Jäsenesittelyssä GOS Consulting: ”Tarkka ja ajantasainen tieto yrityksen taloudellisesta tilanteesta on sekä yrittäjän että sijoittajan etu”

GOS Consulting on vahvasti pankkitaustaisten partnereiden vetämä konsulttiyritys, joka yhdistää palveluissaan tarkan ja reaaliaikaisen tiedon ja asiantuntevan analyysin.

GOS Consultingilla on pääkonttori Oulussa ja lisäksi toimistot Turussa ja Helsingissä. Noin 30 henkeä työllistävä konsulttiyritys tekee monenlaista – tilitoimistopalveluiden lisäksi se tarjoaa muun muassa analyysi- ja riskienhallintapalveluita sijoittajille ja erilaisia rahoituspalveluita.

Kuuden osakkaan luotsaamassa yrityksessä on näkyvissä vahva yritysrahoitustausta. ”Meistä partnereista lähes kaikki ovat olleet töissä Nordealla”, naurahtaa Aki Tusa, yksi GOS Consultingin partnereista ja Helsingin toimiston vetäjä.

Tarkka data ja analyysi sijoittajan työkaluna

GOS Consulting on kehittänyt erittäin tarkan raportointityökalun yritysten talouden reaaliaikaiseen seurantaan. ”Täsmällistä ja ajankohtaista tietoa tarjoava järjestelmämme helpottaa esimerkiksi kovenanttien asettamista”, Tusa kertoo.

Pelkkään dataan GOS:n osaaminen ei kuitenkaan perustu, vaan heidän analyytikkonsa tekee sen pohjalta ennusteen yrityksen tuloslaskelmasta, taseesta ja kassavirrasta. ”Yleisimmistä kirjanpito-ohjelmista tällaista tietoa ei saa, vaan kassavirtaennusteen tekemiseen tarvitaan analyytikko, joka ymmärtää liiketoimintaa”, jatkaa Tusa.

Tusa pitää haasteellisena sitä, että yrityksistä saadaan taloudellista tietoa vaikka vain kvartaaleittain, jolloin tarvittavien korjausliikkeiden tekeminen voi viivästyä.

Rahoitusapuna pk-yrityksille

Toimialojen ja liiketoimintojen monimutkaistuminen asettaa uusia vaatimuksia myös yritysten tarvitsemalle rahoitukselle, Tusa jatkaa. Erilaiset rahoitusvaihtoehdot tarkoittavat sitä, että yritysten on helpompi saada juuri sellaista rahoitusta ja siinä aikataulussa, kun yritykselle on hyödyllisintä. ”Pankkien sääntely lisääntyy koko ajan, ja on eduksi yrityksille, että niillä on valittavinaan rahoitusta erilaisilla riskiprofiileilla”, Tusa lisää.

GOS:n raportointityökalu on kehitetty osittain juuri tätä tarkoitusta varten. ”On ehdottoman tärkeää, että rahoituksen saaminen on riittävän nopeaa myös pienemmille toimijoille. Rahoittaja kuitenkin tarvitsee ajantasaista ja tarkkaa tietoa esimerkiksi yrityksen kassavirrasta, ja siinä me voimme auttaa”, päättää Tusa.

Lue lisää:

https://www.gos.fi/

https://paaomasijoittajat.fi/jasenet/gos-consulting/

Saara Vettenranta