Jäsenesittelyssä Greenstep: “Olemme laaja, kokonaisvaltainen ja strateginen kumppani asiakasyrityksille – olivat ne oman kasvunsa missä vaiheessa tahansa”

Pääomasijoittajien jäsenistö jatkaa kasvuaan – jäsenistöömme kuuluu jo yli 140 toimialaa positiivisesti eteenpäin vievää jäsenorganisaatiota. Tällä kertaa esittelemme Greenstepin, joka on vuonna 2010 perustettu  yritys, joka tarjoaa laadukkaita taloushallinnon ja HR:n palveluita kasvuyrityksille. 

Mikä on tarina Greenstepin perustamisen taustalla? Minkälainen on Greenstep yrityksenä?

Tarinamme alkaa Greenstepin perustaja Tore Teirin halusta auttaa ennen kaikkea kasvuyrityksiä. Lähdimme liikkeelle vuonna 2010 Espoosta palvelemalla PK-seudulla toimivia kasvuyrityksiä, joille pyrimme tarjoamaan kasvun tueksi yhtä hyvää taloushallinnon- ja johtamisen tukea kuin suuryrityksille on saatavilla. Myöhemmin levittäydyimme ympäri Suomea suhteellisen nopeasti – toimistoja on tähän mennessä avattu Turkuun, Tampereelle, Vaasaan, Ouluun ja Jyväskylään. Otimme myös askeleen entistä kansainvälisempään suuntaan avaamalla toimiston Tallinnaan alkuvuonna 2019.

Tällä hetkellä asiakaskuntamme on laajentunut kasvuyrityksistä kansainvälisiin pörssiyhtiöihin asti, mutta toimimme edelleen ketterästi ja joustavasti asiakkaidemme tarpeiden mukaan. Viron markkinoiden potentiaali nostaa esiin yhä enemmän kasvuyrityksiä, joita voimme nyt siis olla myös tukemassa paikallisesti. Tämä kuvaa hyvin myös Greenstepin tapaa toimia: liikumme yrityksenä ketterästi, ja tartumme mahdollisuuksiin niiden tullessa eteemme.

Pähkinänkuoressa olemme laaja, kokonaisvaltainen ja strateginen kumppani asiakasyrityksille – olivat ne oman kasvunsa missä vaiheessa tahansa. Jotta pystymme uskottavasti auttamaan asiakkaitamme kasvamaan, meidän täytyy tietää ydinasioita kasvun mahdollistavista tekijöistä. Olemme onnellisessa asemassa, sillä olemme kasvaneet yrityksenä voimakkaasti vuosi vuodelta sekä liikevaihdon että henkilöstömäärän suhteen. Tällä hetkellä meillä on noin 300 työntekijää, vuosittaisen liikevaihtomme ollessa jo yli 20 miljoonaa euroa. Pyrimme jalkauttamaan kasvun mahdollistavia prosesseja ja toimintamalleja niin asiakkaiden liiketoimintaan kuin omaan tarinaamme aktiivisesti ja rohkeasti. Kasvun salaisuus on meillä ollut ennen kaikkea oikeiden ihmisten rekrytointi.

Minkälaisia palveluita Greenstep tarjoaa? Miksi nämä palvelut ovat niin merkittäviä yrityksille? 

Greenstepin palveluihin kuuluvat talous- ja palkkahallinto, talousjohto, HR, analytiikka, liiketoiminta-alustaratkaisut, liiketoiminnan kehitys ja rahoitus.

Talousasiat luovat perustan yrityksen toiminnalle. Jotta yritys näyttäytyisi uskottavana sidosryhmilleen ja rahoittajille, perusedellytyksenä on, että yrityksen talousdata voidaan esittää eksaktisti ja oikea-aikaisesti. Tämän saavuttamiseksi yritysten on tärkeää löytää luotettava taloushallinnon kumppani, jonka osaaminen ja resurssit riittävät tehtävän hoitamiseen saumattomasti. Greenstepin ydinajatuksena on kuitenkin ylittää nämä perusvaatimukset proaktiivisuudellaan ja kokonaisvaltaisella palvelutarjonnallaan. Lisäksi tärkeimpiä HR-asioita yrityksen menestyksen kannalta ovat innostuneet ja osaavat ihmiset (kulttuuri) sekä selkeys päätöksenteossa ja viestinnässä. Innostus ja selkeys luodaan panostamalla organisaation ja osaamisen kehittämiseen.

