Jäsenesittelyssä Gorilla Capital: ”Jos numerot eivät puhu puolestaan, pelkkään tunteeseen emme sijoita”

Aikaisen vaiheen startupeihin sijoittava Gorilla Capital tekee sijoituspäätöksensä ensisijaisesti dataan perustuen. Kansainvälistä tutkimusta ja tilastoja tiiviisti seuraava tiimi etsii jatkuvasti uusia yrityksiä laajalle hajautettuun salkkuunsa.

Gorilla Capitalin managereilla on pitkä yrittäjätausta itsellään: esimerkiksi Lehmuskoski on perustanut ensimmäisen yrityksensä jo 80-luvulla. Käytännön osaaminen yrittäjyydessä on vahvasti mukana tiimin työkalupakissa.

Gorilla Capitalin tiimiä yhdistää myös palava halu tavoitella aina vaan parempia suorituksia. ”Annamme tulosten puhua puolestaan”, naurahtaa Petri Lehmuskoski, Gorilla Capitalin Managing Partner.

Gorilla Capitalin tiimi sijoittaa aikaisen vaiheen startupeihin ja ovat tyypillisesti yksi ensimmäisistä rahoittajista. He eivät koskaan ole ainoa sijoittaja, vaan toimivat usein rinnan esimerkiksi enkelisijoittajien kanssa.

Analytiikka sijoituspäätösten pohjana

Sijoituskohteensa Gorilla Capitalin tiimi valitsee exit-hypoteesin perusteella. Tiimi on itse rakentanut 13 kohdan strategian, jonka perusteella potentiaaliset sijoitukset analysoidaan ja jonka avulla lopulliset päätökset tehdään.

”70 % perustuu tiukkaan analyysiin ja 30 % tunteeseen siitä, onko sijoitus kannattava. Osa tästä työstä on tietenkin tulevaisuuden veikkaamista, mutta jos numerot puhuvat sijoitusta vastaan, pelkkään tunteeseen emme sijoita”, Lehmuskoski jatkaa. ”On myös tärkeää, että sijoittajan ja yrittäjän välille syntyy yhteisymmärrys ja että toimintatavat sopivat yhteen.”

Lehmuskosken mukaan sijoittajan on tiedettävä, mitkä asiat ovat oikeita tälle yritykselle juuri tällä hetkellä. Fokuksen on oltava oikeassa asiassa ja oikeaan aikaan. ”Ei tämä työ ihmeisiin perustu vaan siihen, että perustyö tehdään tunnollisesti ja tarkasti”, Lehmuskoski jatkaa.

Gorilla Startup Academy ja yrittäjien sparraaminen

Gorilla Capitalin tiimi on mukana kohdeyritystensä strategisessa ja taktisessa toiminnassa. Heidän erityinen vahvuutensa on erilaisten, kohdeyritystä hyödyttävien työkalujen kehittäminen. He tarjoavat foundereilleen Startup Academyn, jossa rakennetaan muun muassa vertaistukiverkostoa yrittäjille.

”Järjestämme yhteisiä koulutus- ja keskustelutilaisuuksia foundereillemme, joissa opitaan uutta ja jaetaan kokemuksia”, Lehmuskoski kertoo. ”Suurin mahdollinen virhe on se, että samoja virheitä toistetaan uudelleen, eikä kurssia muuteta. Yhteisiä kokemuksia jakamalla näitäkin voidaan välttää.”

Gorilla Capitalin kohdeyritykset raportoivat sijoittajilleen kuukausittain muun muassa siitä, miten strategisiin ja taktisiin tavoitteisiin on menty ja miten yrityksen käynnissä olevaan vaiheeseen liittyviin tunnuslukuihin on päästy.

”Kysymme yrittäjiltä tiukkoja kysymyksiä ja olemme kovia sparraajia. Meillä on aina tavoite kirkkaana mielessämme: se on se, että yritys menestyy”, päättää Lehmuskoski.