Consti – Kiinteistökannan uudistaja

Visio kokonaisuuksien hallitsijasta

Constin tarina alkoi Interan visiosta, jossa nähtiin tarve keskisuurelle korjausrakentamiseen keskittyvälle yhtiölle. Tällainen kokonaisuuksien hallitsija pystyisi yhdistelemään alan parhaita erikoisosaajia ja ottamaan merkittävän kasvuloikan korjausrakentamisen voimakkaasti kasvavilla markkinoilla.

Markkinoiden kasvun taustalla on monia vahvoja ajureita, kuten kiinteistökannan vanheneminen, väestön keskittyminen kasvukeskuksiin, energiatehokkuusvaatimusten kiristyminen, tarve muuntaa rakennuksia uuteen käyttötarkoitukseen, taloautomaation lisääntyminen sekä ikääntyvän väestön synnyttämä tarve esteettömille rakennuksille.

Ostoilla ja orgaanisesti

Consti perustettiin elokuussa 2008, kun yhtiö hankki omistukseensa talotekniikkaan keskittyneet Koja Tekniikka Oy:n ja Mansen Putki Oy:n. Uuden yhtiön omistajiksi tulivat toimiva johto sekä pääomasijoittaja Intera Partners Oy.

Consti ryhtyi laajentamaan palvelupalettiaan yritysostoilla. Toisena toimintavuotenaan yhtiö osti kuusi yritystä, joista merkittävimmät olivat Raitarakennus, Espoon LVI-Sisustus ja Katajanokan Vesi ja Lämpö sekä JRH Rakennushuolto, ja vuosina 2010–2011 yritysostoja tehtiin kuusi lisää. Kyseisten yritysostojen seurauksena syntyi nykyinen, kokonaisvaltaisesti talotekniikan, korjausurakoinnin ja julkisivusaneerauksen palveluja tarjoava Consti.

Vuonna 2011 yhtiö keskittyi hankittujen liiketoimintojen integrointiin, ja vuodet 2012–2014 ovat olleet vahvaa orgaanisen kasvun aikaa. Vuodesta 2012 lähtien Consti on keskittynyt kehittämään toimintaansa, etenkin projektien hallintaa sekä myyntiä ja markkinointia. Lisäksi yhtiö on vahvistanut johtoa ja henkilöstöään.

Vahvaa kasvua pääomasijoittajan tuella

Intera osallistuu Constin liiketoiminnan kehittämiseen aktiivisella hallitustyöllä. Se tukee johtoa strategian luomisessa ja ohjaamisessa, avainhenkilöiden valinnassa sekä erityisprojekteissa, kuten yrityskaupoissa ja rahoituksessa.

”Consti Yhtiöt – nimestä ja brändistä strategiaan ja organisaatioon – on luotu kokonaan Interan omistusaikana”, sanoo Intera Partnersin Janne Näränen.

”Parhaita korjausrakentamisen yrittäjiä on tuotu yhteen 16 yrityskaupalla ja nivottu ne yhdeksi kokonaisuudeksi. Samalla on vahvistettu organisaation kyvykkyyksiä ja luotu pohja voimakkaalle orgaaniselle kasvulle.”

Pääomasijoittajan ja Constin johdon yhteistyöllä yhtiö on kehittynyt yhdeksi Suomen johtavista korjausrakentamiseen ja teknisiin palveluihin keskittyneistä yrityksistä, joka palvelee asiakkaitaan kasvukeskuksissa, erityisesti Helsingissä, Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Turun alueella. Yhtiön asiakaskunta koostuu asunto-osakeyhtiöistä ja niiden isännöitsijöistä, julkisista tilaajista, kiinteistösijoitusyhtiöistä sekä teollisuudesta ja muista yrityksistä.

Constin liikevaihto vuonna 2014 oli 216 miljoonaa euroa ja se työllistää lähes tuhat korjausrakentamisen ja talotekniikan ammattilaista.

Nostetta ulkoa ja sisältä

Constin tulevaa kasvua tukevat sekä yhtiön ulkoiset että sisäiset tekijät.

Ulkoisista tekijöistä Constille tuo nostetta etenkin maamme kasvava korjausvelka, jonka luomiin haasteisiin yhtiö auttaa asiakkaitaan vastaamaan. Rakennusten korjausvelan arvioidaan olevan jopa kymmenesosa koko rakennuskannan arvosta. Se on samaa luokkaa kuin valtion menot vuonna 2014.

Suomen kansallisvarallisuudesta yli puolet on erilaisissa kiinteistöissä. Samoin yli puolet rakentamisesta Suomessa on jo nyt korjausrakentamista.

Constin vahvuudet auttavat sitä lujittamaan asemaansa korjausrakentamisen markkinoilla ja kasvamaan kannattavasti. Monipuolisen osaamisen ja yrittäjähenkisyyden lisäksi yhtiö innovoi uusia ratkaisuja ja vaikuttaa aktiivisesti alan kehitystyöhön.

Merkittävää markkina-asemaa etenkin Uudellamaalla ja Pirkanmaalla vahvistetaan edelleen, ja toimintoja laajennetaan muissa maan kasvukeskuksissa. Lisäksi yhtiö pyrkii laajentamaan tarjoomaansa muun muassa taloautomaatiossa ja lasirakenteiden korjauksissa, kasvattamaan palvelutoimintaansa sekä vahvistamaan asiakassuhteitaan. Kasvua haetaan sekä orgaanisesti että yritysostoin. Yhtiö keskittyy myös vahvasti toimintojensa tehokkuuteen ja panostaa jatkossakin etenkin projektijohtamiseen sekä kiinteiden kustannusten hallintaan.

Tarina on julkaistu joulukuussa 2015.

Tunnusluvut

Liikevaihto

  • 18 M€ (2008) -> 216 M€ (2014)

Henkilöstömäärä

  • 120 (2008) -> 900 (2014)

Haastattelussa:

Janne Näränen
Intera Partners

Tutustu yrityksiin

Intera Partners
Consti