Harppaus liikehäiriösairauksien hoidossa – Adamant Health uudistaa Parkinsonin taudin mittauksen ja analysoinnin

Liikeoireiden ja -häiriösaurausten kuten Parkinsonin taudin mittauksessa ja analysoinnissa pystytään nyt ainutlaatuiseen tarkkuuteen. Adamant Health tuo maailmanluokan tieteellisen tutkimuksen todelliseksi hyödyksi potilaille ja neurologeille. Taustalla yli 15 vuotta yliopistotutkimusta Parkinsonin taudista ja muista liikehäiriösairauksista.

Kuopio, Finland. Parkinsonin taudin kanssa elää nykyisin yli 10 miljoonaa ihmistä ja seuraavan 30 vuoden aikana luku tulee ennusteiden mukaan yli kaksinkertaistumaan1. Tulevaisuudessa Parkinsonin tauti vaikuttaa siten yli 25 miljoonan ihmisen elämään, ollen vain yksi monista liikehäiriösairauksista.

Tutkijayrittäjä Saara Rissanen (FT) kollegoineen on tutkinut Parkinsonin tautia 15 vuoden ajan Itä-Suomen yliopistossa yhteistyössä Kuopion ja Helsingin yliopistollisten sairaaloiden sekä ulkomaisten tutkimusorganisaatioiden kuten Harvard Medical Schoolin ja Peking University First Hospitalin kanssa. Tutkimustuloksista on julkaistu tähän mennessä yli 20 kansainvälistä tieteellistä julkaisua ja potilasmittauksia on suoritettu neljässä eri maassa yli 200:lla potilaalla. Tämä pitkäjänteinen maailmanluokan tutkimus on kulminoitunut Adamant Health -nimisen terveysteknologia-alan yrityksen syntyyn.

“Kehittämämme innovaatio hermolihastoiminnan ja liikkeen analysointiin pohjautuu kansainvälisissä potilastutkimuksissa kerättyyn dataan ja syvään matemaattiseen algoritmiymmärrykseen. Pystymme mittaamaan ratkaisullamme useita yhtäaikaisia hermolihastoiminnan häiriöitä ja analysoimaan näiden avulla potilaalla esiintyviä liikeoireita ja niiden vaihtelua. Yrityksen perustaminen tuo nyt yleisemmin näkyväksi ne tutkimustulokset, joita olemme saavuttaneet Parkinsonin taudin tutkimuksessa Itä-Suomen yliopistolla yhteistyössä useiden kliinisten kumppaneiden kanssa”, toteaa Rissanen.

Parkinsonin tautia ei nykylääketieteen keinoin voida ehkäistä tai parantaa. Siksi on erityisen tärkeää panostaa potilaan oireiden lievittämiseen ja samalla tukea neurologeja parhaan mahdollisen hoidon suunnittelussa. Adamant Health tuo mitattavan, objektiivisen ja tarkan potilaskohtaisen- sekä verrokkidatan osaksi hoitoprosessia. Tätä dataa analysoimalla tuetaan paitsi neurologeja hoidon ja lääkityksen suunnittelussa, mutta vapautetaan myös potilas sekä lähiomaiset raskaasta hoitopäiväkirjan ylläpitämisestä. Samoin Adamant Health auttaa ratkaisullaan lääketoimittajia kehittämään entistä tehokkaampia ja turvallisempia lääkkeitä, jonka mahdollistavat paitsi mittauspalvelun tarkkuus, mutta myös pidempiaikaiset verrattavissa olevat potilasmittaustulokset. Adamant Healthin palvelun avulla pystytään tarkasti ja objektiivisesti mittaamaan potilasta normaalissa arjessa.

