Esperi Care – Punaisesta Rististä syntyi kasvuyritys

Syyskuu 2016

Esperi Caresta tuli kahden pääomasijoittajan avulla kasvuyritys, joka on luonut tuhansia työpaikkoja. Nyt asumispalveluihin erikoistunut yritys jatkaa kasvua uudessa omistuksessa.

Tulevaisuuden alalla toimivalla yrityksellä yllättävä historia

Esperi Caren nimi kertoo yrityksen historian, jota harva tietää. Esperi tulee lyhenteestä SPR, joka on jo useammalle tuttu. Esperi Care syntyi, kun Suomen Punainen Risti yhtiöitti liiketoimintansa vuonna 2001. Esperi sai alkunsa 1940-luvulla, jolloin se alkoi vastata SPR:n sairaankuljetuksesta.

Vuonna 2003 tappiota tekevään yritykseen pyydettiin toimitusjohtajaksi sarjayrittäjä Marja Aarnio-Isohanni.

”Ajattelin aluksi, etten halua lähteä mukaan vanhainkotibisnekseen. Olin ollut aiemmin media-alalla. En heti nähnyt, että tämähän on tulevaisuuden ala.”

Vuodessa Aarnio-Isohanni käänsi yrityksen tuloksen voitolliseksi. Yrityksen uutta suuntaa alettiin rakentaa.

”SPR mietti, että kasvuyrityksen profiili ei sovi hyväntekeväisyyttä tekevälle järjestölle. Lähdimme etsimään uutta omistuspohjaa.”

Sijoittajaksi löytyi Esperi Carea varten koottu sijoittajaryhmä Unicus. Samalla myös toimiva johto sijoitti yritykseen. Esperi Caren arvoksi määritettiin tuolloin 220 000 euroa, joten reilulla 2000 eurolla sai prosentin omistuksen yrityksestä.

”Meiltä löytyi silti silloin johdosta henkilöitä, jotka eivät halunneet sijoittaa.”

80 kaupan yritysostokone

Esperi Caren alkutaipaleella hoiva-ala oli vielä hajanainen ja pienten yritysten muodostama. Siksi yritysostot muodostuivat Esperille tärkeäksi keinoksi lisätä kasvua ja kannattavuutta. Yritys on tehnyt historiansa aikana 80 yrityskauppaa.

Aarnio-Isohannin mukaan yrityksessä on opittu erehdysten kautta oikea tapa tehdä yrityskauppa. Esperi Carella on integraatio-ohjelma, joka ohjaa, miten yritysosto ja sen jälkeiset asiat tapahtuvat.

”Iso ahaa-hetki oli, kun meillä käynnistyi viisi hoivakotia samaan aikaan. Kaikki olivat erilaisia. Tajusin, että jos aiomme kasvaa, meidän täytyy painaa jarrua ja pistää prosessit kuntoon. Aloimme tehdä keskitettyjä ratkaisuja.”

Keskitetyt ratkaisut lisäävät skaalaetuja esimerkiksi henkilöstökustannuksissa, jotka kattavat reilusti yli puolet alan yritysten kuluista.

Aarnio-Isohanni kuitenkin korostaa, että tärkeää on jättää mukaan ostetun yrityksen omaa persoonaa ja kulttuuria.

”80-20-sääntö on hyvä. 80 prosenttia tulee meiltä ja 20 prosenttia ostettavasta yrityksestä. Ihmiset, vuorovaikutus ja hoivasuhteet ovat tärkeitä. Jos sanelemme kaiken, työntekijät lähtevät ja menetämme sen minkä ostamme.”

Myös Esperi Careen vuonna 2010 sijoittaneen CapManin partneri Markus Sjöholm kehuu Esperi Caren osaamista yritysostoissa.

”Normaalisti CapMan on mukana voimakkaasti kohdeyrityksiensä tekemissä yritysostoissa. Esperi Care on poikkeus. Tämän firman sisällä oli yritysostokone. Se on tarkkaan suunniteltu prosessi.”

CapMan auttoi löytämään oikeat painopisteet

CapMan oli seurannut Esperi Carea jo muutaman vuoden, kun se osti enemmistön yrityksestä vuonna 2010. CapManilla oli jo aiempaa toimialakokemusta, sillä CapMan oli aiemmin sijoittanut Mehiläiseen.

