Innovestor ankkurisijoittajana: Maculaser keräsi 1,2 miljoonaa euroa uuden laserterapian kehitykseen taistelussa sokeutta aiheuttavia tauteja vastaan

Suomalainen lääketieteellisen teknologian startup Maculaser keräsi 1,2 miljoonan euron rahoituskierroksen patentoidulle laserhoitoteknologialleen tavoitteenaan pysäyttää sokeutta aiheuttavien verkkokalvosairauksien eteneminen.

HELSINKI (Helmikuu 2021) Maculaser, suomalainen lämpötilakontrolloitua laserhoitoa verkkokalvosairauksiin kehittävä startup, on kerännyt 1,2 miljoonan euron rahoituskierroksen. Kierroksen ankkurisijoittajana toimi suomalainen pääomasijoittaja Innovestor Ventures, ja siihen osallistui lisäksi sekä institutionaalisia että yksityissijoittajia ml. Jaakko Ollila ja lukuisia lääkäreitä.

Rahoitus käytetään tuotteen kaupallistamisen nopeuttamiseen ja yrityksen etenemiseen kliinisiin tutkimuksiin.
Ikääntymiseen ja elintapoihin liittyvät verkkokalvosairaudet ovat merkittävimpiä sokeuden aiheuttajia, ja ne aikaansaavat yli 400 miljardin euron suorat terveydenhuoltokustannukset. Tällä hetkellä ainoa saatavilla oleva hoito useimmille potilaille on sairauden loppuvaiheen silmänsisäiset lääkeinjektiot, jotka ovat kalliita ja auttavat vain tilapäisesti ennen täydellistä näkökyvyn menetystä.

Vahinkoja aiheuttamaton laserterapia on nouseva hoitomuoto, jonka teho yleisten verkkokalvosairauksien hoidossa on näytetty useissa kliinisissä tutkimuksissa. Tähän saakka potilaskohtaisen lämpötila- ja turvallisuuskontrollin puute on kuitenkin merkittävästi rajoittanut hoidon tehokkuutta ja yleistymistä.

Maculaser ratkaisee tämän ongelman kehittämällään lämpötilakontrolloidulla laserterapiateknologialla tavoitteena hoitaa yleisiä verkkokalvosairauksia jo aikaisessa vaiheessa yksilöllisellä, turvallisella ja tehokkaalla tavalla.

“Aiomme tuoda ensimmäisenä markkinoille verkkokalvon lämpötilakontrollin mahdollistavan teknologian ja siten toimivan hoidon verkkokalvosairauksista kärsiville potilaille. Patentoitu laserlaitteemme yhdistettynä uudenlaisiin koneoppimisalgoritmeihin voi ehkäistä sairauksien etenemistä jo aikaisessa vaiheessa ja vähentää tarvetta loppuvaiheen lääkeinjektiohoidoille, jotka ovat kalliita, kajoavia ja aiheuttavat valtavan taakan terveydenhuollolle”, kommentoi Maculaserin toimitusjohtaja Jani Tirronen.

Yhtiön mahdollisesti käänteentekevä hoitomuoto perustuu laajaan vuonna 2013 alkaneeseen Aaltoyliopiston tutkimusohjelmaan. Prekliinisessä tutkimusvaiheessa näytettiin, että ydinteknologia toimii ja että hoito aktivoi onnistuneesti solutason korjausmekanismeja. Maculaser valmistautuu parhaillaan kliinisiin tutkimuksiin, joiden arvioidaan alkavan vuonna 2021.

“Maailmanlaajuisen väestön ikääntymisen myötä yli 300 miljoonaa ihmistä kärsii ikääntymiseen ja elintapoihin liittyvistä verkkokalvosairauksista. Suurelle osalle potilaista tämänhetkiset hoidot ovat riittämättömiä ja he joutuvat kärsimään. Edistämme mielellään Janin ja hänen tiiminsä tavoitetta kehittää tätä innovatiivista hoitomenetelmää, jolla on todellinen vaikutus todellisten ihmisten elämään”, toteaa Wilhelm Lindholm Innovestorilta.

Terveydenhuollon laitteiden kehityssyklit ovat pitkiä tiukkojen tutkimus- ja kehitysvaateiden vuoksi. Yhtiö on kuitenkin sekä optimistinen että realistinen aikataulunsa kanssa, kun se etenee kohti kliinisiä tutkimuksia.

”Teknologiallemme on jo selkeä tarve, ja yhteistyöneuvottelut maailman johtavien verkkokalvolaservalmistajien kanssa ovat käynnissä. Meillä on todellinen tilaisuus muuttaa koko toimialaa ja vaikuttaa merkittävästi verkkokalvosairauksien
hoitomarkkinaan. Olen äärimmäisen ylpeä menestyksestä, jonka tiimimme on saavuttanut, ja tämän rahoituksen avulla otamme merkittävän askeleen kohti tavoitteidemme saavuttamista.”, sanoo Tirronen.

Lisätietoja

Jani Tirronen
Toimitusjohtaja
Maculaser Oy
+358 45 1853303
jani.tirronen@maculaser.com

Maculaser on kliinisen vaiheen terveysteknologiayhtiö, jonka tavoitteena on ehkäistä yleisten verkkokalvosairauksien, kuten silmänpohjan ikärappeuman ja diabeettisen retinopatian, aiheuttamaa sokeutumista. Yhtiön uudenlainen teknologia mahdollistaa vahinkoa aiheuttamattomat laserhoidot, joissa verkkokalvon lämpötilaa kontrolloidaan reaaliaikaisesti ja yksilöllisesti. Toimialaa mullistava tavoite on ennaltaehkäistä sairauksia tarjoamalla tehokkaita ja turvallisia laserhoitoja
silmänpohjan häiriöihin, jotka vaikuttavat miljoonien ihmisten elämään maailmanlaajuisesti. https://maculaser.com/