Mitkä ovat Greenstepin vahvuudet asiakassuhteessa? Mitä asiakaskeskeisyys tarkoittaa Greenstepille?

Greenstepin vahvuus asiakastyössä on ennen kaikkea palvelun laatu, joka rakentuu palvelualalla motivoituneista ja asiantuntevista henkilöistä.  Laatu on ollut aina lähellä sydäntämme ja siihen täytyy suhtautua moniuloitteisesti. Olemme tarkkoja rekrytoinnissamme, jotta löydämme asiakastyöhön ihmisiä, jotka tekevät kaikkensa ylittääkseen asiakkaidemme odotukset. Luomme ihmisille oikeat puitteet ja työympäristön, jotta he voivat tehdä työtään menestyksekkäästi. Pidämme huolta työmme laadusta laatukontrollien ja -koulutusten avulla.

Asiakaskeskeisyys on ennen kaikkea joustavuutta ja asiakassuhteen erityispiirteiden huomioon ottamista. Jokainen asiakkuus tulee nähdä uniikkina eikä asiakkaan toimintaan voi perehtyä ikinä liikaa. Asiakkaan tarpeiden selvityksen jälkeen räätälöimme palveluamme keräämällä asiakkuuksien ympärille tiimin, jossa työntekijöidemme rautaista asiantuntemusta tukee usein myös erityinen toimialaosaaminen.

Pyrimme kokonaisvaltaisesti huolehtimaan siitä,  että asiakkaat juoksevat oikeaan suuntaan. Jotta pystymme tukemaan asiakkaita parhaalla mahdolliselle tavalla, tulee meillä olla selkeä käsitys siitä, missä asiassa asiakas haluaa olla Suomen tai vaikka maailman parhaita. Tässä ydinasiaksi nousee proaktiivisuutemme: emme tee vain sitä mitä asiakas pyytää vaan ehdotamme myös tehokkaampia ja asiakkaan liiketoimintaa tukevia toimintamalleja.

Mitä erityisesti pääomasijoittajat voisivat saada irti palveluistanne?

Greenstepissä on rahastotoimialaan keskittynyt asiantuntijatiimi, joka toimii pääomasijoittajille ulkoistettuna kumppanina. Noin kymmenen hengen tiimissä on erityisosaamista esimerkiksi VC- ja muiden private equity -rahastojen kirjanpidon ja raportoinnin hoitamisesta. Back office -toimintojen ulkoistaminen antaa rahaston työntekjöille mahdollisuuden keskittyä ydinosaamiseensa. Rahastojen kirjanpidon ja verotuksen lisäksi kokenut tiimimme hoitaa sekä sijoittaja- että viranomaisraportoinnit ammattitaitoisesti ja tehokkaasti nykyaikaisilla työvälineillä. Olemme kehittäneet rahastojen raportointiin ja tiedonhankintaan Power BI -pohjaisen raportointityökalun, joka tehostaa tiedonhankintaprosessia ja mahdollistaa raporttien visualisoinnin

Miten yritykset voivat hyötyä Greenstepin palveluista? 

Greenstep pystyy joustavasti palvelemaan erikokoisia yrityksiä, jotka tarvitsevat apua talous- ja palkkahallinnossa, talousjohdossa, HR:ssä, analytiikassa, liiketoiminta-alustaratkaisuissa,  liiketoiminnan kehityksessä tai rahoituksessa. Esimerkkinä Greenstepin osa-aikaiset CFO-palvelut soveltuvat parhaiten niille yrityksille, joiden ei ole voimakkaan kasvun tavoittelemisessa ohella järkevää palkata omaa täyspäiväistä talousjohtajaa. Toisaalta esimerkiksi interim CFO tai controller voi tulla paikkaamaan isonkin yrityksen väliaikaista tarvetta esimerkiksi henkilöstömuutostilanteessa.

Palvelumme ovat hyvin skaalautuvia, ja uusien tarpeiden ilmaantuessa pystymme auttamaan yrityksiä joko jatkuvasti tai projektiluontoisesti. Olemme olleet esimerkiksi Moi Mobiilin mukana alusta asti avustaen heitä ensin rahoituksen hankkimisessa. Tämän jälkeen palvelua laajennettiin taloushallinnon tukitoimiin sekä HR-asioihin, ja viimeisimpänä Greenstep oli mukana neuvottelukumppanina MOI:n ja DNA:n yrityskaupoissa. Olivat meiltä hankitut palvelut mitä tahansa, toimimme proaktiivisesti neuvoen ja kehittäen yrityksiä yhdessä.