Med Group – Ensihoidon innovaattori

Bisnesidea käytännön tarpeesta

Vuonna 2007 Kustaa Piha ja Ali Omar perustivat terveydenhuollon palveluyritys Med Groupin ostamalla ambulanssiyhtiön sekä kansainvälisiä potilaskuljetuksia tekevän MedFlight Finlandin. Yrittäjien visio oli, että ambulanssista tehdään varustetun taksin sijaan mobiiliklinikka, jolloin potilasta voidaan hoitaa jo paikan päällä.

Nopeasti kasvavien pienehköjen palvelualan yritysten kasvurahoitukseen erikoistuneen Korona Investin ensimmäinen rahasto keskittyi sosiaali- ja terveyshuollon yrityksiin. Koronan toimitusjohtaja Vesa Lehtomäki muistelee, että ”Kustaa ja Ali esittivät meille sellaisen liiketoimintasuunnitelman, jonka toteuttamiseen halusimme ehdottomasti osallistua.” Yrityksen perustajat olivat edellisen työnantajansa palveluksessa oivaltaneet, miten pystyy harjoittamaan kannattavaa liiketoimintaa ja erottautumaan positiiviesti kilpailijoista. Kustaa: ”Olimme molemmat nähneet lääkärin työssä, mitä ensihoito käytännössä on. Lisäksi olemme oppineet, miten pääsee tuottamaan julkiselle sektorille uusia palveluita järkevällä tavalla niin, että kaikki voittavat.” Korona Invest vakuuttui yrittäjien suunnitelmista ja sijoitti Med Groupiin huhtikuussa 2008.

Muutamassa vuodessa Med Group on kasvanut markkina- ja laatujohtajaksi kotiin vietävissä palveluissa ja ensihoidossa Suomessa. Se palvelee sekä julkista sektoria että yksityisiä asiakkaita koko Suomen alueella. Yhtiö aloitti ambulanssipalveluista ja laajeni lääkäri- ja hammaslääkäripalveluihin (2008), kotipalveluihin ja vammaisten avustajapalveluihin (2009) sekä yksityisiin hammaslääkäripalveluihin (2011). Med Groupilla on omistusta ambulanssilentoyhtiössä ja ambulanssien korityövalmistajassa, mikä kuvaa yrityksen innovatiivista lähestymistapaa palveluiden tuottamiseen.

”Terveydenhuollon parhaalle johtotiimille” pääomaa ja tukea pääomasijoittajalta

Kustaa näkee Korona Investin omistuksen tukeneen Med Groupin nopeaa kasvua. ”Yritykseen alkuvaiheessa sijoitettu pääoma mahdollisti poikkeuksellisen nopean kasvun ja sen hallinnan. Hallitustyöhön pääomasijoittaja toi asiantuntemusta ja henkistä tukea, mikä oli korvaamaton apu yrityksen oikeaa riskitasoa pohdittaessa sekä isompia kasvuaskelia suunniteltaessa. Kolmas selkeä hyöty on Terveysrahaston salkkuyhtiöiden välinen yhteistyö, mikä ei vieraiden yritysten kanssa olisi ollut Med Groupille yhtä luonnollista.”

Med Groupin missiona on edistää terveyttä ja luoda hyvinvointia arjessa sekä elämän kriittisissä käännekohdissa. Laatu on yrityksen toiminnan keskiössä ja huoltovarmuus on huippuluokkaa. Esimerkiksi Salossa Med Group otti sairaankuljetuksen hoidettavakseen kuuden tunnin varoitusajalla toimittamalla sinne eri puolilta Suomea vara-autojaan ensihoitajineen täyttämään Salon ambulanssityhjiön sen jälkeen kun paikallinen ensihoidon palveluntuottaja oli äkillisesti lopettanut toimintansa. Vesa: ”Mielestäni Med Groupissa on ylivertaisesti paras johtotiimi terveydenhuollossa. Halusimme tukea heitä unelmansa toteuttamisessa. Meille oli tärkeää, että tiimi sitoutui toimimaan vastuullisesti ja eettisesti kestävällä tavalla, mikä sopi yhteen meidän arvojemme kanssa.”

Marraskuussa 2014 Terveysrahasto irtautui Med Groupin omistuksesta tavoitteidensa mukaisesti. Avainhenkilöiden lisäksi uudeksi omistajaksi tuli kansainvälinen pääomasijoittaja Adelis Equity Partners, jonka omistuksessa Med Group siirtyy seuraavaan kasvuvaiheeseen. ”Muutokset omistuksessa ovat luonnollinen vaihe Med Groupin kehityksessä. Adelis haluaa Med Groupin kasvun ja kehityksen jatkuvan palveluiden laadun, henkilöstön tyytyväisyyden sekä uusien ja innovatiivisten palvelukonseptien kehittämisessä terveydenhuollon alueella. Adelis on meille vahva kumppani ja tuki tässä työssä”, kommentoi yhtiön toimitusjohtajana jatkava Kustaa Piha omistusjärjestelyä.

Tarina julkaistu joulukuussa 2015.

Tunnusluvut

Liikevaihto

  • 6,2 M€ (2008) -> 50,5 M€ (2014)

Henkilöstö

  • 140 (2008) -> 850 (2014)

Liiketoimintaa 52 maassa MedFlight Finlandin kautta

Haastattelut

Kustaa Piha
Perustaja ja toimitusjohtaja, Med Group Oy

Vesa Lehtomäki
Korona Invest

Tutustu yrityksiin

Med Group
Korona Invest