EduImpact Venture Capital Oy ja United Bankers Oyj tukemaan koulutusteknologian kasvuyrityksiä uudella pääomarahastolla

EduImpact Venture Capital Oy on pääomasijoitusalan hallinnointiyhtiö, jonka EduImpact Fund -rahasto tulee sijoittamaan suomalaisiin ja pohjoismaisiin innovatiivisiin koulutusalan startup-yhtiöihin sekä varhaisen vaiheen kasvuyhtiöihin.

EduImpact Fund -rahaston yhteistyökumppanina toimii United Bankers Oyj. Rahaston myynnillinen sekä hallinnollinen kumppani on United Bankers Oyj:n tytäryhtiö UB Rahastoyhtiö Oy.

EduImpact Venture Capital Oy on pääomasijoitusalan yhtiö, jonka EduImpact Fund –rahasto tulee keskittymään innovatiivisten koulutusalan startup –yhtiöiden sekä varhaisen vaiheen kasvuyhtiöiden rahoittamiseen. EduImpactin tavoitteena on parantaa näiden koulutusalan yhtiöiden kansainvälistymistä ja skaalautuvuutta sekä siten liiketoimintojen volyymin kasvua. Merkittävässä roolissa kasvun edistämisessä ovat ns. vaikuttavuussijoittamisen metodit, joiden avulla kasvuyhtiöitä kannustetaan mittaamaan koulutusalan innovaatioidensa positiivista yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja siten edistämään näiden tuotteiden tai palveluiden markkinoitavuutta kansainvälisesti. EduImpactin yhteistyökumppanina kohdeyhtiöiden kansainvälisessä skaalaamisessa toimii xEdu, joka on yksi arvostetuimmista koulutusalan startup-yritysten yrityskiihdyttämöistä Euroopassa.

 –  EduImpact Venture Capitalin idea perustuu xEdu:n koulutusalan yrityskiihdyttämön pitkäjänteiseen kehitystyöhön ja siihen suureen rahoitukselliseen pullonkaulaan, joka erityisesti suomalaisilla koulutusalan kansainvälistyvillä ja kasvavilla yrityksillä on. Kansainvälisten rahastoesimerkkien innoittamana syntyi idea lähteä perustamaan suomalaisin voimin pääomarahastoa, joka voisi tehdä niin alkuvaiheen kuin kasvuvaiheenkin sijoituksia potentiaalisimpiin koulutusalan yhtiöihin. USA:ssa ja Kiinassa vastaavien yhtiöiden rahoitus on ollut jo pitkään valtavassa kasvussa ja vuonna 2018 näiden VC-sijoitusten odotetaan yli kaksinkertaistuvan n. 8 miljardin euron tasolle. Euroopassa aletaan vasta nyt herätä erityisesti koulutusteknologian liiketoimintapotentiaaliin sekä sijoitusmahdollisuuksiin. Suomi on oppimisen ja koulutuksen globaali suurvalta, joten olisi lähestulkoon kansallinen häpeä, ellei nimenomaan Suomesta löytyisi osaamista sekä rahoitusta parhaiden koulutusalan kasvuinnovatioiden maailmanvalloitukseen vaikuttavuutta kasvattavalla tavalla, kertoo toimitusjohtaja Marko Kyyrönen.

Kyyrönen on Eduimpactin toinen perustaja ja toimitusjohtaja. Muut yhtiön avainhenkilöt, kuten Antti Korhonen ja Monika Kivimäki sekä hallituksen jäsenet Janne Rainvuori ja Oskari Lehtonen, ovat kokeneita koulutusalan, pääomasijoittamisen ja rahoitusjuridiikan asiantuntijoita. EduImpactilla on myös hyvin vaikuttava joukko venture capital -sijoitustoiminnan neuvonantajia, muun muassa Sitran vaikuttavuussijoittamisen ohjelman projektipäällikkö Mika Pyykkö, koulutusviennin ja pedagogiikan asiantuntija Elise Tarvainen, corporate finance –asiantuntija Saga Forss, Aalto Yliopiston professori ja Executive Educationin toimitusjohtaja Pekka Mattila sekä keinoälyn ja robotiikan asiantuntija Katriina Valli.

Tällä hetkellä EduImpact Venture Capitalin ”tutkalla” on jo yli 200 koulutusalan ja erityisesti koulutusteknologia-alan (”EdTech”) startup- ja  kasvuyritystä. Niitä kaikkia yhdistää kansainvälisen kasvun lisäksi liiketoiminnan sosiaalinen vaikuttavuus. Liikeideat ja tuotteet liittyvät aina jollakin tavalla oppimiseen. Jo löydetyt startup- ja kasvuyhtiöt tarjoavat ratkaisuja esimerkiksi oppimistulosten parantumiseen, koulukiusaamisen vähentämiseen, koulujärjestelmien tehokkuuden ja toimintaympäristön kehittämiseen sekä monenlaiseen osaamisen jalostamiseen.

Yhteystiedot

EduImpact Venture Capital Oy:
Marko Kyyrönen, Managing Partner, EduImpact Venture Capital Oy
Sähköposti: marko.kyyronen@eduimpact.fi
Puhelin: +358-44-5069740

 

United Bankers Oyj:
Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236


EduImpact lyhyesti:

EduImpact Fund Ky on Euroopan ensimmäinen venture capital -vaikuttavuusrahasto, joka sijoittaa koulutusteknologia-alan tulevaisuuden kasvuyhtiöihin. Pääpaino sijoituksissa on Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, joissa oppimistulokset sekä pedagoginen ja teknologinen osaaminen ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja. EduImpact Fund Ky:tä hallinnoi EduImpact Venture Capital Oy, joka on avainhenkilöidensä omistama suomalainen FIVA-rekisteröity vaihtoehtorahastonhoitaja. EduImpactin sijoitustoimintaa avustaa arvostettujen pääomasijoittamisen, vaikuttavuussijoittamisen sekä koulutussektorin ammattilaisten verkosto. EduImpact toteuttaa sijoitustoiminnassaan vaikuttavuussijoittamisen periaatteita tinkimättä markkinaehtoisista tuottotavoitteista. EduImpactin yhteistyökumppanina kohdeyhtiöiden kansainvälisessä skaalaamisessa toimii xEdu, joka on yksi arvostetuimmista koulutusalan startup-yritysten yrityskiihdyttämöistä Euroopassa.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, pääomamarkkinapalvelut ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 138 työntekijää sekä 32 asiamiestä (6/2018). United Bankersin liikevaihto vuonna 2017 oli 25,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,9 miljardia euroa (6/2018). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo Yhtiön toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa unitedbankers.fi.