Kotimaisten pääomasijoittajien omistamat yhtiöt ovat Suomen nopeimmin kasvavia yrityksiä

Pääomasijoittajat ry:n ja KPMG:n tuore tutkimus kartoitti suomalaisten pääomasijoituksen saaneiden yritysten kasvun ja liikevaihdon kehitystä vuosien 2010–2017 aikana. Tutkimuksen mukaan pääomasijoittajien omistamat yhtiöt ovat Suomen nopeimmin kasvavia yrityksiä.

Tutkimus pääomasijoittamisen vaikuttavuudesta suomalaisiin kohdeyhtiöihin toteutettiin tarkastelemalla suomalaiselta pääomasijoittajalta ensimmäistä kertaa sijoituksen saaneiden yritysten kehitystä vuosien 2010–2017 aikana. Kehitystä verrattiin verrokkiyritysten joukkoon, johon valittiin 87 000 yrityksen joukosta kaikki saman toimialan ja kokoluokan yritykset Suomesta. Pääomasijoittamisen hyödyt näkyvät kohdeyrityksissä sekä liikevaihdon että henkilöstön nopeassa kasvussa.

Pääomasijoituksen saamisen jälkeisellä kolmen vuoden ajanjaksolla yritysten liikevaihdon keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti oli 22,8 % – 6 kertaa verrokkiyrityksiä nopeampaa. Henkilöstömäärän vuosittainen kasvu pääomasijoituksen saaneissa yrityksissä oli 16,8 % – 15 kertaa verrokkiyrityksiä nopeampaa.

”Pääomasijoittajat ovat kasvun ammattilaisia, jotka tuovat liiketoimintaosaamisensa kautta kohdeyrityksilleen riskinottokykyä ja rohkeutta kasvaa. Pääomasijoittajat vauhdittavat yritysten liikevaihtoa ja kasvua moninkertaisesti verrattuna yhtiöihin, joilla ei ole apunaan pääomasijoittajia”, kommentoi Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta.

”Pääomasijoittajien kohdeyritykset sisältävät yrityksiä lähes kaikilta toimialoilta. Mukana on Supercellin tapaisia tähtiä, mutta myös tasaista kasvua tekeviä yrityksiä perinteisemmiltä toimialoilta. Pääomasijoittajien kyky kasvattaa yrityksiä heijastuu yhteiskuntaan laajemminkin uusien työpaikkojen, alihankintaverkoston ja kasvavien verotulojen myötä”, kertoo KPMG:n Global Strategy Groupissa johtajana työskentelevä Meri Koivula.

Pääomasijoittajilla on merkittävä rooli elinkeinoelämän uudistumisessa

Suomalaiset pääomasijoittajat sijoittavat vuosittain yhteensä noin puoli miljardia euroa yli 200 kotimaiseen yritykseen. Summasta noin 100 miljoonaa sijoitetaan nuoriin innovatiivisiin startupeihin. Näillä sijoituksilla uudistetaan Suomen yrityskenttää niin rakentamalla liiketoimintamalleja mullistavia startup-yrityksiä kuin kansainvälistämällä ja kasvattamalla vahvoja myöhemmän vaiheen kasvuyrityksiä.

”Yritysten kasvu ja varsinkin kansainvälistyminen edellyttää oikeaa tahtotilaa, kasvuhalua, riskinottoa, kokemusta ja resursseja. Suomesta löytyy paljon osaamista ja hienoja yrityksiä, joiden kasvuun pääomasijoittajat ovat vaikuttaneet tai voivat vaikuttaa”, kommentoi Juha Tukiainen, Pääomasijoittajat ry:n hallituksen puheenjohtaja ja MB Rahastojen toimitusjohtaja.

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että pääomasijoittajat ovat merkittävä yritysten kasvua edistävä osa suomalaista elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa. Yritysten nopea kasvu edellyttää investointeja ja uusien työntekijöiden palkkaamista. Tämä tuo kasvua, työtä ja hyvinvointia Suomeen.

Lisätiedot:

Pia Santavirta
Pääomasijoittajat ry, toimitusjohtaja
040 5467 749
pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi

Meri Koivula
KPMG Oy Ab, Director
050 548 4055
meri.koivula@kpmg.fi

Liite:

Vaikuttavuustutkimus 2018

Pääomasijoittajat ajaa pääomasijoittajien etuja Suomessa ja pyrkii tuomaan yleiseen tietoisuuteen pääomasijoittamisen positiivisia vaikutuksia kasvuyrityksiin ja tätä kautta Suomen kansantalouteen. Yhdistyksen jäsenenä on valtaosa suomalaisista pääomasijoitusyhtiöistä ja toimialan palveluntarjoajista. Lisätietoja: www.paaomasijoittajat.fi. Twitter: @FVCAfi. Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat.

KPMG on maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto, joka tarjoaa tilintarkastus-, vero-, laki- ja neuvontapalveluita. KPMG-verkoston jäsenyritykset ovat Sveitsissä rekisteröidyn KPMG International Cooperativen (“KPMG International”) jäseniä. Jokainen jäsenyritys on juridisesti itsenäinen ja erillinen yhteisö. KPMG:n jäsenyritysten verkosto toimii 207 000 henkilön voimin 154 maassa ympäri maailmaa. Suomessa ja Virossa palveluksessamme on yhteensä yli 1400 henkilöä. Toimimme lähellä asiakastamme 22 paikkakunnalla Suomessa ja kahdella Virossa.