Lausunto talousvaliokunnalle – Komission ehdotus joukkorahoituspalvelun tarjoajista

Talousvaliokunnalle 23.5.2018 | U19/2018

Komission uusi ehdotus joukkorahoituspalvelun tarjoajista

Talousvaliokunta on pyytänyt Pääomasijoittajat ry:ltä lausuntoa valtioneuvoston kirjelmästä U 19/2018, jossa käsitellään komission uutta joukkorahoituspalvelun tarjoajia koskevaa ehdotusta. Kommentoimme asiassa seuraavaa:

  • Komission ehdotuksen tavoitteet yritysrahoituksen edistämiseksi ja rajat ylittävän toiminnan edistämiseksi ovat kannattavia.
  • Uusi EU-sääntely on hyvä kehityssuunta ja selkeyttää parhaimmillaan sääntely-ympäristöä.
  • Yritysten kannalta olennaista on rahoitusvaihtoehtojen monimuotoisuus ja rahoitusvaihtoehtojen toimivuus käytännössä siten, että yrityksen jatkorahoituskelpoisuus ei vaarannu. Tämä edellyttää selkeää lainsäädäntökokonaisuutta.
Ehdotuksen yleiset tavoitteet ovat kannatettavia – Sääntelykokonaisuuden toimivuudesta on pidettävä huolta

Komission säädösehdotukset ovat osa komission pääomamarkkinaunionihanketta. Sen tavoitteena on laajentaa innovatiivisten yritysten, startup-yritysten ja muiden listautumattomien yritysten rahoitusmahdollisuuksia, mikä on kannatettavaa. Uusi EU-sääntely on hyvä kehityssuunta ja selkeyttää parhaimmillaan sääntely-ympäristöä.

Suomessa startup- ja aikaisenvaiheen kasvuyritykset saivat vuonna 2017 yhteensä 349 miljoonaa euroa rahoitusta suomalaisilta enkeleiltä, joukkorahoittajilta, kotimaisilta pääomasijoittajilta ja ulkomaisilta sijoittajilta (ks. Pääomasijoittajat ry:n ja Fibanin tiedote 5.4.2018). Yritysten näkökulmasta on olennaista, että nämä kaikki eri rahoitusmuodot toimivat hyvin yhteen turvaten yrityksen jatkorahoituskelpoisuuden yrityksen kasvupolulla. Tätä tavoitetta edistää selkeä, ennustettava ja johdonmukainen sääntelykehikko.

Lähteet: Suomalaiset pääomasijoitusyhtiöt: Pääomasijoittajat, EDC; Bisnesenkelit: FiBAN, Finnvera; Ulkomaiset sijoitukset: HBH Investor Services, EDC, Pääomasijoittajat, julkiset lähteet; Muut: Repomedia, Pääomasijoittajat

Nyt komission ehdotuksen tarkoituksena vahvistaa joukkorahoitusta koskevat yhtenäiset säännöt EU:n tasolla. Sillä ei korvata kuitenkaan joukkorahoitusta koskevia kansallisia sääntöjä. Lisäksi sääntelykokonaisuuteen vaikuttaa uuden esiteasetuksen voimaanpano ja MiFID II-säännökset. Jatkovalmistelussa tulisi varmistaa valtioneuvoston kannan mukaisesti, että asetusehdotuksen soveltamisalan ja muun rahoitusalan sääntelyn keskinäinen soveltamissuhde on selkeä ja täsmällinen. Myös EU-sääntelyn ja kansallisen sääntelyn keskinäinen johdonmukaisuus tulisi varmistaa.

Pääomasijoittajat ry
Toimitusjohtaja
Pia Santavirta