Lainsäädäntö ei saa estää ilmastoinvestointeja

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste, ja sitä torjumaan täytyy valjastaa mahdollisimman laajasti myös yksityinen pääoma.

Kotimaisesta kasvusta, innovaatioista ja yrittämisestä kertovat uutiset ovat olleet viime aikoina positiivisia. Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan jopa lähes 90 % edellisen vuosikymmenen suomalaisista innovaatioista tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Nyt valtion kehitysyhtiö Vaken pohjalle rakennetaan ilmastorahasto, jonka tehtävänä on tehdä digi- ja ilmastoinvestointeja ja kirittää Suomen hallitusohjelman mukaisesti ilmastonmuutoksen torjumista.

Vaken perustama ilmastorahasto on loistava uutinen ja askel oikeaan suuntaan. Vastuullisen sijoittamisen trendi ei ole pelkästään suomalainen asia: esimerkiksi Financial Times uutisoi reilu viikko sitten siitä, miten eurooppalaiset sijoittavat ennätysmääriä kestävän kehityksen rahastoihin.

Ajan suurimpia haasteita ratkaisevat innovaatiot eivät kuitenkaan kasva menestyviksi yrityksiksi yksin, vaan ne usein vaativat taustalleen rahoitusta ja rinnalleen liiketoimintaosaamista. Tässä kohtaa erityisesti pääomasijoittajalla on iso rooli, sillä pääomasijoituksen myötä kasvava yritys saa molempia. Pelkkä raha ei riitä, jos yrittäjällä ei ole riittävää kokemusta tai verkostoa lähteä luotsaamaan yritystään kohti kasvua ja kansainvälistymistä.

Moni sijoittaja haluaa tehdä sijoituksensa pääomasijoitusrahaston kautta, sillä silloin sijoittajan ei itse tarvitse perehtyä jopa satoihin erilaisiin yrityksiin, niiden ydinosaamiseen ja kehittymismahdollisuuksiin. Rahastoon sijoittamalla tähän erikoistuneet rahaston hoitajat tekevät sen sijoittajan puolesta.

Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että suurin vaikuttavuussijoittamista tekevä ryhmä on säätiöt ja perheyhtiöiden sijoitusyhtiöt. Onkin nurinkurista, että yleishyödylliset toimijat, kuten säätiöt ja yliopistot, laitetaan verolle kotimaisista rahastosijoituksista. Suorat sijoitukset yrityksiin sekä sijoituksen ulkomaisiin rahastoihin ovat verovapaita. Tällä hetkellä lainsäädäntö siis asettaa sijoitukset eri arvoiseen asemaan – mikäli säätiöt tahtovat vauhdittaa kotimaisten yritysten kasvua sijoittamalla pääomasijoitusrahastoihin, sen tulisi olla verotuksellisesti neutraalia. Tästä aiheesta on kirjoittanut myös Säätiöt ja rahastot ry:n juristi Martin Löfman blogitekstissään.

Eurooppalainen käytäntö on, etteivät yleishyödylliset säätiöt maksa sijoitustuotoistaan veroja. On siis korkea aika muuttaa suomalaisten yleishyödyllisten toimijoiden pääomarahastosijoitusten verotusta. Lakimuutoksen myötä kaikki voittavat: säätiöt saavat pääomarahastojen osaamisen sijoitustensa taakse, muutos kannustaa sijoittamaan kotimaahan, suomalaiset kasvuyritykset saavat lisärahoitusta ja kyllä, juuri tällä tavalla saamme lisää yksityistä pääomaa ilmastonmuutoksen vastaiseen kamppailuun.

Pia Santavirta