Markkinapulssi II: tulokset 9.6.2020

◆ Suomen pääomasijoitusmarkkinan pulssikysely toteutettiin ensimmäisen kerran 9.-16.4.2020 ja julkaistiin 22.4.2020.

◆ Toinen kysely lähetettiin jälleen vastattavaksi kaikille suomalaisille pääomasijoitusyhtiöille aikavälillä 15.- 22.5.2020.

◆ Viimeisin kysely kattoi yhteensä 362 kohdeyhtiötä, joista reilu kolmasosa on kasvu- tai buyout-vaiheessa ja vajaat kaksi
kolmasosaa venture-vaiheessa.

◆ Yritysjoukko jakautuu laajasti eri toimialoille sekä kehitysvaiheisiin ja edustaa suomalaisia pääomasijoitustaustaisia yrityksiä hyvin.

Markkinapulssi II:n tulokset löydät täältä.