Grid.vc I Ky:n neljäs sijoitus on tekoäly-yhtiö Ai4 Technologies

Grid.vc I Ky oli lead-sijoittaja Ai4 Technologies-yhtiön seed-rahoituskierroksella. Yhtiön keräämä kokonaisrahoitus oli 800 tuhatta euroa, joka sisältää myös Business Finlandin tuotekehityslainaa ja Cortex Venturesin pääomasijoituksen. Amerikkalaisen Ai4 Technologiesin suomalaiset perustajat aikovat vastata Kalifornian maastopaloihin tekoälyllä.

Ilmastonmuutoksen lisäämät metsäpalot ovat aiheuttaneet viime vuosina tuhoa enemmän kuin aikaisemmin. Yksin Kaliforniassa on 80,000 ihmisen elämä on pysyvästi muuttunut viime vuosien metsäpalojen seurauksena. Yksi metsäpalo voi tuottaa 1,5 miljoonaa tonnia hiilidioksidia päivässä. Vuoden 2017 metsäpalot Pohjois-Kaliforniassa tuottivat saman määrän kasvihuonekaasuja viikossa kuin vuoden autoliikenne koko osavaltiossa.

Ai4:n tavoitteena on kehittää tekoälyyn perustuva järjestelmä ympäristön ja infrastruktuurin kiinteään monitorointiin sähköverkkoon tai ajoneuvoon asennettavien kameroiden ja laserkeilaimien (LiDAR) ja ympäristön mittalaitteiden pohjalta. Järjestelmän avulla mittauksia voidaan analysoida lähes reaaliaikaisesti.

Kehitettävän teknologian avulla pyritään havaitsemaan ja varoittamaan riskeistä jo ennen varsinaisen vian ilmestymistä tai palon syttymistä. “Sähköverkon on aiemmin todettu olevan useiden maastopalojen aiheuttaja. Nyt Ai4:n uudella valvontateknologialla asennettuna esimerkiksi sähköverkon pylväisiin voidaan luoda kattava varoitusjärjestelmä palojen torjuntaan. Tästä uudenlaisesta jatkuvasta valvonnasta hyötyy koko yhteiskunta, kun riskitekijöiden ja palojen seuranta saadaan kattavaksi ja reaaliaikaiseksi. Sähköyhtiöistä voikin siis tulla riskin sijaan keskeinen osa ratkaisua, jolla palot saadaan hallintaan. Tällainen ennaltaehkäisy olisi erittäin arvokasta Paradisen palon kaltaisten katastrofien välttämiseksi”, Ai4:n perustaja Tero Heinonen toteaa.

Yhtiöllä on sopimus järjestelmän pilotoinnista Department of Homeland Securityn (DHS) ja Manitoba Hydron kanssa. Myös muiden Pohjois-amerikkalaisten energiayhtiöiden kanssa käydään neuvotteluja. Grid.vc Oy:n salkunhoitaja Jaakko Isotalo: “Kaliforniassa ja Australiassa on maastopalojen takia akuutti tarve löytää ratkaisuja sähköverkon turvallisuuden parantamiseksi. Kotimaassa puolestaan on menossa aktiivinen keskustelu säävarman sähköverkon aiheuttamasta siirtohintojen korotuspaineesta. Ai4:n ja muiden vastaavien älykkäiden teknologioiden avulla säävarmaa verkkoa voitaisiin toteuttaa kaapelointia edullisemmin”.

Ai4:n perustajat Tero Heinonen ja Samuel Salmenlinna ovat kokeneita energia-alan innovaatioiden kehittäjiä. Yhtiö toimii sekä San Franciscossa että Helsingissä. “Suomessa on erittäin hyvää tekoälyosaamista. Ratkaisemme globaaleja ongelmia ja ensimmäiset asiakkaamme ovat Yhdysvalloissa ja Kanadassa, mutta tuotekehityksemme tulee perustumaan Suomessa olevaan vahvaan osaamiseen”, Salmenlinna huomauttaa.

 Lisätietoja antavat:

 Jussi Teijonsalo

toimitusjohtaja
Grid.vc Oy
Puh. +358 40 584 2090
jussi.teijonsalo@grid.vc

tai

Samuel Salmenlinna
COO
Ai4 Technologies, Inc
+358 400 805 069
samuel@ai4.com