Bocap käynnistää koronan runtelemaan talouteen 70 miljoonan euron rahaston suomalaisten pk-yritysten kasvun moottoriksi

Vuonna 2012 perustettu riippumaton ja yrittäjävetoinen pääomasijoitusyhtiö Bocap käynnistää kesäkuussa 2020 aiempien pääomasijoitusrahastojensa jatkeeksi samalla konseptilla toimivan kolmannen ja täysin markkinaehtoisen “Bocap PK Arvonkasvattajat III” –pääomasijoitusrahaston. Rahasto sijoittaa suomalaisiin, yrittäjävetoisiin ja etabloituneisiin noin 4 – 50 miljoonaa euroa vaihtaviin listaamattomiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joiden toimintaa leimaa voimakas ja kannattava kasvu.

Bocapin rahasto oli perustettaessa Suomen ensimmäinen vain vähemmistösijoituksia suomalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin tekevä pääomasijoitusrahasto. Bocapin “PK Arvonkasvattajat II” –rahasto on tällä hetkellä tarkan seulontansa ansiosta yksi parhaiten suoriutuvista rahastoista Suomen markkinoilla. ‘’Yrittäjät ovat pitkin matkaa vastaanottaneet meidät todella hyvin ainutlaatuisen konseptimme ansiota. Heitä motivoi se, että hyväksymme vähemmistöomistuksen, jolloin olemme samassa veneessä edesauttamassa menestystarinoita’’, toteaa Bocapin perustaja Julianna Borsos.

Rahasto on saanut ykköskaartin suomalaissijoittajia mukaan, sillä mukana on niin institutionaalisia kuin yrittäjätaustaisia sijoittajia. Mukana ovat mm. Nordea Henkivakuutus, SITRA, OP Henkivakuutus, Espoon kaupunki, MELA, Konstsamfundet, Serlachiuksen säätiö, Kakkosen perheen sijoitusyhtiö Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Pauligin suvun sijoitusyhtiö Etrisk Oy, Ilkka Brotherus Sinituote-yhtiönsä kautta, Risto Virkkalan TCG-ryhmä sekä Parman perhe. Myös Bocapin osakkaat sijoittavat rahastoon merkittävästi. Rahaston sijoitussitoumukset ovat nyt vajaa 50 miljoonaa euroa ja tavoitteena on sulkea rahasto noin 70 miljoonaan euroon vuoden loppuun mennessä. Rahaston kokonaissijoituskapasiteetti voi nousta noin 100 miljoonaan euroon kanssasijoitusten myötä.

‘’Olemme kiitollisia suomalaisten sijoittajien luottamuksesta ja panostamisesta suomalaisiin yrityksiin rahaston kautta. Rahasto on tervetullut instrumentti eritoten koronapandemian runtelemaan talouteen. Suomalaisen yrityskentän on kyettävä toimimaan uudessa normaalissa, ja siihen sijoitusmallimme sopii erittäin hyvin’’, Julianna Borsos toteaa. Bocapin sijoitusjohtaja ja osakas Vilma Torstila jatkaa todeten: ’’Bocap on aidosti myös itse yrittäjävetoinen sijoitusyhtiö ja siksi tunnemme myös yrittäjien sielunmaisemaa. Olemme Juliannan kanssa olleet yhdessä yrittäjinä yli 16 vuotta. Tulemme panostamaan jatkossakin aktiivisesti kohdeyhtiöidemme strategiseen ja operatiiviseen tukemiseen. Tavoitteena on luoda merkittävää lisäarvoa sekä yrittäjille että sijoittajille.’’

Taustalla vahvaa panostusta kunnianhimoisiin, menestyviin suomalaisiin pk-yrityksiin

Yrittäjävetoinen ja riippumaton Bocap on muutamassa vuodessa kasvanut merkittäväksi suomalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittavaksi pääomasijoitusyhtiöksi. Yhtiön pääomasijoitustoiminta tunnetaan kyvystä saada kohteikseen suomalaisia ‘gaselliyhtiöitä’, jotka kukin ovat oman alansa huippusuorittajia. Edellisten rahastojen kohteita ovat mm. Detection Technology Oyj (josta Bocap irtaantui yhtiön listautumisannin myötä v. 2015), Greenled Oy, MediVida Oy, Eficode Oy, Specim Oy ja Netox Oy.

Yhteiskunnallista lisäarvoa rahaston tiimi kokee tuovansa uusien työpaikkojen synnyttämisellä sekä monimuotoisuuden ja suomalaisen omistajuuden edistämisellä. Bocap onkin ollut merkittävä työllistäjä sijoitustensa kautta tarjoten tähän mennessä 3000 suoraa työpaikkaa. Luku voi helposti tuplaantua uuden rahaston myötä. ’’Bocapin salkkuyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 280 miljoonaa euroa ja ne maksavat veronsa Suomeen. Muutama salkkuyhtiö toimii huoltovarmuusnäkökulmastakin välttämättömillä toimialoilla’’, toteaa sijoitusjohtaja Angelo Moita, joka kutsuttiin Bocapin osakkaaksi uuden rahaston myötä.

Lisätietoa

Julianna Borsos, hpj, perustajaosakas
puh. 050 386 3530

Vilma Torstila, osakas, sijoitusjohtaja
puh. 040 5474010

Bocap vauhdittaa kotimaisen MediVidan uutta kasvutarinaa 5 miljoonan euron sijoituksella

Bocap kiihdyttämään kyberturva- ja IT-palvelualan huippuosaaja Netoxin kasvua