Kahdeksan syytä hakea pääomasijoitusta

Pääomasijoitus on eräs yrityksen monista mahdollisista rahoitusmuodoista. Kasvua hakevalle yritykselle se on usein paras vaihtoehto silloin, kun omat resurssit eivät riitä toivottuun muutokseen.

Pääomasijoitus tarjoaa monia etuja muihin rahoitusmuotoihin verrattuna. Se ei ole vain rahaa vaan myös osaamista, kontakteja ja kumppanuutta. Yrityksen mahdollisimman hyvä menestys on myös pääomasijoittajan etu: siksi yrittäjän, johdon ja sijoittajan tavoitteet ovat yhteneväiset. Pääomasijoittaja tavoittelee sijoitukselleen kasvun tuomaa arvonnousua, joka koituu kaikkien omistajien hyödyksi.

1. Arvon kasvattaminen

Sijoituksen yhteydessä yrittäjä tai myyjä luopuu yleensä suurimmasta osasta omistustaan, lukuun ottamatta aivan aikaisen vaiheen startupeihin tehtäviä sijoituksia. Usein hän jää tehtävässä yritysjärjestelyssä kuitenkin omistajaksi. Osuus pääomasijoittajan kasvattamasta yrityksestä voi olla viiden vuoden päästä arvokkaampi kuin 100 prosentin omistus alkuperäisestä yrityksestä.

2. Riskin jakaminen yhdessä

Pääomasijoittajan rahoitus on yleensä oman pääoman ehtoista. Pankkilainaan verrattuna pääomasijoituksella on huonompi etuus esimerkiksi konkurssitilanteessa, eikä sijoitusta myöskään lähtökohtaisesti makseta takaisin pääomasijoittajalle sijoituksen aikana. Nämä ominaistekijät yhdessä tarkoittavat sitä, että pääomasijoittaja jakaa liiketoiminnan ja omistamisen riskiä yhdessä yrittäjän ja johdon kanssa. Sijoittaja saa tuottoa vain, jos yrityksen arvo kasvaa. Onnistuminen mitataan irtaantumisvaiheessa.

3. Kassavirtarahoitusta nopeampaa kasvua

Kasvaminen kassavirralla on usein hidasta, ja kovaan kasvuun tähtääville yrityksille se voi olla jopa mahdotonta. Kasvaville markkinoille pyrkii usein monia yrityksiä samaan aikaan. Ne, jotka pystyvät kasvamaan pääomasijoittajan rahoituksen turvin ja tulevaan kasvuun investoiden, saavat etumatkan, joka kasvaa vuosi vuodelta. Näin markkinat voivat jopa kadota yritykseltä, jolla on esimerkiksi teknologisesti paras ratkaisu, mutta ei riittävästi rahoitusta kasvaa tappiota tehden. Pääomasijoittajan osallistuminen yrityksen rahoitukseen edistää usein myös pankkilainan saamista.

4. Osaamista ja kontakteja

Pääomasijoittajien kautta yritys saa käyttöönsä usein suuren joukon eri alojen osaamista. Pääomasijoittajat ovat sijoittaneet suureen joukkoon kasvuyrityksiä. Näin heillä on kokemusta ja tietoa kasvun karikoista ja oikopoluista. Tästä yritysjoukosta on hyvä etsiä toimintamalleja, hyviä käytäntöjä ja benchmarkkeja esimerkiksi eri maiden markkinoille menemiseen.

Startupit tarvitsevat usein 3-4 rahoituskierrosta rahoittamaan kasvua. Kokenut pääomasijoittaja pystyy auttamaan yritystä uusien rahoituskierroksien kokoamisessa. Kasvuyrityksiä pääomasijoittajat tukevat tarvittaessa lisärahoituksella esimerkiksi isompien yritysostojen yhteydessä.

5. Rahoitusta muutostilanteeseen

Pääomasijoitus kasvuyritykseen vaatii yleensä muutoshalua yrityksessä. Isompi yritys haluaa irtaantua jostain liiketoiminnasta, joka on kannattavaa, mutta ei yrityksen ydintä. Yrittäjä haluaa kasvattaa ja kansainvälistää yritystään, mutta tarvitsee lisää osaamista ja resursseja. Julkinen toimija haluaa yksityistää liikelaitoksen. Yrityksen omistajat tunnistavat tarpeen toimialajärjestelyyn. Yrittäjä haluaa eläköityä lähivuosina. Nämä ovat tilanteita, joissa pääomasijoitus on luonteva ratkaisu.

6. Unelman toteuttaminen

Pääomasijoittajan tekemä sijoitus voi mahdollistaa yrittäjän unelman toteuttamisen. Pääomasijoittaja tuo yritykseen lisää resursseja ja osaamista, jotka auttavat kasvattamaan yritystä aiempaa suuremmaksi ja arvokkaammaksi ja usein myös verrokkiyhtiöitä nopeammassa aikataulussa.

7. Varallisuuden hajauttaminen

Vakiintunut kasvuyritys voi olla hyvin kannattava jo ennen pääomasijoitusta. Pääomasijoituksen avulla yrittäjä pääsee hajauttamaan yrityksessä kiinni olevaa varallisuuttaan, kun yrittäjä saa merkittävän osan yrityksen arvosta itselleen rahana (tai koko yrityksen arvon, jos järjestelyyn ei sisälly myyjän tekemää takaisinsijoitusta yhtiöön). Startupin omistajille pääomasijoitus pienentää muun rahoituksen tarvetta, ja näin pienentää yrittäjien henkilökohtaista riskiä.

8. Tavoitteellisempi hallitustyöskentely

Pääomasijoittaja tuo yleensä mukaan ammattimaisen hallintomallin hallitustyöskentelyyn. Kiireen keskellä monet etenkin alkuvaiheen yrittäjät saattavat laiminlyödä hallitustyöskentelyn. Pääomasijoittajat tuovat hyvän hallinnon periaatteet mukaan yrityksen arkeen. Tämä on ehdoton edellytys myös yrityksen listautumiselle tai myymiselle myöhemmin.

Yrittäjä, ja moninaistuvat rahoituskanavat herättävät kysymyksiä? Pääomasijoittajien uusi Näin haet pääomasijoitusta – opas yrittäjälle on eri kasvuvaiheen yrittäjille helppo ja nopealukuinen opas, josta voi tarkistaa pääomasijoittamisen peruslähtökohdat ja arvioida, voisiko pääomasijoittaminen olla omalle yritykselle sopiva vaihtoehto kasvun tukemiseksi.