Buyout-sijoituksen saaneiden kasvuyritysten määrä pysyi tasaisena koronavuonna – myös yrityskauppamarkkinan tilanne näyttää valoisalta

Pääomasijoituksia tekevät buyout-sijoittajat sijoittivat 851 M€ suomalaisiin kasvuyrityksiin vuonna 2020. Kokonaispotista 320 miljoonaa euroa tuli kotimaisilta pääomasijoittajilta ja 531 miljoonaa euroa ulkomaisilta pääomasijoittajilta.

74 kotimaista kasvuyritystä sai pääomasijoituksen vuonna 2020. Sijoituksia tehtiin Suomessa samassa tahdissa kuin aikaisempina vuosina, koronakriisistä huolimatta.

Viime vuoden aikana suomalaisiin yrityksiin tehdyistä buyout-sijoituksista reilusti yli puolet, 531 miljoonaa euroa, tuli ulkomaisilta pääomasijoittajilta. Nämä sijoitukset kohdistuivat 16 yritykseen.

Uusia sijoituksia koti- ja ulkomaisilta sijoittajilta tehtiin esimerkiksi kestävään digitaaliseen kehitykseen sitoutuneeseen insinööritoimisto Nitoriin, kiinteistönhuollon palveluita Suomessa ja Ruotsissa tarjoavaan PHM Groupiin sekä kotihoidon automaattisissa lääkeannostelupalveluja tarjoavaan Evondokseen.

Yksi aktiivisista Suomeen sijoittavista rahastoista on kansainvälisillä markkinoilla toimiva Verdane.

”Tavoitteenamme on sijoittaa Suomeen ja pohjoismaihin 150–200 miljoonaa euroa lähivuosina. Suomessa on valtavan paljon potentiaalisia yrityksiä esimerkiksi terveydenhuoltoteknologiassa, joten seuraamme kenttää tarkasti”, kommentoi Pääomasijoittajat ry:n hallituksen puheenjohtaja Janne Holmia Verdanelta.

Pääomasijoitusalan Euroopan kattojärjestön Invest Europen tilastojen mukaan Euroopassa buyout-sijoituksen saaneiden yritysten lukumäärä tippui 11 % vuonna 2020.

”Pääomasijoittajat ovat aktiivisia omistajia. He auttoivat omistamiaan yrityksiä viime vuonna koronakriisin yli muun muassa lisärahoituksilla. Tästä huolimatta Suomessa tehtiin uusia sijoituksia edellisen vuoden tahtiin. Se kuvastaa pääomasijoittajien uskoa suomalaisiin yrityksiin”, kommentoi Pia Santavirta, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

Kotimaiset ja ulkomaiset pääomasijoittajat sijoittavat yrityksiin, joilla on mahdollisuus kasvaa oman alansa markkinajohtajiksi. Pääomasijoittajat vauhdittavat kasvua tuomalla pääomien lisäksi osaamista kasvusuunnitelmien toteuttamiseen. Pääomasijoittajien kohdeyritykset kasvavat Pääomasijoittajat ry:n ja KPMG:n tekemän vaikuttavuustutkimuksen mukaan liikevaihdolla mitattuna yhdeksän kertaa ja henkilöstömäärällä mitattuna viisi kertaa verrokkiyhtiöitä nopeammin.

Uusia rahastoja ja irtautumisia

Suomalaiset buyout-sijoittajat keräsivät rahastoihinsa yhteensä 443 miljoonaa euroa vuonna 2020. Uuden rahaston perustivat vuoden aikana enemmistösijoituksia tekevä Sponsor Capital, vähemmistösijoituksia tekevä Bocap sekä suuryritysten spin off -yhtiöihin sijoittava Verso Capital.

Uusilla rahastoilla vauhditetaan erityisesti kotimaisten yritysten kasvua. Vuonna 2020 suomalaisten buyout-pääomasijoittajien sijoituksista peräti 97 % tehtiin suomalaisiin yrityksiin.

