden liikevaihto on sijoitushetkellä muutamasta miljoonasta aina satoihin miljooniin euroihin. Startupien tavoin myös näissä vakiintuneimmissa kasvuyrityksissä on vielä huomattavasti kasvupotentiaalia, johon pääomasijoittaminen tarjoaa mahdollisuuden.

Vuosi 2018 on ollut pääomasijoittajille kokonaisuudessaan huippuvuosi – lue koko analyysimme kotimaisesta buyout-markkinasta alta.

Suomalaiset pääomasijoittajat keskittyvät suomalaisten yritysten kasvuun

Vuonna 2018 rahastosijoittajilta kerättiin yhteensä 309 miljoonaa euroa sijoitussitoumuksia kotimaisiin pääomasijoitusrahastoihin. Yhteensä suomalaisten pääomasijoittajien sijoittavissa oleva varallisuus on 1,7 miljardia euroa, joka sijoitetaan tulevaisuudessa Suomen parhaimpiin kasvuyrityksiin.

Viime vuonna suomalaiset pääomasijoittajat sijoittivat yhteensä 447 miljoonaa euroa suomalaisiin ja ulkomaisiin kasvuyrityksiin. Vähemmistösijoituksina tehtäviä kasvusijoituksia tehtiin ennätyssumma – yhteensä 177 miljoonaa euroa. Vähemmistösijoitusten osuus kolminkertaistui aikaisempaan vuoteen nähden. Lisäksi enemmistösijoituksina tehtäviä yritysostoja tehtiin enemmän kuin edellisenä vuonna.

Vähemmistösijoitusten lisääntymisen taustalla on sekä kysynnän että tarjonnan kasvaminen: suomalaiset kasvuyritykset kaipaavat kokeneen sijoittajan apua ja rahoitusta luopumatta yrityksensä omistajuudesta esimerkiksi sukupolvenvaihtotilanteissa ja toisaalta tällaisiin järjestelyihin keskittyviä toimijoita on tullut Suomeen viime vuosina lisää, kuten Bocap, Juuri Partners ja CapMan Growth -rahastot.

Kokonaisuudessaan 447 miljoonan euron sijoituspotti kohdistui yhteensä 89 suomalaiseen ja ulkomaiseen kasvuyritykseen. Näistä sijoituksista yli 90 % niin euromääräisesti kuin lukumäärällisestikin mitattuna sijoitettiin suomalaisiin yrityksiin. Tämä kertoo siitä, että suomalaisilla pääomasijoittajilla on vahva usko suomalaisten yritysten kasvupotentiaaliin.

Vuonna 2018 suomalaisten pääomasijoittajien tekemien kasvusijoitusten keskikoko oli noin 3 miljoonaa euroa, kun taas yritysostoihin tarkoitetut sijoitukset olivat keskimäärin 8 miljoonaa euroa. Yritysostoihin luettavia pääomasijoituksia tehtiin vuonna 2018 yhteensä 264 miljoonaa euroa.

Suomalaisten sijoittajien irtautumisissa on nähtävissä mielenkiintoisia ilmiöitä. Pörssiin listautumisessa on laskeva trendi – niin Suomessa kuin globaalistikin. Myynti toiselle pääomasijoittajalle on sen sijaan kasvattanut suosiotaan. Osaltaan tätä selittää pääomasijoitustoimialan kehittyminen ja kypsyminen Suomessa: pääomasijoituksia ja rahoitusta on saatavilla listaamattomien kasvuyritysten moniin kehitysvaiheisiin. Yritykset saavat pääomasijoittajilta rahoituksen lisäksi arvokasta tukea ja apua, mikä tekee siitä kasvuyritykselle houkuttelevan vaihtoehdon kasvun mahdollistamiseen.

Suomalaiset kasvuyritykset houkuttelevat sekä suomalaisia että ulkomaisia sijoittajia

Suomalaiset kasvuyritykset saivat yhteensä 1,3 miljardin euron edestä sijoituksia suomalaisilta ja ulkomaisilta pääomasijoittajilta kasvuun. Yritysostoja oli euromääräisesti mitattuna valtaosa koko sijoituspotista, yhteensä 1,1 miljardia euroa. Kasvusijoituksia tehtiin kuitenkin lukumääräisesti enemmän – yhteensä 53 suomalaista yritystä sai kasvusijoituksen, kun taas yritysostot kohdistuivat 41 yritykseen.

Yhteensä tämä sijoituspotti jakautui 96 suomalaisen kasvuyrityksen kesken, joista suurin osa tekee tuotteita ja palveluita yrityksille tai kuluttajille (37 % ja 15 %) tai toimii ICT-alalla (15 %). Bioteknologia ja terveydenhuoltoala houkutteli myös entistä isomman osuuden sijoituksista (15 %).

Ulkomaisten pääsijoittajien osuus koko 1,3 miljardin euron sijoituspotista oli 67 prosenttia. Suomalaiset kasvuyritykset houkuttelivat ulkomaista pääomaa vuonna 2018 yhteensä 871 miljoonaa euroa – joka kohdistui yhteensä 15 yritykseen. Ulkomaiset sijoittajat ovatkin usein mukana kaikkein suurimmissa yrityskaupoissa. Ulkomaiset sijoittajat tekivät myös muutamia vähemmistömuotoisia kasvusijoituksia, mutta euromääräisesti mitattuna ne olivat vain hyvin pieni osa koko ulkomaisesta sijoituspotista.

Suomalainen pääomasijoitustoimiala kokonaisuudessaan

Yritysostoja ja kasvusijoituksia tekevien buyout- ja growth -pääomasijoittajien lisäksi pääomasijoitustoimintaa Suomessa harjoittavat myös niin kutsutut venture capital (VC) -sijoittajat. VC-sijoittajat kohdistavat sijoituksensa startup- ja aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin. Yhteenlaskettuna nämä suomalaiset pääomasijoittajat tekivät sijoituksia 583 miljoonan euron edestä kotimaisiin ja ulkomaisiin startup- ja kasvuyrityksiin vuonna 2018. Pitkällä aikavälillä mitattuna VC-sijoittajien sijoituksista noin 25 prosenttia tehdään ulkomaille ja buyout- ja growth-sijoituksista 14 prosenttia sijoitetaan ulkomaille. Kotimaisten pääomasijoittajien sijoituksista siis valtaosa kohdistuu Suomeen.

Suomalaiset startup- ja kasvuyritykset saivat yhteensä pääomasijoituksia ennätysmäiset 1,5 miljardia euroa vuonna 2018. Tässä potissa on mukana sekä kotimaisten että ulkomaisten pääomasijoittajien tekemät sijoitukset.

Lue lisää

Lisätietoja viime vuoden sijoituksista kasvuyrityksiin löydät Pääomasijoittajat ry:n tiedotteesta (julkaistu 6.5.2019) sekä PDF-paketista vuoden 2018 Buyout-tilastoista.

Yhteystiedot

Pia Santavirta
Pääomasijoittajat ry, toimitusjohtaja
+358 40 546 7749
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi

Annemari Kirppu
Pääomasijoittajat ry, analyytikko
+358 50 361 6602
annemari.kirppu@paaomasijoittajat.fi