Nordia kolme vuosikymmentä yritysten kasvun kumppanina –  ”Yritysten toimintaympäristö muuttuu, kasvun haasteet pysyvät”

Vuonna 1989 perustettu pääomasijoitusrahasto Nordia Rahasto Oy on poikkeus suomalaisessa yritysrahoituskentässä. Kasvusijoituksia tekevän yhtiön vahvuutena on koko 30-vuotisen historian ajan säilynyt erikoistuminen omiin toimialoihin, vähemmistöomistajuus ja yrittäjän tukeminen hallitustyöskentelyn kautta.

Terveyteen, hyvinvointiin, matkailuun ja vapaa-aikaan erikoistuneen pääomasijoittaja Nordian yhtiökumppanimalli eroa tyypillisestä Buyout-rahaston toimintamallista, jossa yrityksen rahoittajaksi lähtevä pääomasijoittaja tavallisesti tulee myös yrityksen enemmistöosakkaaksi. Nordia tulee kasvun rahoittajaksi ja yrittäjän kumppaniksi kasvattamaan yhtiötä yhdessä yrittäjäomistajien kanssa, toimitusjohtaja Kalle Lumio sanoo.

“Suuret pääomasijoittajat etsivät tyypillisesti yli 10 miljoonan euron liikevaihtoon yltäviä yrityksiä. Meidän kohderyhmäämme ovat 1–5 miljoonan liikevaihtoa tekevät yritykset, joiden kanssa lähdetään tavoittelemaan ensimmäistä 10 miljoonaa. Näille yrityksille yhtiökumppanimalli on toimiva ratkaisu. Enemmistöomistus jää yrittäjälle, sijoitettu pääoma käytetään ensisijaisesti yhtiön kasvuun ja yrittäjä saa meistä kokeneen kasvollisen kumppanin kasvun rakentamiseen ja hallitustyöskentelyyn”, Lumio kuvaa.

Nordian menestystarinoihin lukeutuvat muun muassa Kainuusta Kiinaan kasvanut sisäaktiviteettipuisto SuperPark Oy ja Kuopiosta valtakunnalliseksi ponnistanut erikoishammaslääkäriketju Hammas Hohde Oy.

Hyvää kasvua Nordia odottaa myös Suomen ensimmäiseltä ympäristömerkityltä hotelliketjulta Greenstar Hotelsilta, joka avaa loppuvuodesta neljännen hotellinsa Vaasaan. Toinen perinteistä toimialaa uudistava esimerkki on Aurahovi Senioripalvelut, jonka yksilöllisiin tarpeisiin mukautuva asumis- ja palvelukonsepti tuo säästöjä kuntatalouteen ja monipuolistaa vanhuspalveluiden palveluvalikoimaa.

Yritysten toimintaympäristö muuttuu, kasvun haasteet pysyvät

Nordian tausta on nykyiseen Finnveraan fuusioituneessa valtion erityisrahoitusyhtiö Kerassa. Alkuvaiheen sijoitustoiminnan tavoitteena oli nostaa laman jälkeisen Suomen matkailu jaloilleen. Laman jälkeen rahaston hallinnointi eriytettiin Nordia Management Oy:ksi ja toiminta laajeni uusien hankkeiden rahoitukseen ja laajemmin vapaa-aika-, hyvinvointi- ja terveyssektoreille. Nykymuotoonsa yhtiö muuttui vuonna 2013, kun Finnvera myi omistuksensa rahastossa yksityisille sijoittajille.

Kaikki Nordian kohdetoimialat ovat 30 vuoden aikana mullistuneet useampaan kertaan. Se on tuonut ketterille kasvuhakuisille yhtiöille jatkuvasti uusia mahdollisuuksia haastaa perinteisiä toimijoita. Samalla rahastolle tarjottavien investointi- ja kasvuhankkeiden laatu on parantunut. “Yrittäjät ja yritykset ovat valmiimpia ja osaavampia keskustelemaan kasvusuunnitelmastaan ja sen rahoituksesta kuin vielä vuosituhannen alussa. Ennallaan on säilynyt se, että pääoman lisäksi yrittäjät ja yritykset kaipaavat apua kasvun tekemiseen – meillä on vankkaa kokemusta kasvuharppausten toteuttamisesta”, Lumio sanoo.

 

Vähemmistösijoitusten kysyntä kasvaa

Yrityskentällä vähemmistösijoitusten kysyntä on kasvussa. Samalla kasvusijoitusten koko on viime vuosina kasvanut. “Olemme nyt itsekin tilanteessa, jossa valmistelemme aktiivisesti oman toimintamme kasvupolkua. Se tulee käytännössä tarkoittamaan myös rahaston pääoman kasvattamista”, Kalle Lumio toteaa.

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: 

Toimitusjohtaja Kalle Lumio
040 737 1559
kalle.lumio@nordiamanagement.fi

 

Nordia pähkinänkuoressa

  • Rahasto perustettu syykuun 1989 lopussa ja on yksi vanhimpia edelleen toimivia pääomasijoitusrahastoja
  • Nordian muodostavat hallinnointiyhtiö Nordia Management Oy ja pääomasijoitusrahasto Nordia Rahasto Oy.
  • Erikoistumisaloja ovat terveys, hyvinvointi, matkailu ja vapaa-aika.
  • Nordian pääomia voidaan käyttää laajentumisinvestointeihin, yritysten omistusjärjestelyihin, sukupolvenvaihdoksiin sekä kasvuhakuisen alkavan yrityksen rahoittamiseen.
  • Rahastosta on vuoden 2018 loppuun mennessä tehty sijoituksia yli 60 kotimaiseen yritykseen yhteensä yli 32 miljoonan euron arvosta. Sijoitettava pääoma on sataprosenttisesti kotimaista
  • Suurimmat omistajat ovat Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra 40%, Vakuutusyhtiö Fennia Oy 20% ja yrittäjätaustaiset suomalaiset sijoittajat 40%.