“Kansainvälisesti Adamant Healthin kaltaisia teknologioita ei markkinoilla vielä ole. Kiinnostus mittaus- ja analyysipalveluamme kohtaan on tämän takia ollut suurta niin lääketeollisuuden kuin liikehäiriösairauksien tutkimuksen parissa. Kliiniseen potilaskäyttöön uusi teknologia on tarkoitus saattaa ensi kesään mennessä. Tämä avaa myös kansainvälisesti ainutlaatuisia mahdollisuuksia potilaiden auttamiseen ja uuden liiketoiminnan rakentamiselle”, toteaa Adamant Healthin toimitusjohtaja Paulus Carpelan.

Adamant Health on kerännyt kehitystyöhön ja toimintansa laajentamiseen rahoituskierroksen, jonka avulla tutkimusta voidaan alkaa hyödyntää suuremmassa mittakaavassa Parkinsonin taudin tutkimuksessa, lääkekehityksessä, sekä sen hoidossa. Kierroksella sijoittajina ovat ankkurisijoittajana tiede- ja tutkimuslähtöisiin kasvuyhtiöihin sijoittava Voima Ventures, ja lisäksi terveysteknologiaan erikoistunut COR Group, ja enkelisijoittajia.

“Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan globaalilla terveysteknologia-sektorilla ja näemme suuren potentiaalin Adamant Healthin neurologisten sairauksien teknologia-alustalle. Tavoitteenamme on toimia Adamant Healthin strategisena kumppanina pitkällä jänteellä, työskennellen yhdessä yrityksen kanssa aktiivisena hallituksen
jäsenenä ja osaomistajana”, toteaa Olli Karhi, yksi COR Groupin perustajista ja hallituksen jäsenistä.

“Maailmalla on niin paljon ihan kelvollisia tai hyviä investointikohteita. Mutta niin vähän todella hyviä. Sellaisia, joilla mahdollisuus kasvaa oman alansa mittapuuksi. Adamantilla on tuo mahdollisuus. Siksi yhtiö on mielenkiintoinen sijoituskohde. Olemme iloisia kun voimme olla mukana tässä hankkeessa, erinomaisen tiimin tukena”, toteaa Voima Venturesin Venture partneri, enkelisijoittaja Harry Santamäki.

Adamant Health
Adamant Health Oy on tutkimuslähtöinen terveysteknologiayritys, joka kehittää ja tarjoaa mittaus ja analyysipalvelua Parkinsonin taudin ja muiden liikehäiriösairauksien oireiden ja hoidon vaikuttavuuden mittaamiseen. Teknologia perustuu Itä-Suomen Yliopistossa yli 15 vuoden ajan tehtyyn tutkimukseen ja kliinisiin testeihin. Adamant Healthin missio on tuoda nämä tutkimustulokset liikehäiriösairauksien kanssa elävien hyödyksi tuoden potilaan arjessa mitatun tarkan ja objektiivisen datan lääkäreiden, lääkekehityksen ja tutkimusryhmien käyttöön.
www.adamanthealth.com

Voima Ventures
Voima Ventures on 40 miljoonan euron deep tech -rahasto, joka sijoittaa tiedepohjaisiin kasvuyrityksiin Suomessa sekä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Voima Venturesin missio on ratkaista merkittäviä globaaleja ongelmia yhdistämällä tiede, yrittäjyys ja pääoma. Keskiössä oleviin toimialoihin kuuluvat muun muassa bio- ja uudet materiaalit, lääketieteelliset ja biotieteelliset teknologiat, kuvantamisen ja optiikan teknologiat, IoT ja elektroniikka, robotiikka, tekoäly, ICT ja ohjelmistot. Voima Ventures myös hallinnoi VTT Venturesin 20:n kasvuyrityksen portfoliota, johon kuuluvat muun muassa Solar Foods, Paptic ja Dispelix. Voima Venturesin ankkurisijoittajia ovat VTT sekä Euroopan investointirahasto EIF, joiden lisäksi sijoittajina on yksityisiä sijoitusyhtiöitä.
https://voimaventures.com/

Contact info

Adamant Health, CEO
Paulus Carpelan
paulus@adamanthealth.com
+358 50 4867 516

Voima Ventures, Managing Partner
Inka Mero
inka.mero@voimaventures.com
+358 45 1214 394