Koulutusalan yrityksiin sijoittava Sparkmind.vc keräsi 40 miljoonan euron rahaston

Suomeen on syntynyt ensimmäinen koulutusalaan erikoistunut pääomasijoitusrahasto, Sparkmind.vc:n hallinnoima Sparkmind Fund (aiemmin EduImpact Fund). Koulutussektoriin sijoittava rahasto käynnistyy 40 miljoonan suuruisena. Sijoittajiin kuuluvat mm. valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) ja Kasvurahastojen Rahasto III, työeläkeyhtiö Elo, Jenny & Antti Wihurin rahasto, Saastamoisen säätiö, Konstsamfundet, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Osuuspankki-ryhmä, Espoon kaupunki, Tradeka-sijoitus sekä Jyväskylän yliopisto.

Sparkmind.vc:n perustajilla Marko KyyröselläAntti KorhosellaKai Talaksella ja Vesa Laaksolla on yhteensä yli 70 vuoden kokemus koulutussektorista, yritysten kehittämisestä, pääomasijoittamisesta ja rahoituksesta. Rahasto sijoittaa oppimisalan kasvuyhtiöihin aina varhaiskasvatuksesta elinikäiseen oppimiseen sekä yritysten oppimisratkaisuihin saakka. Sijoitukset ulottuvat kohdeyhtiöiden siemenrahoitusvaiheesta B-kierroksiin. Rahaston ensimmäinen sijoitus tehtiin suomalaiseen Fuzuun, jonka skaalautuva oppimisalusta keskittyy kehittyvien markkinoiden elinikäisen oppimisen ja työllistymisen ongelmien ratkaisuun.

Maailmanlaajuinen koulutusmarkkinan arvo on arviolta yli 6000 miljardia USD, ja sen ennustetaan kasvavan 10 000 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä. Rahaston maantieteellinen painopiste on Suomessa ja Pohjois-Euroopassa, mutta sen on mahdollista sijoittaa myös tämän alueen ulkopuolelle.

“Koulutussektori on kooltaan yksi maailman suurimmista toimialoista. Tästä huolimatta maailman oppimisalan yhtiöiden kokonaismarkkina-arvo on vielä melko vaatimaton. Koulutussektorin merkittävä innovaatioiden ja kokonaismarkkinan kasvu luo sektorispesialistille ainutlaatuisen mahdollisuuden arvonluontiin kuluvan 2020-luvun aikana. Pohjoismaihin ja Baltiaan on viime vuosina syntynyt lukuisia ammattimaisesti johdettuja kasvuhakuisia oppimissektorin yhtiöitä, joten myös ajoituksellisesti tilantenne on VC-sijoittajan kannalta houkutteleva”, sanoo Sparkmind.vc:n toimitusjohtaja Marko Kyyrönen.

”Erityisesti suomalaisten koulutusalan kasvuyhtiöiden kilpailuetuna on syvällinen kasvatustieteellinen tutkimusosaaminen ja siitä johtuva tuotekehityskyvykkyys. Kaupallisen sekä teknologisen osaamisen avulla monet kohdeyhtiömme pystyvät luomaan kestävää vaikuttavuutta, joka kulkee käsi kädessä liiketoiminnan skaalautuvan menestyksen kanssa.”

”Suomi rakentuu koulutukselle, joten on erityisen hienoa saada siihen keskittyvä rahasto, jonka kokoamisessa tiimi on jo osoittanut tavoitteellisuutensa. Tulemme Tesissä seuraamaan erityisellä mielenkiinnolla myös meille keskeisen vaikuttavuuden mittaamista koulutusalalla”, sanoo Tesin sijoitusjohtaja Riitta Jääskeläinen. 

 

Lisätietoja:

Sparkmind.vc, toimitusjohtaja Marko Kyyrönen, puh. 044 506 9740, marko@sparkmind.vc

Tesi, sijoitusjohtaja Riitta Jääskeläinen, puh. 050 309 2733, riitta.jaaskelainen@tesi.fi

 

Sparkmind.vc on pohjoismainen koulutussektoriin keskittynyt pääomasijoitusyhtiö. Sijoitamme tiimeihin, jotka pystyvät muuttamaan koulutussektoria varhaiskasvatuksesta elinikäiseen oppimiseen saakka. Sijoitukset kohdistuvat alkuvaiheesta kansainvälisesti kasvaviin yrityksiin ja yksittäiset sijoitukset yltävät 5 miljoonaan euroon saakka. www.sparkmind.vc

 

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 1,2 miljardia euroa. Omistamisen ja onnistumisen kunnianhimoa  www.tesi.fi | @TesiFII