Jäsenesittelyssä Trailmaker: Systemaattinen prosessi nopeuttaa strategian toteutusta ratkaisevasti

Trailmaker kutsutaan mukaan, kun strategian perusteet on luotu ja sen toteutus alkaa. Trailmakerin systemaattinen päätöksentekoprosessi vie kohti yhteisiä tavoitteita nopeasti ja varmasti.

”Monesti hukataan aikaa vähintään vuosi, kun strategian konkreettinen toteutus viivästyy. Nimenomaan toteutusta selkeyttävän prosessin avulla luodaan johdon kesken vahva yhteinen ymmärrys ja näin saadaan aikaan välitön liike toivottuun suuntaan”, Thomas Enckell Trailmakerilta sanoo.

Trailmakerin asiakkaita ovat suuryritykset ja pääomasijoittajat. Strategian lanseerauksen tai nopeutuksen lisäksi Trailmaker-prosessia hyödynnetään uutta liiketoimintaa käynnistettäessä ja yrityskauppojen yhteydessä. Pääomasijoitusyhtiöt käyttävät Trailmakeria uuden yhtiön entry-vaiheessa, strategian toteutuksen nopeuttamiseen, sijoituskohteen johdon vaihtuessa ja isojen add-on-yritysostojen yhteydessä.

Trailmakerin päätöksentekoprosessi sitouttaa johdon

Trailmakerin konsepti on tehokas prosessi ja viedään läpi kuukaudessa. Asiakas osallistuu työskentelyyn kolmessa yhteisessä sessiossa.

”Prosessiin osallistuu tyypillisesti yrityksen johtoryhmä ja hallitus. Näin varmistamme vahvan yhteisen näkemyksen hallituksen ja ylimmän johdon välille”, Enckell kertoo.

Trailmaker-prosessi ohjaa johdon keskustelemaan, priorisoimaan ja päättämään strategian toteuttamisen kannalta oleellisimmista asioista. Enckellin mukaan on hyvin tavallinen tilanne, että vaikka kaikki allekirjoittavat strategian päälinjaukset, sen siirtäminen käytäntöön on haastavaa.

”Varmistamme, että johdolla on vahva yhteinen näkemys suunnasta, strategian toteutuksesta sekä tähän liittyvästä fokuksesta. Puramme pullonkauloja ja varmistamme, että johdolla on riittävät resurssit ja osaaminen toteuttaa strategian edellyttämät konkreettiset tehtävät ja muutokset. Mikäli tarvitaan myös ulkopuolisen arvio riskeistä ja kyvystä toteuttaa kasvusuunnitelma, teemme osana prosessia Execution Due Diligence -arvion.”

Yhteistä näkemystä toteutuksesta ylläpidetään Trailmakerin seurantatyökalulla. Visuaalinen näkymä kertoo selkeästi ja läpinäkyvästi etenemisen vaiheet kaikille.

Yrityksille parhaat edellytykset menestyä

 Prosessi on standardoitu, ja sen teho on testattu yli kolmessasadassa hankkeessa.

”Konseptimme perustuu siihen, että saadaan aikaan välitön liike toivottuun suuntaan. Testattu ja varma konsepti sekä osaamisemme takaa tämän. Haluamme luoda yrityksille parhaat edellytykset menestyä”, Enckell päättää.

Trailmakerin omat sivut löydät täältä.