M-Files – “Päätimme kasvaa vielä rohkeammin”

Antti Nivala loi yrityksen juuret jo yläasteikäisenä

Tamperelaisen dokumenttienhallintaohjelmistoyritys M-Filesin toiminta alkoi jo vuonna 1989. M-Filesin perustaja Antti Nivala teki silloin yläasteella ollessaan isänsä suunnittelutoimistolle M-Color-nimistä väritulostusohjelmaa, jolla voitiin paremmin tulostaa arkkitehtisuunnitelmia AutoCADilla, kun muuten siihen aikaan piirustukset jouduttiin värittämään puuväreillä. Ohjelmasta julkaistiin mainos amerikkalaisessa CAD-lehdessä ja Antin valmistuessa Tampereen teknillisestä korkeakoulusta ohjelma oli tuottanut jo toista miljoonaa euroa liikevaihtoa.

Syksyllä 2000 suunnittelutoimisto eriytettiin omaksi yhtiökseen ja Motive Systems ‑nimen ottaneessa vanhassa yrityksessä haluttiin alkaa kehittää niche-tuotteen sijaan jotakin laaja-alaisempaa. Antti oli suunnitteluliiketoiminnassa mukana ollessaan huomannut myös toisen tarpeen, johon ei löytynyt tarpeeksi hyvin toimivaa valmista tuotetta. Yrityksen liikeideaksi kehittyi dokumenttienhallintaohjelmisto nimeltä M-Files, joka perustuu helppokäyttöiseen kansiottomaan navigointiin, jossa tiedoston sisältö on sen sijaintia tärkeämpää. M-Colorin tulorahoituksella voitiin kattaa uuden tuotteen tuotekehitys muutaman hengen tiimillä noin kolmeksi vuodeksi. M-Filesin ensimmäinen versio saatiin markkinoille vuonna 2005.

Tasainen yli 40 % vuosikasvu ei riittänyt yrittäjille

Vuodesta 2006 eteenpäin yhtiön liikevaihto kasvoi noin 40-50 % vuodessa, pääosin Suomessa. Vuonna 2009 avattiin tytäryhtiö Dallasiin. Uuden markkinan haltuun oton vaikeuksista huolimatta Amerikan toimisto teki jo toisen vuoden jälkeen noin miljoonan liikevaihtoa. Aiempien vuosien kasvuvauhti jatkui edelleen tasaisena.

M-Files oli kannattava yritys ja sen tekemä voitto investoitiin jatkuvasti uusiin rekrytointeihin, mitkä perinteisesti muodostavat kasvavilla ohjelmistoalan yrityksillä pääosan rahan käytöstä. Antti: ”Vuonna 2012 katsoimme mitä haluamme saada tehtyä seuraavan viiden vuoden aikana ja vaikutti siltä, että tulorahoituspohjaisesti emme ainakaan pysty kiihdyttämään kasvua. Toiminnan kasvaessa ei tulorahoituksella enää voinut suunnitella toimia 1-2 vuoden päähän. Pikemminkin vaara oli, että emme enää voisi rekrytoida tarpeeksi väkeä etupainotteisesti. Päätimme katsoa löytyykö pääomasijoittajaa, jolta saisi lisärahoitusruiskeen, jonka avulla voisimme kasvaa vielä rohkeammin.”

Antti kertoo, että yrityksen tarvitsema noin 4 miljoonan euron lisärahoitus oli vaikea hankkia pelkästään suomalaisilta sijoittajilta ja amerikkalaisille summa oli liian pieni, mutta yritys herätti paljon kiinnostusta eurooppalaisissa pääomasijoittajissa. Lopulta sopiva rahoitusratkaisu löytyi kahden pääomasijoittajan yhteissijoituksella.

Pääomasijoittajien luottamus halutaan maksaa takaisin

Suomen Teollisuussijoituksen sijoitusjohtajan Juha Lehtolan ensimmäinen kontakti M-Filesiin oli ohjelmistoalan tapahtumassa noin vuotta ennen toteutunutta sijoitusta. Juha: “He olivat kehittäneet yritystä hyvin rationaalisesti ja päässeet jo hyvin pitkälle lähes ilman minkäänlaista ulkopuolista rahoitusta. Ajattelin alusta asti, että heidän tuotteessaan täytyy olla jotakin todella erityistä ja innovatiivista, jotta paljon pienemmillä resursseilla voidaan haastaa kilpaillulla markkinalla Microsoftin SharePoint ja muut miljardiluokan yhtiöt.”

