Jäsenesittelyssä Ilmastorahasto: “Tärkein tehtävämme on yhteiskunnallisen vaikuttavuuden aikaansaaminen”

Vaken jalanjälkiin syntynyt valtion erityistehtäväyhtiö Ilmastorahasto tarttuu kaksin käsin aikamme suurimpiin haasteisiin: ilmastonmuutoksen torjuntaan ja hiilijalanjäljen pienentämiseen. Haittojen torjumisen lisäksi Ilmastorahasto haluaa vahvistaa Suomen hiilikädenjälkeä.

Valtion kehitysyhtiö Vake Oy muuttui viime joulukuussa Ilmastorahasto Oy:ksi, joka keskittyy voimakkaasti nimensä mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaan, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen digitalisaation edistämiseen. Rahoituksesta 65 % ohjataan ilmastonmuutoksen torjuntaan ja 35 % digitalisaation kehittämiseen, vaikka määrät eivät olekaan kiveen hakattuja.

“Useinhan on niin, että ilmastonmuutoksen torjuminen ja digitalisaation kehittäminen eivät ole toisensa poissulkevia tehtäviä, vaan päinvastoin kulkevat usein käsi kädessä”, kertoo Paula Laine, Ilmastorahaston toimitusjohtaja.

Ilmastorahasto rahoittajana

Ilmastorahaston ensisijaisina sijoituskohteina ovat teollisen mittaluokan skaalaukset. Näissä yhtiö toimii vähemmistöroolissa ja yksittäisten tikettien koko on merkittävä, sillä sijoitukset vaihtelevat kahden ja kahdenkymmenen miljoonan välillä. Sijoitusinstrumentteja voidaan käyttää laajasti, mutta alussa pääomalainat ovat eniten käytössä.

Yhtiö voi olla myös mukana erilaisissa datan hyödyntämistä tehostavissa julkisissa alustoissa sekä yksityisen ja julkisen sektorin yhteishankkeissa. Ilmastorahasto voi myös perustaa tai olla sijoittajana rahastoissa.

“Olemme totta kai tarkkoja siinä, ettemme toimi päällekkäin Tesin ja Business Finlandin kanssa vaan olemme täydentävä toimija hyvin vahvalla fokuksella”, Laine jatkaa.

Jokaisen Ilmastorahastolta rahoitusta saavan hankkeen tulee täyttää tietyt kynnysehdot ja lopullinen rahoituskohteiden valinta tehdään vaikuttavuuskriteerien pohjalta. Ensimmäinen kynnysehdoista on se, että liiketoiminnan tulee kannatella itseään jollain aikajänteellä – käytännössä se tarkoittaa sitä, että avustustoiminnasta ei rahoituksessa ole kyse. Toisekseen Ilmastorahaston tarjoamalla rahoitusosuudella tulee olla selkeästi todennettava lisäarvo valtiolle:

“Emme kilpaile yksityisten toimijoiden kanssa, vaan olemme siellä, missä on markkinakapeikkoja ja tarvitaan esimerkiksi teollisen mittakaavan investointeja”, Laine lisää.

Kolmantena kynnysehtona on se, ettei mikään Ilmastorahaston rahoittama toiminta saa aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristölle tai ilmastolle.

Vastuullisuus keihäänkärkenä

Ilmastorahaston sijoitusstrategiaan kuuluu, että hankkeiden vastuullisuutta seurataan tarkasti. ESG-asioiden due diligence -selvitys ja EU:n taksonomian arviointi kuuluu prosessiin.

“Yhtiöt läpivalaistaan ESG-asioissa tarkkaan”, Laine kertoo.

Tarkkuus ESG-asioissa on tärkeää. “Meillä on jo hyvä dealflow ja pöydällämme useita kiinnostavia hankkeita. Toki uusille, ilmastotyötä ja digitalisaatiota kehittäville ja vauhdittaville projekteille on aina tilaa, eli kannattaa ottaa yhteyttä”, hän jatkaa.