Jäsenesittelyssä Rundit Oy – sijoittajaviestintään ja -raportointiin erikoistunut fintech-yritys

Pääomasijoittajien jäsenistä seuraavana esittelyvuoron saa sijoittajaviestintään ja -raportointiin erikoistunut fintech-yritys Rundit, joka pyrkii standardisoimaan alan käytännöt globaalisti.

Kertoisitteko Runditista? 

Rundit Oy on perustettu 2016. Perustajatiimi on yhdistelmä kokenutta kansainvälistä institutionaalista sijoittajaa, investointipankkiiria sekä kasvuyrittäjää. Tämän lisäksi teknologisesta tuotekehityksestä vastaavat kokeneet tuotekehittäjät ja ohjelmoijat. Runditin tarkoituksena on tarjota sijoittajakommunikaatioon tuote, joka kattaa sijoittajien tarpeet, mutta on ennen kaikkea yrittäjäystävällinen. Pyrkimyksenämme on luoda jatkuva kommunikaatio yritysten ja sijoittajien välillä, jota monessa tapauksessa ei tällä hetkellä ole. Me olemme sijoittajaraportointityökalu yrittäjäystävällisille sijoittajille.

Mikä on Runditin lähivuosien tavoite?

Meillä on käyttäjinä tällä hetkellä useat Suomen kärki-VCt sekä käyttäjiä ympäri Eurooppaa, UK:ta sekä Amerikkaa. Tämän lisäksi olemme partneroituneet esimerkiksi FiBAN:in sekä Pääomasijoittajien kanssa. Tarkoituksenamme on standardisoida sijoittajaviestintä ja -raportointi globaalisti. Tulemme monistamaan mallin kaikkiin markkinoihin, jossa pyrimme aina partneroitumaan paikallisten sidosryhmien kanssa, kuten esimerkiksi Pääomasijoittajat ja eri kasvuyritysyhteisöt.

Mitä yhteistyö kasvuyrittäjyysalan eri sidosryhmien kanssa merkitsee Runditille? 

Sidosryhmät ovat meille täydellinen yhteistyökumppani. Lopulta olemme kuitenkin kaikki samalla asialla, eli kaikkien pyrkimyksenä on parantaa yritysten onnistumista ja parantaa heidän kannattavuuttaan. Tässä kommunikaatio ja viestintä on äärimmäisen tärkeä osa, joka korostuu erityisesti uutta rahoitusta kerätessä. Suurin osa yritysten jatkorahoituksista tulee edellisiltä sijoittajilta tai heidän lähipiiristään. Jos yrityksen ja sijoittajien välillä ei ole kommunikaatiota, niin jatkorahoitusten todennäköisyys laskee. Tässä sidosryhmät ja sijoittajien kattojärjestöt, kuten Pääomasijoittajat, ovat tärkeä kumppani luomaan yhteistä tapaa toimia ja ohjeistamaan omia jäseniään oikeanlaiseen sijoittajakommunikaatioon ja -raportointiin. Tämän eri sidosryhmien välisen yhteistyön tuloksena järjestimme esimerkiksi maaliskuun alussa Helsingissä Maria 0-1:ssä sijoittajakommunikaatioon sekä -raportointiin keskittyneen tapahtuman yhdessä Pääomasijoittajien ja ja FiBAN:in kanssa.

Miten toivoisitte fintech-alan kehittyvän lähivuosina Suomessa?

Uskomme, että juuri perustettu järjestö Fintech Finland tulee tuomaan alalle diversiteettiä. Tulevaisuudessa muun muassa regulaatiomuutokset tulevat luonnollisestikin muuttamaan alaa merkittävästi. Koko Suomen pankkijärjestelmä on globaalisti etulinjassa kehittämässä teknologiaa, joka tulee vaikuttamaan koko Suomen fintech-alaan. Fintech tulee tulevaisuudessa olemaan enenevissä määrin osa ihmisten perusarkea. Suomella on mahdollisuus ottaa merkittävä asema alan kehittymisessä vahvan teknologiaosaamisen sekä innovaatiokulttuurin kautta.

Pääomasijoittajien jäsenistöön kuuluu niin pääomasijoitustoimintaa aktiivisesti harjoittavia varsinaisia jäseniä, kuin toiminnallaan alaa  positiivisesti eteenpäin vieviä liitännäisjäseniä. Runditin ja muut yhdistyksen jäsenet löydät  Pääomasijoittajien jäsenluettelosta.  Uusimmat jäsenesittelyt pääset lukemaan uutishuoneesta tai seuraamalla Pääomasijoittajia Twitterissä @FVCAfi