Juhalle oli heti selvää, että tällaiseen yritykseen olisi erittäin hyödyllistä saada kansainvälinen kumppani johtavaksi sijoittajaksi. Hanke esiteltiin DFJ Espritille, jonka rahastossa Teollisuussijoitus on myös sijoittajana. Maaliskuussa 2013 DFJ Espritin ja Teollisuussijoituksen kanssa toteutettu 6 miljoonan euron sijoituskierros antoi M-Filesille alkuperäistä suunnitelmaa enemmän pääomaa kasvun rakentamiseen. Antti: ”Yrittäjinä näimme sen niin, että saamme enemmän kasvua ja arvonnousua aikaan lisärahalla kuin mitä se sitten laimentaa omistusosuuttamme.”

Henkilökemia ja sopimusehdot olivat M-Filesille ratkaisevat tekijät ulkopuolisen sijoittajan valinnassa. Antti: ”Kävimme keskusteluja useamman pääomasijoittajan kanssa, mutta useat heistä tarjosivat meille samoja sopimusehtoja kuin pre-revenue-vaiheen startupeille vaikka olimme jo tasaista tulosta tekevä yritys. Valitsemiemme sijoittajien etu oli, että olimme samaa mieltä yrityksen kehityskaaren vaiheesta ja he luottivat tekemiseemme. Kyllä me aiomme kaikkemme sen eteen tehdä, että pääsemme osoittamaan sijoittajille, että he ovat tehneet hyvän sijoituksen.”

Henkilöstömäärä tuplattiin vuoden aikana palkkaamalla noin 100 uutta työntekijää

Sijoituksesta saadut varat suunnattiin etenkin kansainvälistymiseen ja rekrytointeihin. Antti: ”Rahoituskierroksen jälkeen olemme palkanneet yhteensä yli 100 henkeä myyntiin, konsultointipalveluihin ja tuotekehitykseen. Vuodessa on suunnilleen kaksinkertaistettu yrityksen henkilömäärä.” Sijoitushetkellä suurin osa yrityksen liikevaihdosta tuli Euroopasta, mutta tulevaisuuden kannalta oli tärkeää saada tuote uskottavaksi myös Amerikassa, jossa suurimmat markkinat ja kilpailijat sijaitsevat.

Pääomasijoittajat ottivat M-Filesin hallituksessa vain tarkkailijan roolin ja etsivät hallituspaikoilleen kontaktiensa kautta huomattavalla kokemuksella varustettuja USA:n markkinoiden osaajia. Antti: ”Kokeneet amerikkalaiset IT-alan ammattilaiset ovat nostaneet hallituksen uudelle tasolle. Heidän kiinnostuksensa herättäminen olisi ollut lähes mahdotonta ilman pääomasijoittajan mukaan tuloa. Ammattimaistunut hallitus on uusi taho, jolle pitää pystyä perustelemaan mitä ollaan tekemässä. Heiltä tulee kyseenalaistuksia ja neuvoja mitä kannattaa tehdä.”

Tavoite 100 miljoonan euron kokoluokassa

M-Files on saanut useita tunnustuksia ja palkintoja viime vuosina. Muun muassa tutkimusyhtiöt Gartner ja Forrester Research ovat toimialalistauksissa nostaneet yrityksen innovaattorin asemaan dokumenttienhallintamarkkinoilla. M-Files on edelleen panostanut tuotekehitykseen ja kehittänyt esimerkiksi eri teollisuudenalojen tarpeisiin paremmin sopivia versioita.

M-Files uskoo tulevan kasvun muodostuvan etenkin isommista kansainvälisistä kaupoista. Antti: ”Vuonna 2013 pystyttiin pitämään reilun 40 % kasvuvauhti. Jatkossa pyritään löytämään keinoja päästä vielä nopeampaan kasvuun ja varmasti ollaan omalta kannaltamme pettyneitä, jos ei pystytä jatkamaan kuin sillä samalla kasvutahdilla. Meidän tavoitteemme on ennemmin 100 miljoonan euron kokoluokassa kuin 20 miljoonan.”

Tunnusluvut

Liikevaihto
  • 6 M€ (2011) -> 13 M€ (2013)
  • Liikevaihdosta n. 50% ulkomailta (2012).
Henkilöstömäärä
  • 100 (2012) -> 180 (2013)
Palkintoja ja tunnustuksia

Haastattelut

Antti Nivala
Teknologiajohtaja ja perustaja, M-Files
Juha Lehtola
Suomen Teollisuussijoittajat

Tutustu yrityksiin

M-Files Oy
Suomen Teollisuussijoittajat Oy