Bocapin salkkuyhtiö Administer Oyj on listautunut

Bocapin kasvurahaston (Bocap SME Achievers Fund II) salkkuyhtiö Administer Oyj on listautunut. Listautuminen toteutui suunnitellusti ja kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi Nasdaq Helsinki Oy:n First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 17.12.2021. Administer keräsi listautumisannissa noin 14 miljoonan euron bruttovarat. Bocap irtaantui suunnitellusti yhtiöstä listautumisen yhteydessä.

Bocap tuli yhtiöön vähemmistöomistajaksi kesäkuussa 2018. Sijoitusperiodin keskeisiä teemoja olivat muun muassa tilitoimistotyön digitalisaation edistäminen sekä kasvun kiihdyttäminen yrityskaupoilla.

”Listautuminen oli alusta lähtien keskiössä, koska se oli Administerin pääomistajan ja toimitusjohtajan Peter Ahon unelma. Näin hieno yrittäjätarina jatkuu pörssissä ja omistajuuskin säilyy Suomessa. Listautumisanti mahdollistaa myös jatkopanostukset tekoälyn hyödyntämiseen liittyviin kehityshankkeisiin, joihin on panostettu ennestäänkin Peter Ahon johdolla”, toteaa Bocapin perustajaosakas Julianna Borsos.

’’Bocapin vähemmistösijoitusmalli on todella toimiva konsepti tilanteisiin, joissa lähdetään rakentamaan seuraavaa kasvuloikkaa yrittäjävetoisesti. Bocapilta saatiin tukea isoihin yrityskauppoihin ja kasvun hallintaan sekä organisaation rakentamiseen tarvittaviin mittakaavoihin. Työ on vielä kesken, mutta Bocapin kanssa päästiin hyvään vauhtiin. Olemme oppineet todella paljon toisiltamme’’, hehkuttaa Administerin pääomistaja ja toimitusjohtaja Peter Aho.

Bocapin perustaja Julianna Borsos jatkaa toistaiseksi Administer Oyj:n hallituksen jäsenenä sekä yhtiön että eräiden ankkurisijoittajien pyynnöstä.

Lisätietoja antavat:

Bocap Private Equity Oy
Julianna Borsos
, hpj & perustajaosakas, puh. 050 386 3530, julianna@bocap.fi

Administer Oyj
Peter Aho
, toimitusjohtaja, puh. 040 501 3661, peter.aho@administer.fi

Taustaa Administerista:

Administer-konserni on vuonna 1985 perustettu talous- ja palkkahallinnon palveluja, konsultointipalveluja sekä ohjelmistopalveluja tarjoava konserni. Administerilla on monipuolinen palvelutarjoama, jonka avulla se kykenee
tarjoamaan asiakkailleen sekä taloushallintopalvelut että HR- ja palkkahallintopalvelut sekä konsultointi- ja ohjelmistopalvelut. Administerin tavoitteena on tehdä asiakkaidensa talous- ja palkkahallinnosta tehokasta ja
sujuvaa sekä tuottaa asiakkailleen asiakaskokemus, joka ylittää odotukset.

Taustaa Bocapin pääomasijoitustoiminnasta:

Bocap Private Equity Oy on johtava suomalainen riippumaton pääomasijoitusrahastoja hallinnoiva yhtiö, jonka missiona on vauhdittaa kilpailukykyisten suomalaisten pk-yritysten kasvua paitsi pääomittamalla myös
tarjoamalla vankan strategisen sekä operatiivisen tuen. Bocapin rahasto oli perustettaessa v. 2012 Suomen ensimmäinen vain vähemmistösijoituksia suomalaisiin yrittäjävetoisiin, kannattaviin, 4–50 miljoonaa euroa
vaihtaviin ja voimakkaasti kasvaviin listaamattomiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin tekevä rahasto. Nykyään rahastoja on kolme (Bocap SME Achievers Fund I, II ja III). Bocapin salkkuyhtiöt ovat tähän mennessä työllistäneet suoraan yli 3000 henkeä pääosin Suomessa ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 300 miljoonaa euroa. Bocapin sijoittajina on pääosin suomalaisia institutionaalisia sijoittajia, säätiöitä sekä menestyneitä yrittäjiä ja näiden sijoitusyhtiöitä. Lisäksi Bocapin tiimi on myös tehnyt sijoitussitoumuksen rahastoon.