Dustin ostaa Chilitin

Ruotsalainen Dustin on sopinut suomalaisen, erityisesti pk-yrityksille tuotteita, palveluita ja ratkaisuja tarjoavan Chilit Oy:n ostamisesta Sentica Partners Oy:n hallinnoimilta rahastoilta ja yhtiön avainhenkilöiltä.

Chilit tarjoaa ulkoistuspalveluita, asiantuntijapalveluita, laitteita ja ohjelmistolisenssejä pääosin pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa sijaitseville yrityksille. Asiakkaiden tarpeista huolehtiminen on aina ollut yrityksen toiminnan keskiössä ja sen ansiosta asiakastyytyväisyys on erittäin korkea. Chilitillä on yli 60 asiantuntijaa Helsingissä ja Turussa ja sen liikevaihto oli 33,7 miljoonaa euroa vuonna 2018.

Chilit täydentää Dustinin toimintaa erittäin hyvin, sillä he yhdistävät tuotteita palveluihin ja tarjoavat näin älykkäitä IT-ratkaisuja pienille ja keskisuurille yrityksille. Yrityskaupalla vahvistamme asemaamme pk-sektorilla ja näemme yrityskaupasta syntyvän merkittäviä synergiaetuja nykyisen toimintamme rinnalla”, sanoo Dustinin Pohjoismaisista palveluista ja ratkaisusta vastaava johtaja Alexandra Drevenlid.

Osana Dustin-konsernia voimme jatkossakin kehittyä kokonaisvaltaisena palveluntuottajana sekä hyödyntää Dustinin kokemusta palveluvalikoiman kehittämisestä”, sanoo Chilitin toimitusjohtaja Kimmo Juuti.

On ollut hienoa olla mukana kehittämässä Chilitiä vajaan kolmen vuoden ajan ja luoda Suomen ITmarkkinoille uusi merkittävä toimija. Uskomme että yhdistyminen Dustinin kanssa tarjoaa mielenkiintoisia kehitysmahdollisuuksia sekä Chilitille että sen työntekijöille“, toteaa Sentican partneri Marjatta Rytömaa.

Osapuolet ovat sopineet, että kaupan hintaa ei julkisteta. Kauppa vaatii toteutuakseen kilpailuviranomaisen hyväksynnän.

Lisätietoja:

Marjatta Rytömaa, Partneri, Sentica, Puh. 040 514 3304, marjatta.rytomaa@sentica.fi

Chilit tuottaa kokonaisvaltaisesti asiakkailleen moderneja it-palveluita. Asiakkaitamme ovat pääosin pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa sijaitsevat yritykset. Olemme luvanneet asiakkaillemme tuottaa IT-palveluita, joita muut eivät osaa, ehdi tai uskalla tuottaa. Yrityksessämme työskentelee yli 60 asiansa osaavaa ammattilaista ja liikevaihtomme oli 33,7 miljoonaa euroa vuonna 2018. www.chilit.fi

Sentica on riippumaton kotimainen pääomasijoittaja, joka keskittyy keskisuurten sekä pienten kotimaisten yritysten omistamiseen ja kehittämiseen. Sentica hallinnoi yhteensä noin 480 miljoonan euron pääomia, joiden sijoittajina ovat pääosin suomalaiset institutionaaliset sijoittajat ja eurooppalaiset rahastojen rahastot. www.sentica.fi