Raportti: Kansainväliset pääomasijoittajat Suomessa – buyout & growth

Suomalaiset kasvuyritykset ovat saaneet kotimaisilta ja ulkomaisilta growth- ja buyout-sijoittajilta yhteensä 6,7 miljardia euroa sijoituksia vuosina 2013–2020. Kokonaissummasta ulkomaisten pääomasijoittajien osuus oli yli puolet, eli yhteensä yli 3,6 miljardia euroa. Suomalaisista growth- tai buyout-sijoituksen saaneista kasvuyrityksistä 17 % on saanut sijoituksen kansainvälisiltä pääomasijoittajilta.

Vuonna 2020 kasvuyritykset saivat Suomessa 851 miljoonaa euroa sijoituksia kotimaisilta ja ulkomaisilta growth- ja buyout-sijoittajilta. Vuonna 2010 vastaava summa oli 521 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 kokonaispotista 320 miljoonaa euroa tuli kotimaisilta pääomasijoittajilta ja 531 miljoonaa euroa ulkomaisilta pääomasijoittajilta. Suomalaisiin yrityksiin tehdyistä pääomasijoituksista reilusti yli puolet tuli ulkomaisilta pääomasijoittajilta, ja nämä sijoitukset kohdistuivat 16 yritykseen.

Vuodesta 2013 alkaen suomalaisiin kasvuyrityksiin on sijoittanut 47 kansainvälistä pääomasijoittajaa. Nämä pääomasijoittajat ovat vuoden 2021 kevääseen mennessä sijoittaneet yhteensä 71 suomalaiseen vakiintuneeseen kasvuyritykseen. Näistä yrityksistä neljässä on ollut mukana kaksi pääomasijoittajaa.

Suomalaisiin kasvuyrityksiin sijoittaneet pääomasijoittajat tulevat 13 eri maasta. Kappalemäärällä mitattuna eniten sijoituksia on tehty Ruotsista, Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta, Norjasta ja Saksasta. 85 prosenttia kaikista kansainvälisen sijoituksen saaneista yrityksistä on saanut sijoituksensa jostakin näistä viidestä maasta.

Pelkästään ruotsalaiset pääomasijoittajat ovat olleet mukana 28 suomalaisen yrityskasvutarinan matkassa. Tämä vastaa kappalemääräisesti yli kolmasosaa kaikista sijoituksista. Ruotsin aktiivisuudesta Suomen pääomasijoituskentällä kertoo myös se, että muutamat ruotsalaiset pääomasijoittajat ovat perustaneet oman toimiston Suomeen.

Suomalaisten ja kansainvälisten pääomasijoittajien toimialakohtainen kiinnostus on keskenään hyvin samankaltaista. Sekä ulkomaisia että kotimaisia pääomasijoittajia kiinnostaa erityisesti suomalaisten yritysten toisille yrityksille tarjoamat palvelut sekä teollisuustuotteet. Kansainväliset sijoittajat sijoittavat eniten B2B-palveluihin, kun taas suomalaiset pääomasijoittajat teollisuuden alan yrityksiin. Kansainvälisiä sijoittajia kiinnostavia toimialoja ovat erityisesti myös kuluttajatuotteet, terveys- ja lääketeollisuus sekä vähittäismyynti ja jakelu.

Lue koko raportti täältä

Lisätietoja

Pääomasijoittajat ry
Toimitusjohtaja Pia Santavirta
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi
+358 40 546 7749