Muotoilu kasvattaa yrityksen arvoa

Kirjoittaja Arni Aromaa on Pentagon Designin perustajaosakas ja Creative Director, joka on työskennellyt Pentagon Designilla vuodesta 1996 lähtien. Muotoilijana hän uskoo uteliaisuuteen, intohimoon, pitkäjänteisyyteen ja kykyyn tiivistää laajatkin kokonaisuudet olennaiseen. 

Muotoilun avulla voidaan parantaa tuotteiden ja palvelujen käyttökokemusta, erottua markkinoilla sekä rakentaa tunnistettavaa designidentiteettiä. Pitkäjänteisesti hyödynnettynä muotoilu rakentaa yrityksen brändiä, kasvattaa tuotteista saatavaa katetta ja rakentaa kilpailuetua. Yhä useampi yritys on oivaltanut muotoilun ja kannattavan kasvun yhteyden ja hyödyntää muotoilua juuri tästä syystä.

Muotoilun taloudellista vaikuttavuutta on tutkittu paljon ja lukuisat tutkimukset osoittavat muotoilun olevan hyvä investointi, joka lisää yrityksen kilpailukykyä. Kilpailukyvyn paranemisen voi loogisesti ajatella johtavan yrityksen arvon kasvamiseen ja asiasta on myös kiinnostavaa näyttöä. Design Management Institute on tutkinut asiaa muodostamalla 15 designintensiivisen yrityksen indeksin, jonka arvokehitystä verrataan S&P 500 listan yrityksiin. Seurantajaksolla designindeksin muodostavien yritysten arvo on noussut yli kaksi kertaa enemmän kuin verrokkiyritysten. Design intensiivisillä yrityksillä tarkoitetaan tässä yhteydessä yrityksiä, jotka pitkäjänteisesti ja systemaattisesti panostavat muotoiluun. Indeksin yrityksiä ovat mm. Coca Cola, Apple, Ford ja Nike.

DMI Design Indeksi ei pyri tarkastelemaan muotoilun tuottamaa hyötyä erikseen, vaan osoittamaan että muotoilu kuuluu kiinteänä osana  arvoaan kasvattavien yritysten keinovalikoimaan. Muotoilun tuottaman hyödyn tarkastelu irrallaan muusta kehitystoiminnasta ei ole perusteltua, koska juuri muotoiluintensiivisissä yrityksissä kokonaisvaltainen designajattelu liittyy hyvin kiinteästi muihin funktioihin – brändin rakentamiseen, asiakaskokemuksen kehittämiseen ja tuotekehityksen.

Indeksiä tarkastelemalla voi tehdä päätelmän, että muotoilulla ja yrityksen arvon keskimääräistä voimakkaammalla kasvulla on vahva yhteys. Näissä yrityksissä tehdään monia asioita oikein ja fiksusti – myös muotoilua. Muotoilun ja arvonmuodostuksen yhteyden ollessa näin vahva kannattaa sijoittajan olla kiinnostunut muotoilun arvomahdollisuuksista. Sijoittajan tuleekin edellyttää kohdeyrityksen toimivalta johdolta muotoilun hyödyntämistä oman sijoituksensa tuoton maksimoimiseksi.

Lisätietoa muotoilun merkityksestä ja taloudellisesta vaikuttavuudesta Design Management Instituten sivuilta.