Helsingin pörssin 10 designintensiivisimmän yrityksen arvonkehitys on 2,5 kertainen yleisindeksiin verrattuna

Kirjoittaja Arni Aromaa on Pentagon Designin perustajaosakas ja Creative Director, joka on työskennellyt Pentagon Designilla vuodesta 1996 lähtien. Muotoilijana hän uskoo uteliaisuuteen, intohimoon, pitkäjänteisyyteen ja kykyyn tiivistää laajatkin kokonaisuudet olennaiseen. 

Kesäkuun blogissa käsittelin muotoilun liiketoimintahyötyjä ja vaikutusta yrityksen arvon kasvuun. Muotoilun taloudellista vaikuttavuutta on tutkittu paljon ja lukuisat tutkimukset osoittavat muotoilun olevan hyvä investointi, joka lisää yrityksen kilpailukykyä. Kilpailukyvyn paranemisen voi loogisesti ajatella johtavan yrityksen arvon kasvamiseen ja asiasta on myös kiinnostavaa näyttöä.

Yhdysvaltalainen Design Management Institute on tutkinut asiaa muodostamalla 15 designintensiivisen yrityksen indeksin, jonka arvokehitystä verrataan S&P 500 listan yrityksiin. Indeksiin valituissa yrityksissä johto on sitoutunut pitäjänteisesti muotoilun hyödyntämiseen, muotoilu on vakiintunut osaksi yritysten organisaatiota ja ne investoivat verrokkejaan enemmän muotoiluun. Seurantajaksolla designindeksin muodostavien yritysten arvo on noussut yli kaksi kertaa enemmän kuin verrokkiyritysten.

Tulos on kiinnostava ja rohkaiseva, mutta samalla kysymyksiä herättävä. Indeksissä tarkastellut yritykset ovat etupäässä kansainvälisiä kuluttajatuote- ja palvelujättejä, mutta mahtaako sama logiikka toimia b-to-b -toimialoilla ja pienemmissä yrityksissä? Millaisia eroja muodostuisi suomalaisia pörssiyrityksiä vastaavasti tarkasteltaessa?

Näiden kysymysten ja Design Management Instituten Design Value Index:in innoittamana päätimme tutkia designin ja yritysten arvokehityksen välistä yhteyttä Helsingin pörssissä listatuissa yrityksissä. Pyysimme 13 designin ja liiketoiminnan asiantuntijaa nimeämään 10 designintensiivistä yritystä Helsingin pörssistä. Vertasimme näistä yrityksistä koottua indeksiä OMX Helsinki 25 markkinaindeksiin kymmenen vuoden ajanjaksolla. Laskemamme indeksin tulos on 2,4 kertainen OMX Helsinki 25 indeksiin verrattuna!

Kokeilun tulos on hyvin samansuuntainen alkuperäisen Design Value Indeksin kanssa ja vahvistaa ajatusta korrelaatiosta muotoiluintensiivisyyden ja positiivisen yritysarvon kehittymisen välillä.

Lisätietoa Finnish Design Value indeksistä Pentagon Designin sivuilta.


DMI:n Design Value Indexin innoittamana tekemäämme vastaavanlaista tutkimusta varten valitsimme 13 suomalaista muotoilun ja yritysmaailman asiantuntijaa*, jotka pyysimme listaamaan designintensiivisimmät yritykset Helsingin pörssissä. Kokosimme portfolion yhdeksästä eniten mainitusta yrityksestä: Fiskars, Amer Sports, Marimekko, Kone, Konecranes, Wärtsilä, Ponsse, Finnair ja Martela.

* Sami Niemelä, Nordkapp / Anssi Tuulenmäki, Mindustry Oy / Olli-Pekka Kallasvuo / Anne Korkiakoski, University of Vaasa / Pekka Mattila, Aalto EE / Turkka Keinonen, Aalto University / Mikko  Kalhama, Nordsalt / Petteri Kolinen, Design Forum Finland / Pia Santavirta, Finnish Venture Capital Association / Jaakko Aspara, Hanken School of Economics / Salla Heinänen, Ornamo Ry / Kalevi Ekman,  Aalto University / Markku Salimäki, Aalto University

Hyödynsimme tutkimuksessa osakkeiden päivittäisiä hintatietoja ja vuosittaista osakeantitietoja, joiden perusteella laskimme valittujen yritysten markkina-arvopainotetun indeksin. Lasketun indeksin kehitystä verrattiin OMX Helsinki 25 – indeksiin aikavälillä 2.1.2007–30.12.2016. Laskemamme Finnish Design Index:in tulos on viimeisen kymmenen vuoden ajalla 2,4 kertainen verrattuna OMX Helsinki 25-indeksiin.

Design Value Index on Design Management Instituten (DMI) ja Motiv Strategiesin kehittämä markkinaindeksi, jolla tarkastellaan designpainotteisten yritysten suoriutumista suhteessa S&P 500:aan. Indeksi perustuu portfolioon, johon valittiin 16 designpainotteista yhdysvaltalaista pörssiyhtiötä. Valinnat perustuivat erityisiin design management – kriteereihin. Valituissa yrityksissä designin tuli olla olennainen osa yritystrategiaa. Indeksi on nyt ylittänyt S&P 500 indeksin tuloksen kolmena vuotena peräkkäin yli 200 %:lla. Viimeisimpänä raportoidun indeksin kymmenen vuoden tulos oli 2,11 kertainen S&P 500 indeksiin verrattuna.