Minkä arvoinen kasvuyrityksesi on? Pääomasijoittaja arvioi sitä näillä kriteereillä

Enemmistösijoitusta hakeva kasvuyrittäjä myy sijoituksen yhteydessä osakkeitaan. Siksi yrityksen hinnan eli valuaation määrittäminen on tärkeä osa sijoituspäätöstä.

Kasvuyrityksiin tehtävät sijoitukset ovat yleensä kooltaan suurempia kuin startupien keräämät rahoituskierrokset. Yritykset ovat jo pidemmällä ja tulevan kasvun arviointi on helpompaa kuin aivan aikaisen vaiheen startupien kohdalla. Hintaan vaikuttaa silti moni muuttuva tekijä.

Yrityksen kasvupotentiaali

Sijoituskohteeseen tutustuessaan pääomasijoittaja arvioi, millaisen kasvutarinan se pystyisi yhtiön johdon kanssa rakentamaan 4-5 vuoden aikana.

Pääomasijoittaja saattaa ostaa yrityksen myös vahvan kassavirran takia, vaikka näköpiirissä ei olisi merkittävää kasvua. Tällöin myös yrityksen valuaatio on matalampi, kuin korkean kasvupotentiaalin yrityksissä.

Toimiala

Nopeasti kasvavilla ja vähäsyklisillä toimialoilla yritysten hinnat ovat useimmiten korkeampia kuin staattisilla tai runsaasti vaihtelua sisältävillä toimialoilla.

Taloudellinen tilanne

Yrityksen vahva positiivinen kassavirta nostaa yleensä hintaa. Vastaavasti negatiivinen kassavirta tarkoittaa luonnollisesti hinnan asettuvan alemmalle tasolle.

Asema toimialalla

Pääomasijoittajaa kiinnostaa myös yrityksen asema arvoketjussaan. Lisäksi markkinaosuus on tärkeä valuaatioon vaikuttava tekijä – suuri jo saavutettu markkinaosuus tai suuri potentiaalisesti saavutettavissa oleva markkinaosuus vaikuttavat valuaatioon nostavasti.

Yrityksen johto ja kulttuuri

Kasvutilanteessa yrityskulttuurin merkitys korostuu. Vahva yrityskulttuuri tekee yrityksestä valmiimman nopeaan kasvuun, ja tämä näkyy myös valuaatiossa. Myös kokenut ja osaava johto vaikuttaa hintaan positiivisesti.

Yrittäjä, ja harkitsemassa pääomasijoituksen hakemista? Pääomasijoittajien uusi Näin haet pääomasijoitusta – opas yrittäjälle on eri kasvuvaiheen yrittäjille helppo ja nopealukuinen opas, josta voi tarkistaa pääomasijoittamisen peruslähtökohdat ja arvioida, voisiko pääomasijoitus olla omalle yritykselle sopiva vaihtoehto. Opas on nyt saatavilla myös englanniksi.