9Solutions sai Bocapilta 3 miljoonan euron sijoituksen viennin vauhdittamiseen

Bocap Private Equity Oy:n hallinnoima PK Arvonkasvattajat II -rahasto on sijoittanut
oululaiseen hoivateknologiaratkaisujen edelläkävijä 9Solutions Oy:öön. Kolmen miljoonan euron sijoituksella vauhditetaan erityisesti yhtiön kansainvälistä kasvua ja skaalautumista. Tavoitteena on olla palvelutalojen sekä sairaaloiden turvallisuus- ja tuottavuusratkaisujen markkinajohtaja Pohjoismaissa.

9Solutions Oy on ihmisten ja laitteiden paikannukseen perustuvien terveydenhuollon turvallisuus- ja viestintäratkaisujen markkinajohtaja Suomessa. Yhdistämällä terveydenhuollon henkilöturva-, paikannus- ja viestintäjärjestelmät yhdeksi kokonaisuudeksi 9Solutions vauhdittaa terveydenhuollon digitalisaatiota ja älykkäiden sairaaloiden kehitystä.
Kokonaisvaltainen ratkaisu sisältää paikannusinfrastruktuurin, laitteet, ohjelmistot ja pilvipalvelun sekä niiden ympärille rakentuvat älykkäät hälytys-, automaatio- ja työnoptimointiratkaisut. Ainutlaatuista yhtiön ratkaisussa on myös sen patentoitu Bluetoothteknologiaan pohjautuva paikannusratkaisu, joka mahdollistaa ihmisten ja laitteiden reaaliaikaisen paikannuksen sisätiloissa.

“Tarjoamme erityisesti terveydenhuollon turvallisuus- ja viestintätarpeisiin suunniteltua kokonaisvaltaista ratkaisua. Älykkäille hoivaratkaisuille on kysyntää erityisesti Pohjoismaissa, joissa on toimiva terveydenhuolto ja vanhuspalvelut sekä vanheneva väestö”, sanoo 9Solutions Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Sami Herrala.

”On ilo päästä vauhdittamaan kasvua yrittäjävetoiseen yhtiöön, joka ratkoo ajankohtaisia ongelmia terveydenhuollossa, jossa resursseista on jatkuva pula, ja koronan vuoksi tilanne on vain pahentunut. Terveydenhuoltoalan automaation kehityksessä 9Solutionin teknologialla on aivan olennainen osa älysairaaloiden älykkään infrastruktuurin rakentamisessa. Kaikki
tähtää siihen, että hoitajilla on enemmän aikaa oleelliseen. Tämä ratkaisu on luotu ihmistä varten, jotta maailma olisi hitusen parempi”, hehkuttaa Bocapin sijoitusjohtaja ja osakas Vilma Torstila.

9Solutions Oy on ollut useana vuonna Suomen nopeimmin kasvavien yritysten joukossa lähes 50 prosentin vuotuisella kasvulla. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 7,8 miljoonaa euroa. Yhtiö on vastikään laajentunut Ruotsiin, jossa kasvu on myös ollut ripeää. Yhtiö työllistää tällä hetkellä yhteensä noin 50 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi yhtiöllä on myyntiä kahdeksaan maahan Euroopassa jälleenmyyjien kautta.

Lisätietoja antavat:

Sami Herrala, Toimitusjohtaja
9Solutions Oy
sami.herrala@9solutions.com
Puh. 050 386 9132

Vilma Torstila, Sijoitusjohtaja ja Osakas
Bocap Private Equity Oy
vilma@bocap.fi
Puh. 040 547 4010

9Solutions Oy on oululainen ihmisten ja laitteiden paikannukseen perustuvien terveydenhuollon turvallisuus- ja viestintäratkaisujen markkinajohtaja Suomessa. Yhtiö tarjoaa reaaliaikaisen tilannekuvan mahdollistavia henkilöturva-, hoitajakutsu-, kulunhallinta- ja paikannusratkaisuja sekä älykkäitä hoivaratkaisuja sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelutaloihin ja kotihoitoon.

Bocap Private Equity Oy on johtava suomalainen riippumaton pääomasijoitusrahastoja hallinnoiva yhtiö, jonka missiona on vauhdittaa kilpailukykyisten suomalaisten pk-yritysten kasvua. Bocapin rahasto oli perustettaessa v. 2012 Suomen ensimmäinen vain vähemmistösijoituksia suomalaisiin yrittäjävetoisiin, kannattaviin ja voimakkaasti kasvaviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin tekevä pääomasijoitusrahasto. 9Solutions Oy:iin tehdyn sijoituksen myötä Bocap on sijoittanut yhteensä 13 yhtiöön, joista kolmesta on irtaannuttu ja jotka ovat työllistäneet suoraan yli 3000 henkilöä pääosin Suomessa. Kohdeyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto puolestaan nousee 300 miljoonaan euroon. Bocap on vastikään lanseerannut kolmannen pääomasijoitusrahastonsa (Bocap PK Arvonkasvattajat III) aiempien rahastojensa jatkeeksi. Rahasto sijoittaa suomalaisiin, yrittäjävetoisiin ja etabloituneisiin noin 4–50 miljoonaa euroa vaihtaviin listaamattomiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joiden toimintaa leimaa voimakas ja kannattava kasvu.