Esperi Caressa CapMania kiinnosti alan valtava kasvu, joka tulee jatkumaan vielä pitkään. Vuonna 2010 Suomessa oli 420 000 yli 75-vuotiasta. Vuonna 2030 heitä tulee olemaan kaksinkertainen määrä.

Sjöholmin mukaan Suomessa on edelleen edessä miljardi-investoinnit. Hän uskoo, että yksityisten toimijoiden osuus tulee olemaan suuri.

”Jos yksityinen sektori on valmis investoimaan tähän niin miksi julkisen sektorin tulisi käyttää rahaa.”

Kun CapMan osti Esperi Caren, yrityksessä oli edelleen mukana ambulanssitoimintaa, turvapuhelinpalveluita, kotihoitoa sekä tuettuja asumispalveluita muun muassa vanhuksille.

Sjöholmin mukaan CapManin isoin osuus Esperin tarinassa on ollut strategian terävöittäminen. 2010-luvulla Esperistä on myyty yhteensä 20 miljoonaa euroa vuotuista liikevaihtoa.

Sairaankuljetus myytiin HES Sairaankuljetus Oy:lle, joka nykyään on nimeltään 9Lives, ja kotihoito sekä turvapuhelinpalvelut Stellalle.

Nyt Esperi Care keskittyy tuettuun asumiseen.

”Muutama vuosi sitten sanoin, että Esperi Caressa ei ole enää yhtään sellaista toimintoa, jota tehtiin, kun minä aloitin”, Aarnio-Isohanni sanoo.

Esperi tarjoaa asuntoja, jotka ovat koteja, joihin asukkaat voivat tuoda omat huonekalunsa. Asunnot ovat usein yksiöitä, joissa on omat kylpyhuoneet.

Kunnat ovat tärkeä osa Esperi Caren liiketoimintaa, vaikka asukkaat yleensä maksavat osan asumisestaan itse. Kunnat kuitenkin tekevät päätökset asumispalvelutaloon sijoittamisen rahoituksesta.

Uusi omistaja haluaa olla mukana kehittämässä suomalaista hoiva-alaa

CapManin omistuksen aikana Esperi Caren liikevaihto kasvoi 47 miljoonasta 155 miljoonaan euroon. Samalla asukaspaikkamäärä on kasvanut 4200 paikkaan. Suuri osa paikoista on uusia. Vuonna 2015 Esperi Care kertoi investoivansa lähivuosina 240 miljoonaa euroa hoivakoteihin ja palvelutaloihin. Uusia työpaikkoja investointi tuo yli 1500.

Toukokuussa 2016 CapMan kertoi myyvänsä osuutensa Esperi Caresta brittiläiselle pääomasijoittaja Intermediate Capital Groupille. Omistajaksi jäävät eläkevakuutusyhtiö Etera ja toimiva johto.

“CapMan on ollut omistajana aktiivinen ja innostava ja yhteistyö on sujunut muutenkin erinomaisesti. Olemme yhdessä luoneet vankan pohjan, josta on hyvä jatkaa kasvun rakentamista”, Esperin toimitusjohtajana jatkava Aarnio-Isohanni sanoo.

Uusi omistaja kertoi tavoitteekseen olla mukana kehittämässä suomalaista hoiva-alaa, sekä jatkaa kasvua voimakkaasti orgaanisesti ja yritysostoin. Esperin vuonna 2001 alkanut kasvu tulee siis jatkumaan.

Esperi Care

  • Esperi on Suomen suurin pelkästään hoivapalveluihin keskittyvä yritys
  • Perinteisen tehostetun palveluasumisen lisäksi Esperi tarjoaa kodinomaisia Saga-senioriasuntoja, joissa hoivapalvelut räätälöidään kulloisenkin tarpeen mukaan
  • Lontoon pörssi valitsi 2016 Esperin tuhannen eurooppalaisen talouskasvun kannalta avainasemassa olevan kasvuyrityksen joukkoon
  • Esperillä on yhteensä 118 hoivakotia ja 4200 asukaspaikkaa (2016)

Tarina julkaistu syyskuussa 2016.

Tunnusluvut

Liikevaihto:

  • 47 miljoonaa (2010)
  • 155 miljoonaa (2016)

Henkilöstö:

  • Vajaat 1000 (2010)
  • 2300 (2016)

Noin 40 yritysostoa 2010-2016

Haastattelut

Marja Aarnio-Isohanni
Toimitusjohtaja, Esperi Care

Markus Sjöholm
CapMan

Tutustu yrityksiin

CapMan
Esperi Care