Jäsenesittelyssä Trind Ventures: ”Vahvuutenamme on näkymä moneen markkinaan”

Erityisesti lupaaviin ICT-alan startupeihin sijoittava Trind Ventures on neljän partnerin perustama pääomasijoitusyhtiö, jonka toiminta ulottuu ympäri Eurooppaa. Pääasiallisena sijoitusalueena on Baltia ja Suomi, jossa tiimillä on hyvä edustus.

Vaikka vuonna 2018 perustettu Trind Ventures on pääomasijoitusyhtiönä nuori, sen partnereilla on takanaan yhteistä sijoitustaivalta jo usealta vuosikymmeneltä. Tiimin taustalta löytyy runsaasti kokemusta sijoittamisesta sekä institutionaalisten sijoittajien leivistä että enkelisijoittajina ja se koostuu monelta alalta kannuksensa hankkineista generalisteista, joiden osaamista täydentävät laajat yhteistyöverkostot.

Trindin tiimi osallistuu portfolioyritystensä toimintaan niiden hallituksissa, hallituksen tarkkailijoina ja neuvonantajan roolissa. Käytännössä mihin tahansa ei-operatiiviseen asiaan on apua tarjolla.

ICT-ala fokuksessa

Trind Ventures sijoittaa Pohjois- ja Keski-Eurooppaan. ”Meillä on maantieteellisesti laaja perspektiivi. Työskentelemme Helsingissä, Tallinnassa ja Münchenissä – muun muassa – joten meillä on hyvä näkymä moneen markkinaan”, kertoo Kimmo Irpola, Trind Venturesin partneri.

Trind sijoittaa erityisesti ICT-alan yrityksiin, vaikka varsinaista toimialarajoitusta heillä ei olekaan. Hyvät kokemukset ja onnistumiset kuluttajapuolella sijoittamisesta ovat kantaneet: ”Ymmärrämme ICT-alan bisneslogiikkaa ja alan yritykset ovat hyvin skaalautuvia, joten ne ovat usein luontevia sijoituskohteita meille”, Irpola täydentää.

Strategiansa mukaan Trind Ventures sijoittaa usein late seed -vaiheen yrityksiin, ja lupaavien startupien kanssa jatkaa usein myös seuraaville kierroksille, jonne asetetaan isompia panoksia.

”Ehdoton oletus on se, että kohdeyrityksissämme on kaikki vastuullisuuteen liittyvät asiat – kuten esimerkiksi työsuhteet – kunnossa. Kohdeyrityksemme asiakkaat ovat usein isoja ICT-alan toimijoita, jolloin vastuullisuusvaatimukset tulevat vastaan myös sieltä puolelta”, kertoo Irpola.

Tiimi yksi rahaston sijoittajista

23 miljoonan rahaston sijoitusstrategia on fokusoitu sijoittaminen. Kahden ja puolen vuoden aikana sijoituksia on tehty 18 kappaletta, joista suurin osa Suomeen ja Eestiin.

”Sitoutumistamme ICT-alan ja rahastomme tulevaisuuteen kuvaa myös se, että tiimimme on itse rahastomme kolmanneksi suurin sijoittaja”, Irpola päättää.