Kuinka kävi pääomarahastojen korona-aikana? Tulos voi yllättää

Yleisesti pääomasijoitukset nähdään selvästi listattuja osakkeita riskisempinä sijoituskohteina, mutta onko asia myös käytännössä näin? Salkunhoitaja Jani Ruoppa vertailee osakemarkkinoiden ja pääomarahastojen tuottokehitystä myös talouden heikkoina aikoina ja tulos voi yllättää.

Pääomasijoituksia pidetään riskisempinä kuin listattuja osakesijoituksia, ja yksittäisen kohdeyhtiön kohdalla tilanne näin onkin. Se johtuu pitkälti siitä, että yhtiöt ovat kooltaan keskimäärin pienempiä. Mutta miltä tilanne näyttää verrattaessa hyvin hajautettua pääomarahastosalkkua listattuun osakesalkkuun? Tässä kirjoituksessa vertailuun on käytetty maailman suurimman listaamattoman markkinan tietokannan omaavan Preqinin tarjoamaa tietoa.

Koronapandemian ajalta analyysia voidaan tehdä tällä hetkellä syyskuun lopun tilanteeseen asti johtuen pitkästä viiveestä PE-vertailutietojen kohdalla. Indeksituottojen perusteella pääomarahastojen arvot laskivat keskimäärin vuosi sitten vain alle puolet osakemarkkinan laskusta ja palautuivat jo kesäkuun raportoinnissa yli vuodenvaihteen tason jatkaen nousua syksyllä. Laskun suuruutta pehmentää todennäköisesti pääomarahastojen raportointiin kuuluva 2-3 kuukauden viive, osa koronan iskusta jakaantui jo viimeisiin Q4 2020 raportteihin ja toisaalta listattujen osakkeiden nopea palautuminen näkyy myös PE-arvostuksissa.

Kuva: Indeksituotot aikavälillä 09/2019 – 09/2020, lähde Preqin Pro

Finanssikriisin ajalta tiedot ovat saatavilla koko ajalta ja silloinkin pääomarahastojen arvot laskivat korkeimmillaan keskimäärin vain noin 60 prosenttia siitä mitä lasku oli osakemarkkinoilla. Niiden arvot pysyivät tasaisempina ja selvästi korkeammalla tasolla myös seuraavien vuosien nousun aikana. Eli listatun markkinan nopea palautuminen ja sen vaikutus viiveellä pääomasijoituksiin ei selitä kaikkea, vaan taustalla on myös monia muita asioita.

Kuva: Indeksituotot aikavälillä 12/2007 – 12/2012, lähde Preqin Pro

Pääomasijoitusten arvonlaskennan taustalla on alan yhteiset periaatteet (IPEV). Arvostuksia tehdään monilla eri menetelmillä, joista iso osa perustuu listatun markkinan verrokkiyhtiöiden lukuihin, mutta näitä kertoimia ei välttämättä katsota vain kyseiseltä hetkeltä, vaan peilataan myös pidemmän aikavälin keskiarvoihin. Useimmiten arvotukset tehdään konservatiivisesti eli näiden menetelmien lopputuloksena saatuun yhtiön arvoon kohdistetaan vielä alennus. Tämän näkee hyvin PE-managerien myydessä kohdeyhtiöitään, jolloin kauppahinta on keskimäärin arviolta noin 20 prosenttia korkeampi kuin kyseisen yhtiö käypä arvo viimeisimmässä rahastoraportissa. Koska pääomarahastot ovat epälikvidejä ja määräaikaisia, managereilla ei ole tarvetta myydä kohdeyhtiöitään hankalassa tilanteessa, vaan voivat myös odottaa sopivampia aikoja.

Yhteenvetona katsottaessa vertailudataa sekä koronpandemian että finanssikriisin ajalta pääomasijoitusten korkeampana pidetty riskitaso ei näy suurempina arvojen ja tuottojen laskuna vaikeina aikoina, vaan hyvin hajautetuissa salkuissa tilanne on jopa päinvastoin.

Jani Ruoppa
salkunhoitaja
LähiTapiola Vaihtoehtorahastot

Blogi on julkaistu LähiTapiolan sivuilla 15.4.2021