Jäsenesittelyssä Actone Oy ja Markus Sjöholm: ”Pääomasijoittajan kannattaa allokoida omaa aikaansa niihin portfolioyhtiöihin, joilla on suurin arvonluontipotentiaali”

Pääomasijoitusalan konkarin, Markus Sjöhölmin, perustama Actone Oy tarjoaa asiakkailleen aktiiviseen omistajuuteen liittyviä palveluita. Ennen oman yhtiönsä perustamista Sjöholm ehti toimia pääomasijoittajana yli 20 vuoden ajan, kerryttäen kokemusta yli 20 keskikokoisen pohjoismaisen yhtiön hallitustyöskentelystä. Nyt samaisista arvonluontikeinoista, joita pääomasijoittajat käyttävät omassa toiminnassaan, pääsevät hyötymään pääomasijoittajien yhtiöiden lisäksi yrittäjien, perheiden ja institutionaalisten sijoittajien omistamat yritykset.

Actone luo lisäarvoa asiakkailleen esimerkiksi hallitustyöskentelyn – puheenjohtajuus mukaan lukien – sekä hallitustyöhön liittyvän konsultoinnin kautta. Tukemalla, haastamalla ja ohjaamalla johdon jäseniä Actonen missio on saada luotua asiakasyritykseen innostunut tekemisen kulttuuri, ja tätä kautta realisoida sekä henkilöiden että liiketoiminnan todellinen potentiaali.

Hallitustyöskentelystä ja johdon sparraamisesta Sjöholmilla on vankka kokemus. Hän toimi CapMan Buyoutin johdossa lähes seitsemän vuotta, mukaan lukien kolmen vuoden jakso Managing Partnerina. Viimeisimpänä Sjöholm työskenteli transaktio-, arvonluonti-, tai irtautumisvaiheen vastuupartnerina muun muassa Oral Hammaslääkärit Oy:ssä, Design Talo Oy:ssä (nykyinen DEN Group Oy) ja Esperi Group Oy:ssä.

1. Miten pääomasijoittajien arvonluonti on kehittynyt vuosien varrella?

Pääomasijoittajien arvonluontityö kehittyy jatkuvasti. Siinä missä pääomasijoittaja toimialan alkuvuosina tukeutui pitkälti johdon sitouttamiseen ja velkarahoituksen tuomaan kassavirtakuriin, pääomasijoittajan rooli on muuttunut entistä aktiivisemmaksi.

Ensin korostui aktiivinen monitorointi ja raportoinnin kehittäminen. 90- luvun loppupuolella ja vuosituhannen alussa keskiöön nousi operatiiviset parannukset ja niiden strukturoitu identifiointi ja toteuttaminen. Koen että fokus on viime vuosina yhä voimakkaammin siirtynyt yhtiökulttuurin, toiminnan mission ja avainhenkilöiden motivaation kehittämiseen – houkuttelevien insentiivien lisäksi.

Veikkaan, että luonnollinen seuraava kehitysaskel on kohdeyrityksen toiminnan vaikuttavuuden nostaminen arvonluonnin keskiöön, vain pakolliseen ESG-raportointiin keskittymisen sijaan. Pääomasijoittajien arvonluonnin kehitykselle on luonteenomaista, että vanhat työkalut ovat edelleen täysin käytössä, samaan aikaan kun uusia arvonluontitapoja otetaan rinnakkain käyttöön.

2. Miten Actone toimii pääomasijoittajien kanssa?

Actone toimii kohdeyritystasolla tyypillisesti hallitustyöskentelyn ja siihen liittyvän konsultoinnin kautta, toteuttaen pääomistajan arvonluontistrategiaa aktiivisen omistajuuden kautta. Actone voi toimia kohdeyrityksessä joko ajajan paikalla, esimerkiksi hallituksen puheenjohtajana, tai strategiaa tukevassa roolissa.

Tämän lisäksi Actone toimii kohdeyritysten neuvonantajana projektiluontoisesti, esimerkiksi lisäyritysostoissa ja rahoituksen suunnittelussa.