Pääomasijoittajat omistavat yrityksen tietyn kasvuvaiheen ajan, jonka jälkeen sijoittajat irtautuvat, eli myyvät omistansa osuuden yrityksestä. Vuoden 2020 aikana yhteensä 32 suomalaisen yrityksen omistuksesta irtauduttiin, ja näitä seuraavaan kasvuvaiheeseen siirtyneitä yrityksiä olivat muun muassa hyperspektrikameran toimittaja Specim, kiinteistöhuoltopalveluyhtiö Kotikatu ja finanssialan järjestelmäratkaisuja ja konsulttipalveluita tarjoava Profit Software. Irtautumisesta saadut tuotot puolestaan maksetaan pääomasijoitusrahastoihin sijoittaneille tahoille, joita ovat esimerkiksi suomalaiset eläkeyhtiöt.

Aktiivisuus yrityskauppamarkkinoilla lisääntynyt vuoden takaisesta

Pääomasijoittajat ry:n suomalaisille pääomasijoittajille tekemän tuoreen kyselyn mukaan aktiivisuus yrityskauppamarkkinassa on lisääntynyt paljon puolen vuoden takaiseen verrattuna.

42 % kyselyyn vastanneista sijoittajista näkee aiempaa enemmän laadukkaita sijoitusmahdollisuuksia ja 56 % kertoo yritysten yhteydenottojen lisääntyneen.

”Näkymä tulevaisuuteen on selkeytynyt, ja myös tilanne yrityskauppamarkkinoilla näyttää hyvältä”, kommentoi Pia Santavirta.

Lisätiedot:

Pääomasijoittajat ry
Toimitusjohtaja
Pia Santavirta
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi
+358 40 546 7749

Pääomasijoittajat ry (FVCA) tekee pääomasijoitusalan edunvalvontaa. Edustamme monipuolista sijoittajajoukkoa, joka rakentaa kestävää kasvua ja jonka kohdeyritykset työllistävät yli 70 000 työntekijää. Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat. Twitter | Facebook | LinkedIn | Mediapankki | Tilaa uutiskirje

PÄÄOMASIJOITTAJAT

Pääomasijoittajat ovat kasvuomistajia. He sijoittavat listaamattomiin startup- ja kasvuyhtiöihin, joiden tähtäimessä on voimakas kasvu, uudistuminen ja kansainvälistyminen. Pääomasijoittajat tuovat aktiivisina omistajina yrityksille pääoman lisäksi riskinottokykyä sekä osaamisensa ja laajat verkostonsa. Kohdeyritykset ovat sijoittajien omistuksessa keskimäärin 3–7 vuotta, jonka jälkeen pääomasijoittaja irtautuu yrityksestä eli myy omistusosuutensa ja yritys siirtyy seuraavaan kasvuvaiheeseen. Yrityksen listautuminen pörssiin on yksi irtautumisvaihtoehdoista, muita ovat muun muassa yrityksen myynti toiselle pääomasijoittajalle tai teollinen yrityskauppa.

Pääomasijoittajat voidaan jakaa kahteen ryhmään.

1) Venture capital -sijoittajat tekevät sijoituksia venture capital -rahastoista eri kasvuvaiheessa oleviin startupeihin, ja samalla heistä tulee yrityksen vähemmistöomistaja.

  • Startup on nuori innovatiivinen yritys, joka tyypillisesti pyrkii nopeaan kansainväliseen kasvuun skaalautuvalla liiketoiminnalla.

2) Buyout-sijoittajat tekevät pääomasijoitusrahastoista sijoituksia vakiintuneempiin kasvuyrityksiin. Valtaosin pääomasijoittajat ovat enemmistöomistajia, mutta markkinoilla toimii myös muutamia vähemmistösijoituksia tekeviä growth-sijoittajia.

  • Kasvuyritys on yritys, jolla on vakiintunutta liiketoimintaa, liikevaihtoa ja potentiaalia kasvaa myös jatkossa. Liikevaihto voi olla muutamasta miljoonasta satoihin miljooniin.