Kasvuomistajat aktiivisia ensimmäisellä vuosipuoliskolla: Pääomasijoittajat ovat panostaneet suomalaisiin yrityksiin yli 700 miljoonalla pandemian keskellä

Pääomasijoittajat ry:n tammi-kesäkuun 2020 tilastojen mukaan suomalaiset yritykset saivat yhteensä 707 miljoonan edestä pääomasijoituksia kotimaisilta ja kansainvälistä pääomasijoittajilta. Suomalaiset pääomasijoittajat sekä startup- että kasvuyrityspuolella ovat olleet erityisen aktiivisia, ja yhteensä 175 yritystä sai heiltä sijoituksen. Venture capital -sijoituksissa rikottiin ennätyksiä: vuoden 2020 ensimmäinen vuosipuolisko oli kaikkien aikojen aktiivisin sekä sijoitusten summalla että yritysten määrällä mitattuna. Buyout-sijoitusten määrä ja koko jatkoivat aiempien vuosien tasolla.

Koti- ja ulkomaiset pääomasijoittajat sijoittivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla yhteensä 707 miljoonaa euroa suomalaisiin yrityksiin. Isompiin kasvuyrityksiin, joilla on vakiintunutta liiketoimintaa, tehtiin buyout-sijoituksia yhteensä 463 miljoonalla eurolla. Venture capital -sijoittajat rahoittivat nuoria innovatiivisia startup-yrityksiä yhteensä 244 miljoonalla eurolla. Sijoituksia tehtiin yhteensä 139 yritykseen.

Kotimaisilla venture capital -sijoittajilla oli kaikkien aikojen aktiivisin vuosipuolisko sekä sijoitusten euromääräisellä summalla että yritysten kappalemäärällä mitattuna. Yhteensä 128 miljoonaa euroa sijoitettiin 140 yritykseen. Historiallisesti puolen vuoden ajanjaksolla venture capital -sijoituksia on tehty keskimäärin 56 miljoonaa euroa 105 yritykseen.

Suomalaiset buyout-sijoittajat tekivät tammi-kesäkuussa yhteensä 205 miljoonalla eurolla sijoituksia 35 yritykseen. Sijoitusten summa ja määrä ovat keskimääräisten puolen vuoden sijoituslukujen tasolla.

2020 ensimmäisen puolen vuoden aikana kotimaisiin pääomasijoitusrahastoihin kerättiin yhteensä 329 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa, että varainkeruussa ei ole tapahtunut pelättyä notkahdusta. Uuden rahaston keräsivät Bocap, Icebreaker.vc, Innovestor Ventures, Nordic FoodTech VC, Sparkmind.vc, Superhero Capital ja Verso Capital. Pääomasijoitusrahastoissa rahastosijoittajina ovat institutionaaliset sijoittajat, joista suurin ryhmä on suomalaiset työeläkeyhtiöt.

”Ensimmäisen puolen vuoden sijoitustilastot yllättivät erittäin positiivisesti. Myös toinen vuosipuolisko näyttää pirteältä, vaikka uuden pääomasijoittajabarometrin tulokset herättävätkin huolta. Koronan todelliset vaikutukset kasvurahoitusmarkkinaan nähdään vasta tulevan vuoden aikana”, kommentoi Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta.

Pääomasijoittajabarometri: Koronakriisissä hyvät sijoittajasuhteet punnitaan

Pääomasijoittajat ry:n uudessa barometrissa selvitettiin sitä, millaisena pääomasijoittajat näkevät kasvurahoituksen markkinatilanteen, kun sitä verrataan vuoden takaiseen koronavapaaseen aikaan.

Sijoitusmahdollisuuksissa näkyy hajontaa, sillä barometrin mukaan noin neljäsosa sijoittajista katsoo, että tällä hetkellä on tarjolla aiempaa enemmän laadukkaita sijoitusmahdollisuuksia, mutta neljännes sijoittajista kokee, että niitä on tarjolla vähemmän.

Yli kolmannes pääomasijoittajista kokee rahastojen oman varainkeruun vaikeutuneen vuoden takaisesta. Vaikka pääomasijoitusrahastot nähdään yhä merkittävämpänä sijoitusluokkana, kokonaan uusia rahastosijoittajasuhteita on vaikea luoda etätyöaikana. Tämä vaikuttaa erityisesti täysin uusien rahastotiimien varainkeruuseen.

40 % barometriin vastanneista venture capital -sijoittajista näkee lisäksi ulkomaisten sijoittajien löytämisen yhtiöilleen nyt aiempaa vaikeampana.

”Tammi-kesäkuussa suomalaiset startupit keräsivät vielä ennätykselliset 145 miljoonaa euroa ulkomaisilta pääomasijoittajilta. Monissa toteutuneissa rahoituskierroksissa neuvottelut oli kuitenkin aloitettu ennen koronakriisin alkua”, kommentoi Santavirta.

”Nyt on keskeisen tärkeää pitää huolta venture capital -sijoittajien jo vuosien ajan rakentamista kansainvälisistä sijoittajasuhteista koronakriisin ylittämiseksi. Myös uusia suhteita on pystyttävä luomaan online-aikakaudesta huolimatta”, toteaa Sami Lampinen, Pääomasijoittajat ry:n hallituksen puheenjohtaja ja venture capital -sijoittaja.

Aktiivisen kehitys- ja kasvuvaiheen jälkeen pääomasijoittaja myy omistuksensa yrityksestä. Barometri kertoo, että yli kolmannes pääomasijoittajista kokee irtautumiskanavien löytymisen vaikeutuneen vuoden takaisesta ja irtautumisia tehtiin ennätyksellisen vähän tammi-kesäkuussa. Haastavan kevään jälkeen tilanne on syksyn kuluessa kuitenkin palautumassa parempaan suuntaan.

”Pääomasijoittajat ovat kasvuomistajia, jotka haluavat panostaa ja investoida kasvuyrityksiin myös poikkeustilanteessa. Nyt ei ole aika laittaa yritysten kehityssuunnitelmia jäihin vaan mahdollisuuksien mukaan panostaa digitalisaatioon ja uusiin liiketoimintalähtöihin. Näin synnytetään uutta kasvua ja työpaikkoja ja tuodaan sitä kautta hyvinvointia kaikille”, päättää Jussi Seppälä, Pääomasijoittajat ry:n hallituksen varapuheenjohtaja ja buyout-sijoittaja.

Lisätietoa:

Pääomasijoittajat ry
Toimitusjohtaja
Pia Santavirta
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi
+358 40 546 7749

Pääomasijoittajat ry (FVCA) tekee pääomasijoitusalan edunvalvontaa. Edustamme monipuolista sijoittajajoukkoa, joka rakentaa kestävää kasvua ja jonka kohdeyritykset työllistävät yli 70 000 työntekijää. Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat.

Twitter | Facebook | LinkedIn | Mediapankki | Tilaa uutiskirje