Mistä startupin hinta koostuu? Valuaatiossa 5 perusasiaa erityisen tärkeitä

Pääomasijoituksen yhteydessä startupille muodostetaan valuaatio, eli yrityksen hinta. Erityisesti alkuvaiheessa olevan yrityksen oikea hinnoittelu voi olla haastavaa, sillä silloin hinnoitellaan tulevan onnistumisen arvoa ja riskiä sille, että yritys ei onnistuisikaan.

Keskeinen asia sijoituspäätöksessä sekä yrittäjälle että sijoittajalle on yrityksen hinta, eli valuaatio. Startupeissa valuaatio ja sijoituskierroksen koko kulkevat jossain määrin käsi kädessä, sillä pääomasijoittajat haluavat yrityksestä yleensä vähemmistön, tyypillisesti 10-30 prosenttia. Näin esimerkiksi miljoonan euron rahoituskierroksella yrityksen valuaatio on tyypillisesti 3-10 miljoonaa euroa.

Lopulliseen hintaan vaikuttavat etenkin seuraavat, pääomasijoittajan ottamaan riskiin alentavasti vaikuttavat tekijät:

1. Markkinamahdollisuus

Kuinka suuri yrityksen onnistuminen voi parhaimmillaan olla? Todella suuri markkinamahdollisuus tarkoittaa pääomasijoittajan kannalta sitä, että pienemmänkin markkinaosuuden saaminen kokonaismarkkinasta voi joissain tilanteissa olla riittävä tuomaan houkuttelevia tuottoja sijoittajalle.

2. Näyttö tuotteen kysynnästä

Mitä terävämpi ja tarkempi yrityksen näyttö tuotteen kysynnästä on, sitä korkeampi on yrityksen valuaatio. Olemassa oleva näyttö tuotteen tai palvelun kysynnästä pienentää pääomasijoittajan ottamaa riskiä, sillä se tarkoittaa tuotteen ja markkinan yhteensopivuuden löytyneen tai ainakin olevan todennäköisemmin saavutettavissa tulevaisuudessa.

3. Patentit

Patentit ovat tärkeitä, jos ne tuovat yritykselle kestävää kilpailuetua liiketoiminnassa, erityisesti suhteessa muihin kilpailijoihin samalla markkinalla. Pelkät patentit siis itsessään eivät tuota suurta lisäarvoa, vaan myös sillä on väliä, mitä tarkemmin on patentoitu.

4. Tiimin rakenne

Myös tiimin syvällinen ja monipuolinen osaaminen luo yritykselle kilpailuetua, joka pienentää sijoittajan ottamaa riskiä. Tässäkin kilpailuedussa sen kestävyys on ensisijaista. Potentiaalista sijoittajaa kiinnostaa siis, kuinka avainhenkilöt on sitoutettu tai tullaan sitouttamaan yrityksen tulevaisuuden kasvuun.

5. Yhtiön vaihe

Pidemmällä oleva yritys on pienempi riski sijoittajalle, sillä dataa tuotteen toimivuudesta, markkinan reaktiosta ja muista yllä mainituista seikoista on jo aivan alkuvaiheen startupia paremmin saatavilla. Siksi myös yrityksen valuaatio on korkeampi.

Yrittäjä, ja harkitsemassa pääomasijoituksen hakemista? Pääomasijoittajien uusi Näin haet pääomasijoitusta – opas yrittäjälle on eri kasvuvaiheen yrittäjille helppo ja nopealukuinen opas, josta voi tarkistaa pääomasijoittamisen peruslähtökohdat ja arvioida, voisiko pääomasijoitus olla omalle yritykselle sopiva vaihtoehto. Opas on nyt saatavilla myös englanniksi.