Jäsenesittelyssä Helsingin yliopiston rahastot: ”Sijoitusstrategiamme perustuu rahoitustutkimukseen”

Helsingin yliopiston rahastot sijoittaa erityisesti yliopiston tutkimuksesta ponnistaviin varhaisen vaiheen yrityksiin. Kolmehenkisen tiimin vahvuutena on portfolioyhtiöiden vankka tuntemus.

Helsingin yliopiston rahastot kasvattaa varallisuutta, jonka juuret ovat syvällä pääkaupungin peruskalliossa: yliopiston vanhimmat, dokumentoidut omistukset löytyvät nimittäin Ruotsin vallan ajalta, 1700-luvulta.

HYR:n sijoitusvarallisuus on saanut alkunsa yksityishenkilöiden antamista lahjoituksista. Ensimmäinen tunnettu lahjoittaja on luutnantti Erik Ekestubbe, joka testamenttasi omaisuuttaan tutkimuksen rahoittamiseksi jo vuonna 1745.

Helsingin yliopisto on hiljattain resursoinut sijoitustoimintaansa, ja sijoitusjohtaja Anders Ekholmin kasaama uusi tiimi on ollut työssään muutaman kuukauden ajan. Listattua salkkua hoitaa Teresa Platan ja listaamattomasta puolesta vastaa Marko Berg.

Tutkimustietoon perustuvaa vastuullista sijoittamista

Helsingin yliopiston tiimi luottaa sijoituspäätöksissään tutkittuun tietoon. ”Sijoitusstrategiamme perustuu rahoitustutkimukseen. Listatun salkun puolella hajautamme paljon ja pidämme kustannukset minimissä”, kertoo Ekholm.

”Helsingin yliopiston rahastot tukee toiminnallaan yrittäjyyttä ja yliopiston tutkijoiden innovaatioiden kaupallistamista siinä vaiheessa kun rahoitusta on hankalin saada. Näemme että yliopistomaailmassa on yrittäjyydelle enemmän ja enemmän kysyntää ja haluamme olla edesauttamassa tätä kehityskulkua”” jatkaa Berg.

Yhteiskunnallisena vaikuttajana Helsingin yliopisto haluaa olla edelläkävijä sijoitustoimialan vastuullisuudessa. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovat luettavissa yliopiston verkkosivuilta. Vastuullisuuden kanssa käsi kädessä kulkee myös avoimuus: kaikki HYR:n tämän vuoden sijoitukset tulevat olemaan julkisia.

Sijoittamista erityisesti omaan tutkimukseen

HYR on mukana luotsaamassa yliopistolta lähteviä startupeja alusta asti: yliopiston tutkijat tekevät tutkimusta ja innovaatioita ja HYR:n tytäryhtiö Helsinki Innovation Services avustaa tutkijatiimejä ennen yhtiövaihetta. HYR astuu mukaan kuvioon siinä kohtaa, kun startup on pre-seed-vaiheessa. ”Avustamme spin-out yhtiöitä ensimmäisen jatkorahoituksen hakemisessa ja joissain yhtiöissä olemme mukana jatkorahoituksessa co-investorina”, Berg kertoo.

Vahvuutena HYR:n tiimillä on se, että tietoa omasta tutkimuksesta on runsaasti. ”Olemme hyvin lähellä sijoituskohteitamme täällä yliopistolla ja seuraamme tehtyä tutkimusta tarkasti”, kertoo Ekholm. Helsingin yliopiston spin-out yhtiöt ovat lähtökohtaisesti vahvasti tieteeseen ja tutkimukseen nojaavia yhtiöitä. ”Usein tuotteeseen on panostettu huomattavasti normaalia pre-seed vaiheessa olevaa startupia enemmän”, lisää Berg.

HYR sijoittaa lähinnä Helsingin yliopistosta ponnistaviin yrityksiin. Pre-seed-vaiheen jälkeen HYR:n tiimi ei ole sijoittajana vetovastuussa, mutta tekee mielellään yhteistyötä muiden sijoittajien kanssa. HYR on jo aiemmin tehnyt yhteissijoituksia muiden pääomasijoittajien kanssa. Toivotamme kaikki rahoittajat tervetulleiksi tutustumaan mahdollisuuksiin Helsingin yliopiston spin-out yhtiöissä”, Ekholm jatkaa.