3. Miten pääomasijoittaja voi hyötyä Actonen ja kohdeyritysten yhteistyöstä?

Yhteistyö Actonen kanssa antaa pääomasijoittajalle mahdollisuuden allokoida oman tiiminsä ajankäyttöä optimaalisesti.

Teoriassa tiimin pitäisi käyttää suurin osan ajastaan portfolion niihin kohdeyrityksiin, jotka omaavat suurimman arvonluontipotentiaalin. Käytännössä tämä voi olla vaikeaa muun muassa sen takia, että ongelmatilanteet vievät helposti paljon aikaa, ja toisaalta pääomasijoittaja haluaa toimia ammattimaisesti ja vastuullisesti myös vähemmän potentiaaliseksi osoittautuneiden kohdeyritysten kanssa.

Actone auttaa pääomasijoittajia tässä tasapainottelussa. Samalla kun kohdeyrityksen johto saa sen tuen, huomion ja sparrauksen, jonka he odottavat pääomistajalta saavansa, pääomasijoittaja voi allokoida parhaimmat osaajansa siten että sijoitusportfolion kokonaispotentiaali toteutuu.

Tämä lisäksi Actone voi tukea arvonluontia esimerkiksi buy-and-build- tyyppisissä työläissä kohdeyrityksissä, vapauttaen pääomasijoitusyhtiön oman tiimin ajankäyttöä muuhun. Actone voi myös toimia pääomasijoittajan neuvonantajana uushankinnoissa, esimerkiksi huutokaupoissa.

4. Miten rahastosijoittajat suhtautuvat ulkoistamiseen?

Kyse ei ole ulkoistamisesta, vaan läheisestä yhteistyöstä pääomasijoittajan ja Actonen välillä. Päävastuu säilyy hallinnointiyhtiöllä, vaikka pääomasijoittaja hyödyntäisi kohdeyrityksen arvonluontityössä tai transaktioissa Actonen osaamista.

Yhteistyö on verrattavissa tilanteeseen, jossa hallitukseen tai transaktiotiimiin rekrytoidaan teollista tai funktionaalista osaamista – Actonen tapauksessa apuna on vain kokenut pääomasijoittajaresurssi.  Käytännössä vastuuhenkilö on siis luonnollisesti pääomasijoittamisen ammattilainen, mutta pääomasijoitustiimin ajankäyttö voidaan optimoida siten, että sijoittajien tuotto maksimoituu. Näin syntyy aito win-win tilanne.


Actone lyhyesti
 • Tarjoaa aktiiviseen omistajuuteen liittyviä palveluita
 • Esimerkkejä tilanteista, joissa Actonen arvonluontikeinoista on hyötyä:
  • Pääomasijoittajien kohdeyritykset, joissa
   • toteutetaan buy-and-build strategiaa, erityisesti kansainvälisesti
   • jatkuvat rahoitusneuvottelut vievät valtaosan case-tiimin ajankäytöstä
   • omistusaika on venynyt, mutta jotka eivät vielä ole valmiit irtautumiseen ja vaatisivat ”uudelleenkäynnistyksen”
  • Pääomasijoitustiimin ajan vapauttaminen esimerkiksi
   • varainhankintavaiheessa, jolloin on tarpeen vähentää sijoitustiimin ajallista panostusta joihinkin kohdeyrityksiin
   • henkilöstömuutosten tai muuten poikkeavan suuren hankevirran aikaan, jolloin sijoitustiimin kapasiteetti ei riitä sekä uusien sijoitusten tekemiseen että portfolion kehittämiseen

  Pääomasijoittajien jäsenistöön kuuluu niin pääomasijoitustoimintaa aktiivisesti harjoittavia varsinaisia jäseniä, kuin toiminnallaan alaa positiivisesti eteenpäin vieviä liitännäisjäseniä. Actonen ja muut yhdistyksen jäsenet löydät Pääomasijoittajien jäsenluettelosta.  Uusimmat jäsenesittelyt pääset lukemaan uutishuoneesta tai seuraamalla Pääomasijoittajia Twitterissä @FVCAfi.