Bocapin kolmas rahasto sai jälleen uusia sijoittajia mukaan yltäen 100 miljoonaan euroon

Pääomasijoitusyhtiö Bocap Private Equity Oy:n uusi rahasto, Bocap SME Achievers Fund III Ky, sai keväällä merkittävän määrän uusia suomalaisia sijoittajia kasvattaen rahaston sijoituskapasiteetiltaan 100 miljoonaan euroon. Bocap on näin ollen vakiintunein suomalainen kasvurahasto oltuaan toiminnassa vuodesta 2012 lähtien. Rahasto on saanut ykköskaartin suomalaissijoittajia mukaan, sillä mukana on niin institutionaalisia sijoittajia kuin menestyneiden yrittäjien sijoitusyhtiöitä. Bocapin rahastoista on tehty sijoituksia 13:een vastuullisesti toimivaan suomalaiseen yrittäjävetoiseen huippukasvuyhtiöön. Bocap on vauhdittanut yhtiöitä merkittävän seuraavan kasvuloikan tekemisessä, minkä myötä yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on yltänyt 300 milj. euroon. Uudesta rahastosta tullaan tekemään sijoituksia noin 8 suomalaisyhtiöön. Kolmannen rahastonsa myötä Bocap ilmoittaa selvittävänsä mahdollisuutta perustaa edustustotyyppisiä toimistoja mm. New Yorkiin, Berliiniin ja Singaporeen tukeakseen entistä vahvemmin suomalaisia kohdeyhtiöitään.

Suomalaista rahaa ja rohkeutta kasvun moottoriksi uuteen normaaliin

Bocapin rahastot ovat tarkan seulontansa ansiosta Suomen parhaiten suoriutuvia rahastoja. Bocap on myös haluttu pk-yrittäjien kumppani, joka sijoittaessaan tuo pääomien lisäksi vahvaa kasvunteko-osaamista mm. kansainvälistymiseen, yrityskauppoihin ja myyntiorganisaatioiden rakentamiseen. Bocap on muutamassa vuodessa kasvanut johtavaksi suomalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittavaksi pääomasijoitusyhtiöksi. Yhtiön pääomasijoitustoiminta tunnetaan kyvystä saada kohteikseen suomalaisia ‘gaselliyhtiöitä’, jotka kukin ovat oman alansa huippusuorittajia. ’’Yrittäjiä erityisesti motivoi se, että hyväksymme vähemmistöomistuksen, jolloin olemme samassa veneessä edesauttamassa menestystarinoita. Lisäksi Bocap on itse yrittäjälähtöisesti synnytetty, edelleen riippumaton pääomasijoitusyhtiö’’, toteaa Bocapin perustaja Julianna Borsos.

Ensimmäisen rahaston timantti oli lähes kuusinkertaiseksi markkina-arvoltaan kasvanut oululainen Detection Technology Oyj, jonka menestystarina jatkuu Helsingin pörssissä. Toisesta rahastosta, joka käynnistyi v. 2016, tehtiin viime vuonna ensimmäinen irtaantuminen, kun oululainen fotoniikka-alan edelläkävijä Specim myytiin japanilaiselle alan jätille Konica Minoltalle, mikä toi yhtiölle ja Bocapille globaalia näkyvyyttä ja tunnustusta. Laadusta kertoo paljon sekin, että Bocapin salkkuyhtiöiden liikevaihto kasvoi v. 2020 keskimäärin 35 % pandemiasta huolimatta.

Rahaston sijoituskapasiteetti noin 100 miljoonaa euroa

Viime kevään vaikeissa koronaolosuhteissa mallikkaasti aikaansaatu kolmannen rahaston ensimmäinen sulkeminen sai kunniakkaan jatkon, kun merkittävä joukko suomalaisia sijoittajia sitoutui rahastoon hyvien suomalaisten pk-yritysten toimintaedellytysten varmistamiseksi koronapandemian runtelemilla markkinoilla. Koska rahaston sijoittajilla on mahdollisuus toimia tarvittaessa kanssasijoittajina, rahaston kokonaissijoituskapasiteetti on n. 100 miljoonaa euroa. Myös Bocapin tiimi itse sijoittaa lähipiirineen merkittävästi.

Mukana ovat mm. Nordea Henkivakuutus, YLE:n Eläkesäätiö, Valion Eläkekassa, SITRA, OP Henkivakuutus, Espoon kaupunki, MELA, Konstsamfundet, Serlachiuksen säätiö, Emil Aaltosen säätiö, Wihurin säätiö, Pauligin suvun sijoitusyhtiö Etrisk Oy sekä Risto Virkkalan TCG-ryhmä.

Vastuullista sijoitustoimintaa

Yhteiskunnallista lisäarvoa rahaston tiimi tuo uusien työpaikkojen synnyttämisellä sekä monimuotoisuuden ja suomalaisen omistajuuden edistämisellä. Bocapin salkkuyhtiöt edustavat mm. toimialojensa, sukupuolten välisen tasa-arvon ja eettisyyden osalta ESG-pohjaisen toiminnan eturintamaa. Bocap itse on yhtenä viidestä suomalaisista sijoittajatahoista ollut jo vuodesta 2014 YK:n vastuullisen sijoittamisen ohjelmajulistuksen (UNPRI) allekirjoittaja. Bocapin monimuotoisuudesta kertoo se, että Bocap oli perustettaessa Pohjoismaiden ensimmäinen naisen perustama pääomasijoitusrahasto Pohjoismaissa.

Lisätietoja antavat:

Bocap Private Equity Oy

Julianna Borsos, hpj & perustajaosakas, puh. 050 386 3530, julianna@bocap.fi

Vilma Torstila, osakas & sijoitusjohtaja, puh. 040 547 4010, vilma@bocap.fi

Angelo Moita, osakas & sijoitusjohtaja, puh. 044 2319370, angelo@bocap.fi