Mediasisältöjen pääomasijoittaja IPR.VC käynnisti II-rahaston 42 miljoonan euron pääomilla

Suomalainen rahasto-osaaminen kansainvälistyy

Suomalainen mediasisältöjen pääomasijoittaja IPR.VC on koonnut uuden eurooppalaisiin TV-ohjelmiin, elokuviin ja tuotantoyhtiöihin keskittyvän rahaston. Rahasto mahdollistaa media-alan sisältöliiketoiminnan kasvun Suomessa. Sijoittajajoukkoon kuuluu valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi, Kasvurahastojen Rahasto III, eläkesijoittajia, perheiden ja sukujen sijoitusyhtiöitä, taide- ja kulttuurisäätiöitä sekä rahaston managereita.

IPR.VC Fund II:n sijoitustoiminta on juuri käynnistynyt 42 miljoonan euron pääomalla ja tavoitteena on kasvattaa rahasto 60 miljoonaan euroon vuoden sisällä. IPR.VC sijoittaa TV-, elokuva- ja interaktiivisten sisältöjen liiketoimintaan Euroopassa.

Mediasisällöt ovat kasvava ja talouden suhdanteista riippumaton sijoitusluokka. Globaali mediateollisuuden liikevaihto on noin 2000 miljardia euroa vuodessa, josta TV-sisältöjen markkinan osuus on noin neljännes eli 500 miljardia euroa.

Median ja viihteen liiketoiminta kasvaa voimakkaasti kuluttajatottumusten muutoksen ja Internetin vaikutuksesta. Se johtaa uusiin mahdollisuuksiin median aineettomien oikeuksien hyödyntämisessä. Mediatoimialalla parhaat tuotot tehdään laatudraamalla ja sisällöillä, jotka onnistuvat sitouttamaan ja puhuttelemaan fanejaan. Netflixin ja Amazonin rinnalle suuriksi jakelijoiksi ovat tulossa Apple ja Disney, jotka tarvitsevat omat keihäänkärkituotteensa tilaajakannan kasvattamiseen.

Alan pääomasijoittajista suurin osa suuntautuu median teknologiayhtiöihin ja tuotantohankkeita on toteutettu tv-kanavien ja elokuvayhtiöiden rahoittamina. Kasvun moottori – sisältöliiketoiminta – on pitkälti jäänyt sijoittajilta löytämättä.

”IPR.VC on luonut menestyksekkään toimintamallin, joka mahdollistaa media-alan sisältöliiketoiminnan kasvun Suomessa. On upeaa, että media-alan sisältöliiketoiminnan uudet hankkeet saavat nyt tuekseen aikaisempaa suuremman rahaston, mikä mahdollistaa yhä useammalle hankkeelle rahoitusta. IPR.VC:n onnistumisten myötä iloitsemme myös pääomasijoitusalan monipuolistumisesta ja kansainvälistymisestä”, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta kommentoi.

Uuden rahaston sijoituksista enemmistö toteutetaan yhteistyössä kansainvälisten jakeluyhtiöiden kanssa, jolloin samalla rakennetaan vientikanavaa suomalaisille mediatuottajille. IPR.VC on tähän mennessä rahoittanut esimerkiksi Sorjonen-sarjaa, jonka kansainväliset myyntitulot ovat miljoonia euroja.

”Tilattavien internet-pohjaisten videopalveluiden, kuten Netflixin, HBO:n ja Viaplayn odotetaan kasvavan lähivuosina ja alalle tulee uusia jakelijoita. Ne kaikki tarvitsevat omat kärkisisältönsä tilaajakantansa vahvistamiseksi. Tämä voi avata suomalaisille tv- ja elokuvatuottajille samanlaisen kasvukaistan kuin älypuhelimet ja niiden sovelluskaupat avasivat maamme peliteollisuudelle”, uskoo IPR.VC:n toimitusjohtaja ja perustajapartneri Timo Argillander.

”Ihmiset kuluttavat aina viihdettä, riippumatta suhdanteesta. Laman aikana ihmiset peruuttavat etelänmatkansa mutta he käyvät yhä elokuvissa ja ottavat Netflix-tilauksensa rinnalle toisenkin suoratoistopalvelun”, toteaa IPR.VC:n sijoitusjohtaja ja perustajapartneri Tanu-Matti Tuominen.

Sijoituksissa vakuuden kaltaisia elementtejä

”Pääomasijoittajan näkökulmasta viihdeteollisuuden sisältöbisneksen etu on toimialan riippumattomuus yleisistä taloussuhdanteista. Toisaalta yksittäisten tuotantojen riskit ja tuottojen vaihtelut ovat suuria. Sen vuoksi niiden tuotto-odotukset ovat korkeat. Sijoitukselle tarvitaankin vakuuden kaltaisia elementtejä ja varmistus tuottojen täysimääräiselle kotiuttamiselle”, sanoo Tuominen.

Rahaston sijoituksista kaksi kolmasosaa toteutuu tuotesijoituksina, jotka kohdistetaan tuotteeseen ja tuoteoikeuteen. Teknisesti kyseessä on lainamuotoinen sijoitus, jossa sijoittaja saa rojaltiansainnan.

”Tuotesijoittaminen toimii sijoituskohteiden valinnan osalta pitkälti samoin kuin pääomasijoittamisessa, mutta raha alkaa virrata takaisin nopeasti tuotteen valmistuttua. Sijoituksen tuottoprosentti puolestaan kasvaa rojalteista syntyvän pääomien tehokkaan käytön ansiosta”, Argillander kuvailee.

Yhtiö tekee kolmasosan sijoituksistaan perinteisinä pääomasijoituksina yhtiön omistukseen ja pääomaan. Vaikka niissä sijoituksista irtaantuminen kestää pidempään, ovat odotukset arvonnousulle tavallista korkeammat.

IPR.VC noudattaa sijoituksissaan konkreettisia ESG-kriteerejä, jotka ottavat huomioon ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyvät asiat. Ne myös parantavat tuottoja ja vähentävät riskejä pitemmällä aikavälillä. Uusi rahasto edellyttää sijoituskohteiltaan esimerkiksi ympäristövaikutusten auditointia, alan tuotannollisten olosuhteiden parantamista, häirinnän vastaista toimintaa ja tasa-arvoista henkilöstöpolitiikkaa.

Lisätietoja:

IPR.VC, toimitusjohtaja Timo Argillander, +358 400 448079, timo@ipr.vc

Pääomasijoittajat ry, toimitusjohtaja Pia Santavirta, +358 40 546 7749, pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi

 

IPR.VC on vuonna 2015 toimintansa aloittanut suomalainen mediasisältöjen pääomasijoittaja, jonka tavoitteena on luoda eurooppalaisia mediasisältöjen menestystarinoita sekä sijoittajille hyviä tuottoja. Yhtiö hallinnoi tällä hetkellä 62 miljoonan euron pääomia.

IPR.VC toimii Helsingin lisäksi Lontoossa ja sillä on neuvonantajia merkittävissä eurooppalaisissa media-alan keskittymissä. Tarkkaan valittujen TV- ja elokuvapartnereiden kanssa jalostetaan laadukkaita sijoituskohteita, joilla on parhaat edellytykset saada sekä toimialan että yleisön suosio. | @ipr.vc