Bocap kiihdyttämään kyberturva- ja IT-palvelualan huippuosaaja Netoxin kasvua

Bocap PK Arvonkasvattajat II -rahasto on tehnyt vähemmistösijoituksen Oululaistaustaiseen kyberturva- ja IT-palvelualan edelläkävijä Netox Oy:öön. Sijoituksella vauhditetaan Netoxin kasvua erityisesti kyberturvallisuusalalla. Yhtiön enemmistöomistus pysyy sijoituksen jälkeenkin toimivalla johdolla.

”Netoxin perustajat Mikko Luhtaniemi ja Niko Candelin ovat paitsi aikaansaavia yrittäjiä, myös kyberturva- ja IT-alan huippuammattilaisia. Uskomme vahvasti Netoxin kykyyn turvata tulevaisuudessa suomalaisia yrityksiä globaalilta kyberrikollisuuden uhalta”, toteaa Bocapin rahastojen perustaja Julianna Borsos.

Yhtiö on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Vuoden 2018 liikevaihto oli noin 5 miljoonaa euroa. Yrityksellä on yhteensä 45 työntekijää Oulussa ja Helsingissä. Netox tarjoaa kattavia ja asiakaslähtöisiä ICT -palveluita, joiden luotettavuus ja turvallisuus rakentuvat vahvalle osaamiselle.

”Kyberhyökkäykset ovat maailman nopeiten kasvava rikollisuuden ala. Maailmanlaajuisesti liiketoiminta katkeaa tai päättyy lopullisesti yli kaksi miljoonaa kertaa vuosittain pelkästään kiristyshaittaohjelmien vuoksi. Maailmantaloudelle kyberrikollisuuden aiheuttamissa vahingoissa puhutaan tuhansista miljardeista euroista moninkertaistuen vuosittain. Tietovarkaudet ja tietoverkkorikollisuus ovat yksiä maailman suurimmista uhista niin julkiselle sektorille kuin yrityksille ja yksityishenkilöille. Netox vastaa näihin tarpeisiin tuottamalla palveluita, joissa tietoturva on keskiössä asiakkaita unohtamatta”, kommentoi Netoxin osakas ja toimitusjohtaja Mikko Luhtaniemi.

Lisätietoja Bocapista ja Netoxista verkkosivuilta www.bocap.fi ja www.netox.fi.

Lisätietoja antavat:

Julianna Borsos, puh 050 386 3530
Hpj, perustajaosakas
Bocap Private Equity Oy

Mikko Luhtaniemi, puh. 040 509 6530
Toimitusjohtaja, perustajaosakas
Netox Oy

Bocap on v. 2012 perustettu suomalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittava riippumaton pääomasijoitusyhtiö. Bocapin rahastoista on tehdyn sijoituksen myötä sijoitettu yhteensä 12 suomalaiseen yhtiöön, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on 230 miljoonaa euroa työllistäen suoraan noin 2600 henkilöä. Bocap on suomalaisen pääomasijoittamisen edelläkävijä, joka sijoittaessaan toimii aktiivisena vähemmistöosakkaana yrittäjävetoisissa ja voimakkaasti kasvavissa vakiintuneissa suomalaisissa pkyrityksissä. Bocapin taustarahoittajina on suomalaisia institutionaalisia sijoittajia, kuten henki- ja eläkevakuutusyhtiöitä, säätiöitä ja eläkekassoja sekä muutama suomalainen yrittäjäperhe.