Gradukilpailu on jälleen käynnissä, ja osallistumisaikaa on aina lokakuun puoliväliin saakka. Lisätietoja voi kysyä Jonne Kuittiselta (jonne.kuittinen@paaomasijoittajat.fi)

 

Pääomasijoittajat ry:n gradukilpailun 2021 voittoon ylsi Aalto-yliopiston Henri Lencioni työllään Assessing Venture Capital Investor Performance Drivers – A Practical Application of Machine Learning.

 

Vuoden 2021 gradukilpailun voiton vei Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksen Henri Lencioni työllään Assessing Venture Capital Investor Performance Drivers – A Practical Application of Machine Learning. Pääomasijoittajat ry:n tutkimustyöryhmästä koostuva raati piti työtä kunnianhimoisena ja teknisesti haastavana, ja työn toteutus oli onnistunut hyvin ja koneoppimisen hyödyntäminen sijoitustyössä on aiheena ajankohtainen.

 

Lopputyön tarkoitus oli rakentaa käytännöllinen koneoppimismalli mallintamaan olemassa olevia venture capital -sijoittajia ja heidän tulevaisuutensa onnistumista kohdeyrityksissä. Työ on tehty yhteistyössä pääomasijoittaja NGP Capitalin kanssa hyödyntäen heidän tietokantaansa.

 

Tutkimus keskittyy neljään investoijan osa-alueeseen: syndikaatteihin ja verkostoihin, maineeseen, rahaston ominaisuuksiin ja kohdeyrityksiin. Empiirinen tutkimus selittävillä tekoäly (XAI) -malleilla näyttää, että jokainen neljästä osa-alueesta selittää sijoittajan suoriutumista. Kokeneet sijoittajat tekevät näkyviä irtautumisia, jotka vaikuttavat heidän maineeseensa. He sijoittavat yhdessä verkoston keskeisten sijoittajien kanssa, ja he keskittyvät nuoriin yrityksiin, joissa on kokenut perustaja. Nämä löydökset koskevat sekä rahoitusmääriä, että irtautumissuoriutumista. Sijoittajan osa-alueista maine on kaikista tärkein tässä tutkimuksessa.

 

”Pääomasijoittajat hyödyntävät laajoja tietokantoja sekä koneoppimista yhä enemmän sijoitustoiminnassaan. Henri Lencionin kunnianhimoisen tutkimusmetodologian ja NGP Capitalille kertyneen osaamisen ja tiedon yhdistäminen tuloksena syntyi huippulaadukas lopputyö, jonka tulokset vastaavat hyvin käytännön kokemuksia pääomasijoitusalalta”, kommentoi Pääomasijoittajat ry:n operatiivinen päällikkö ja analytiikasta vastaava Jonne Kuittinen.

 

Kilpailussa annettiin myös kaksi kunniamainintaa erityisen ansioituneille töille. Toisen niistä voitti Aalto-yliopiston Nikke Mikkonen työllään Effect of Fund Size Growth on Subsequent Fund Performance in European Buyout Funds. Tuomariston mukaan työ tarjosi valittuun aiheeseen laadukkaan analyysin mielenkiintoisesta uudesta näkökulmasta. Toisen kunniamaininnan voitti Vaasan yliopiston Jaska Mäkkylä työllään Operational Consequences of Private Equity Buyouts in Finland. Tuomariston mukaan työ oli syvällisemmällä kohdeyhtiötason tarkastelullaan aiheena kunnianhimoinen ja sen käsittely oli onnistunut.

 

Kilpailuun ilmoitettiin viime vuonna 14 työtä. ”Pääsimme tutkimustyöryhmän kanssa jälleen kerran lukemaan erinomaisia lopputöitä, ja oli ilahduttavaa nähdä, miten monelta eri tieteenalalta pääomasijoittamisen maailmaa voidaan tutkia”, kommentoi Kuittinen.

 

Aiempina vuosina kilpailun ovat voittaneet Hankenin Christa Anttila (2020) työllään The venture capital gender gap from female founder perspective ja Helsingin yliopiston Isabella Kartila (2019) työllään New Tax Law Welcomes Foreign Investments in Finnish Private Equity and Venture Capital Funds.

 

 

Q & A:

 

Mikä aihe on sopiva kilpailuun?

Lopputyön aihe voi olla mikä tahansa, kunhan se liittyy pääomasijoitustoimialaan. Yllätä meidät!

 

Kuka voi osallistua kilpailuun?

Kuka tahansa ylemmän korkeakoulututkinnon päättötyön palauttanut opiskelija, joka on saanut arvosanan työstään 15.10.2021 – 15.10.2022. Kilpailuun käyvät siis pro gradu -tutkielmat, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon lopputyöt ja diplomityöt.

 

Millä kielellä voi osallistua?

Päättötyö voi olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

 

Mitkä ovat kriteerit voittajatyölle?

Etsimme lopputöitä, joilla on jotain uutta sanottavaa pääomasijoitustoimialalle. Arviointiin vaikuttavat aiheen ajankohtaisuus ja työn vaikuttavuus erityisesti kotimaisen pääomasijoitusalan näkökulmasta, innovatiivisuus, rohkeus sekä analyyttinen ja kriittinen ote.

 

Mitä voittaja sitten saa?

Palkkiosumma on 2500 euroa, jonka lisäksi hän pääsee esittelemään työnsä tuloksia pääomasijoitusalan toimijoille. Huomioithan, että mahdolliset verot jäävät voittajalle maksettavaksi.

 

Julkaisetteko työn arvosanan jossain?

Emme julkista sitä missään, keräämme arvosanat vain taustatietoa varten.

 

Miten voin osallistua?

Lähetä valmis lopputyösi sekä työstä saatu arvosana PDF-muodossa Jonnelle (jonne.kuittinen@paaomasijoittajat.fi) ennen kilpailun päättymistä (viimeistään 15.10.2022).