Uuden sukupolven seikkailupuistoketju HopLop tavoittelee Saksan markkinoita

Liikunnallisiin seikkailupuistoihin erikoistunut HopLop, tähtää nopeaan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Kasvutarinan uusinta lukua kurkotellaan Saksan markkinalta, jonne HopLop tähtää suomalaisella, toimialan perinteisiä malleja mullistavalla palvelutuotteella. Vauhtia kirittää pääomasijoittaja Intera Partners sekä omaleimainen, koko perhettä vastuullisesti liikuttava konsepti.

Tomi Pulkin, erään HopLopin perustajista, ei koskaan pitänyt päätyä rakentamaan HopLopia. Henkeen ja vereen yrittäjäksi itsensä mieltävä Pulkki ajautui Hoplopin johtoon puolivahingossa etsiessään konsulttina kahdelle naiselle uutta yritystä. Maailmalta tulleet esimerkit, tutkimuspohja sekä rooli kahden vilkkaan kaksoispojan isänä osoittivat kuitenkin Suomen ensimmäiselle sisähuvipuistolle olevan potentiaalia.

Kasvutarinan suuntaa hakemassa

Toimintalogiikkaa liikunnalliselle seikkailupuistolle lähdettiin hakemaan maailmalta. Kesällä 2005 kasassa oli kansainvälistymiseen tähtäävä liiketoimintasuunnitelma ja HopLop -konseptin elementit. Syksyllä alettiin kovaa vauhtia luoda toimittajasuhteita, ja keväällä 2006 ensimmäinen HopLop -seikkailupuisto avasi ovensa Vantaan Retail-Parkiin.

Alkuun toiminta laajeni nopeasti ja tavoitteena oli rakentaa koko Suomen kattava 30 seikkailupuiston ketju viiden vuoden sisällä. Kasvua jarruttivat rahoituksen riittämättömyys, konseptin kehittämisen vaatima aika sekä franchising-malliin liittyvät ongelmat.

Perustajanäkökulmasta katsottuna olisi ollut viisasta keskustella muunlaisen rahoituksen kanssa”, Pulkki toteaa enkelirahoitukseen viitaten.

Jälkikäteen ajateltuna myös franchising-mallia kohti lähteminen katsottiin virheeksi. Mallista pitkälti luovuttiin vuoden 2015 syksyllä kun pääomasijoitusyhtiö Intera Partners tuli HopLopin 80-prosenttiseksi omistajaksi.

Samalla HopLopissa kehitettiin jo kovaa vauhtia uuden sukupolven seikkailupuistokonseptia, HopLop 2.0:aa.

Uuden sukupolven seikkailupuisto HopLop 2.0. – liikevaihdon kasvu 100 % vuodessa

Olennaisena osana uuden konseptin kehittämistä yhtiölle laadittiin myös valmis kasvusuunnitelma, joka keskittyi puistojen uudistamiseen ja uusien puistojen rakentamiseen sekä kansainväliseen kasvuun.

Seikkailupuistoissa lupaavaa kasvupotentiaalia nähnyt pääomasijoittaja toi vielä mukanaan päivitetyn liiketoimintasuunnitelman, jossa alkuperäistä kasvutavoitetta nopeutettiin ja kansainvälistymissuunnitelmaa päivitettiin vastaamaan viimeisimpiä markkinatutkimuksia.

Tällä hetkellä HopLopin tulevaisuus näyttää valoisalta. Intera Partnersin mukaantulo on tuonut liiketoimintaan uutta ryhtiä ja osaamista. Samalla kun taloudellinen tulos on vahvistunut, on myös asiakastyytyväisyys noussut uudelle tasolle.

Kun puistoja ei ollut uudistettu, oli asiakastyytyväisyyttä mittaava Net Promoter Score -luku vajonnut lähelle nollaa. Uuden konseptin jälkeen tehdyt mittaukset ovat nostaneet NPS-luvun 75 prosenttiin, ja Vantaanportin puistossa se on jopa 98 %”, Pulkki kertoo innostuneena.

NPS-luvun nousun ohella HopLop on onnistunut tuplaamaan liikevaihtonsa vuoden sisällä, ja avannut pelkästään vuoden 2017 aikana 10 uutta puistoa.

