Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle suurten konsernien vähimmäisveroa koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiovarainministeriön vero-osastolle

Asia: VN/9714/2023

Hallinnollinen taakka minimoitava ja veronkorotuksia rajoitettava

Pääomasijoittajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa VN/9714/2023 ja lausuu asiassa seuraavaa.

Pääomasijoittajat ry pitää kannatettavana veron tarkoitusta harmonisoida verotuksen vähimmäistaso.

Pääomasijoittajat ry huomauttaa kuitenkin, että sääntelyyn ja sitä koskevaan OECD:n ohjeistukseen liittyy huomattavaa tulkinnanvaraisuutta ja oikeustila muuttuu jatkuvasti tehden sääntelyn soveltamisesta vaikeasti ennakoitavaa. Lisäksi verovelvollisella ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta varmistua omasta verokohtelustaan esimerkiksi ennakkoratkaisua hakemalla.

Huomioiden sääntelyn monimutkaisuus ja tulkinnanvaraisuus, Pääomasijoittajat ry katsoo, ettei mahdollisista virheistä ilmoitusvelvollisuuden täyttämisessä tulisi määrätä veronkorotusta täydennysveron määrää suurempana.

Pääomasijoittajat ry kannattaa hallituksen esityksen ehdotusta ottaa Suomessa käyttöön direktiivin mahdollistama kotimainen täydennysvero. On todennäköistä, että täydennysverovelvollisuus koskee vain pientä osaa verovelvollisia. Tarpeettoman hallinnollisen taakan vähentämiseksi on keskeistä, että täydennysveroilmoitus on annettava ainoastaan, mikäli täydennysverovelvollisuus syntyy.

Lopuksi

Pääomasijoittajat ry kannattaa hallituksen esitystä yllä mainituin täsmennyksin.

PÄÄOMASIJOITTAJAT RY
Head of Legal & ESG
Suvi Collin
050 560 3532
suvi.collin@paaomasijoittajat.fi