Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle osakesäästötililain 5 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriölle

Asia: VN/23814/2023

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Pääomasijoittajat ry:ltä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle osakesäästötililain 5 §:n muuttamisesta.

Hallitusohjelmaan kirjatun tavoitteen mukaisesti osakesäästötilin talletusrajan nostolla 50 000 eurosta 100 000 euroon halutaan edistää omistamisen kulttuuria ja tehdä Suomesta maailman talousosaavin kansa. Hallituksen tavoitteena on parantaa kaikkien suomalaisten vaurastumisen mahdollisuuksia ja edistää myönteistä muutosta omistamisen kulttuurissa. Hallitus parantaa piensijoittajien asemaa ja luo kannustimia pitkäaikaiseen säästämiseen ja sijoittamiseen.

Pääomasijoittajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa VN/23814/2023 ja lausuu asiassa seuraavaa:

Pääomasijoittajat ry lausuu asiassa seuraavaa:

Pääomasijoittajat ry:n kannattaa hallituksen esitystä

Pääomasijoittajat ry kannattaa luonnosta hallituksen esitykseksi. Esitys kannustaa suomalaisia yksityishenkilöitä arvopaperisäästämiseen ja poistaa esteitä suomalaisten säästämiseltä ja sijoittamiselta. Samalla saadaan liikkeelle matalakorkoisilla pankkitileillä olevaa varallisuutta, jota tarvitaan kasvun ja kestävien investointien rahoitukseen.

Tarpeettomia rajoituksia tulisi purkaa

Pääomasijoittajat ry kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että osakesäätötileihin liittyy yhä edelleen tarpeettomia rajoituksia. Vaikka talletusrajan nosto on erittäin hyvä ja kannatettava asia, olisi talletusrajan poistaminen kokonaan luonut edellytyksiä aidon kilpailun synnyttämiseen. Edelleen suhteellisen matala talletusraja tekee osakesäästötilin tarjoajan vaihtamisesta hankalaa ja kallista, mikä heikentää kilpailua tarjoajien välillä. Käytännössä tämä johtaa sijoittajat maksamaan korkeampia kaupankäyntikuluja.

Kuten luonnoksessa hallituksen esitykseksi todetaan, esitys keskittyy talletusrajan nostamiseen. Olisi ollut toivottavaa, että luonnoksessa hallituksen esitykseksi olisi arvioitu myös sijoituskohteiden valikoiman laajentamista osakkeista muihin instrumentteihin.  Samoin olisi ollut toivottavaa, että harkintaa olisi tehty myös tarkemmin sen suhteen onko osakesäästötilin rajoittamien yhteen tiliin tarkoituksenmukaista. Yksi tili rajoittaa sijoittajien mahdollisuutta hajauttaa sijoituksiaan eri palveluntarjoajien välille useilla tileillä.

Pääomasijoittajat ry
Anne Horttanainen
Toimitusjohtaja