HopLopin kasvun kiihtyessä myös yhtiön johtamisosaamista on vahvistettu ja Petri Pitkäranta aloitti toimitusjohtajana keväällä 2018. Pitkärannalla on laaja kokemus vaativista johtotehtävistä oltuaan muun muassa asumis- ja kuntoutuspalveluita tarjoavan Mikeva-konsernin toimitusjohtajana ja Isku Koti Oy:n toimitusjohtajana.

Uusia lähtöjä markkina kerrallaan pääomasijoittajan luotsaamana

Hiljattain yhtiö on toteuttanut yhden suurimmista kasvuloikistaan, kun Saksan Kölniin rakentuu tällä hetkellä ensimmäinen HopLop -seikkailupuisto. Laajentuminen Saksaan oli suunnitteluvaiheessa pitkälti Intera Partnersin Juhana Kallion vastuulla.

Päätös Saksaan laajentumisesta tehtiin puhtaasti markkinakartoituksen perusteella. Tultiin nopeasti siihen tulokseen, että lähtö tulee tehdä alue kerrallaan”, Kallio sanoo.

Nordrhein-Westfalen koettiin markkinaltaan sopivaksi sääolojen, ostovoiman ja alueella asuvien lapsiperheiden määrän vuoksi. Olosuhteet bisnekselle olivat hyvät. Tärkeintä oli kuitenkin valita alue, jolla kehittää liiketoimintaa ennen muualle laajentumista. Saksaan laajentumista Kallio nimittää huikeaksi mahdollisuudeksi, jossa yhdistyy HopLopin Suomessa rakentama menestyskonsepti ja asiakaskokemus höystettynä ‘saksalaisella twistillä’.

HopLopille pääomasijoittaja on tuonut mukanaan kompromissittomuuden. Se tarkoittaa asioiden tekemistä yhdessä sekä rohkeutta lähteä kansainvälistymään ja kasvamaan yrityskaupoin.

Intera Partners puolestaan kiinnostui HopLopista konseptin monistettavuuden ja vahvan sektoriosaamisen vuoksi. Myös valtava kasvupotentiaali houkutti. ”Heti alusta asti oli selvää, ettei malli tule jäämään Suomeen”, Kallio tiivistää.

Kun markkinajohtajuus Suomessa on jo saavutettu, lepää tulevaisuuden visio merkittävässä kansainvälisessä kasvussa.

Kilpailuetua omaleimaisesta konseptista ja vastuullisuudesta

HopLopin kilpailuetu kietoutuu vahvasti omaleimaisen konseptin ympärille, sillä kohderyhmänä ovat perheen pienimmät, 1-11-vuotiaat lapset, sekä heidän vanhempansa. Pitkärannan ja Kallion mukaan HopLopin tarjoama motorinen kehittävyys, leikkiarvo ja kokonaisviihtyvyys ovat omaa luokkaansa, ja puistoissa viihtyvät niin lapset kuin aikuiset.

Lapsiystävällisempää maata tavoitteleva HopLop liikuttaa aikuisia ja lapsia paitsi kannattavasti myös vastuullisesti. Sosiaalinen vastuunkanto näkyy esimerkiksi erityishaasteita kohdanneiden lasten tukemisena. 3D-terapiaympäristössä liikkuminen tukee kognitiivista kehitystä, josta on hyötyä erityisesti liikuntahaasteisille.

Me tehdään ihan oikeasti hyvää”, HopLopin toimitusjohtaja Pitkäranta sanoo. ”HopLop liikuttaa vuodessa 2,5 miljoonaa tuntia lapsia, jotka muutoin liikkuvat liian vähän.”

HopLopin tarjoamat liikkumismahdollisuudet – kiipeily, tasapainoilu ja pomppinen – ovat myös tutkijoiden mukaan parasta mahdollista liikuntaa. Sellaista, joka saa lapset ja koko perheen hetkeksi pois älylaitteiden ääreltä, aktiiviseen yhdessä tekemiseen.

HopLop valittiin Pääomasijoittajien ja PwC:n Kasvunrakentaja 2018 -kilpailun finaaliin ja kolmen parhaan kasvutarinan joukkoon huhtikuussa 2018. Vuosittaisessa kilpailussa etsitään pääomasijoittajien yli 700 suomalaisen kohdeyhtiön joukosta vuoden mielenkiintoisinta ja innostavinta tarinaa, joka tuo parhaiten esiin kasvun rakentamista yhdessä pääomasijoittajan kanssa.