Nordic Capitalin uusin rahasto keräsi 6,1 miljardia euroa alle kuudessa kuukaudessa etäyhteyksin toteutetussa varainkeruussa

  • Kymmenes rahasto ylitti 5 miljardin euron tavoitteensa ja kasvoi Nordic Capitalin toimintahistorian suurimmaksi rahastoksi
  • Rahasto herätti vahvaa kysyntää johtavien kansainvälisten sijoittajien keskuudessa ja oli selvästi ylimerkitty
  • Nordic Capitalin aikaisempien rahastojen sijoittajien vahvan tuen lisäksi rahastoon sijoitti joukko uusia institutionaalisia sijoittajia
  • Onnistuneen varainkeruun taustalla ovat Nordic Capitalin johtava osaaminen valikoiduilla toimialoilla, vahvat näytöt arvonluonnista, korkeat ESG-luokitukset, sekä portfolioyhtiöiden vakaa kehitys myös haastavammassa markkinatilanteessa
  • Uusi rahasto jatkaa aikaisempien rahastojen sijoitusstrategiaa ja keskittyy enemmistösijoituksiin suhdanteista riippumattomiin kasvuyrityksiin valikoiduilla toimialoilla (terveydenhuolto, teknologia ja maksut, sekä rahoituspalvelut)

Nordic Capital ilmoitti tänään Nordic Capital Fund X:n (myös “Fund X” tai “rahasto”) lopullisesta sulkemisesta 6,1 miljardiin euroon (mukaanlukien hallinnointiyhtiön 6,5% sitoumus). Huhtikuussa 2020 varainkeruunsa aloittanut rahasto ylitti 5 miljardin euron tavoitteensa alle kuudessa kuukaudessa ja kasvoi vuonna 1989 perustetun Nordic Capitalin toimintahistorian suurimmaksi rahastoksi. Rahaston arvo ylittää Nordic Capital Fund IX:n, joka keräsi 4,3 miljardin euron pääoman vuonna 2018. Varainkeruu toteutettiin täysin etäyhteyksin ilman fyysisiä tapaamisia.

Onnistuneen varainkeruun taustalla ovat Nordic Capitalin johtava toimialaosaaminen ja vahvat näytöt arvonluonnista omistamissaan yrityksissä liiketoiminnan kehittämisellä sekä kestävän kasvun vauhdittamisella. Nordic Capitalin valitsemat toimialat sijoituksille ovat terveydenhuolto, teknologia ja maksut, rahoituspalvelut sekä valikoidusti teollisuus- ja yrityspalvelut. Nordic Capitalin sijoitusstrategia, joka keskittyy suhdanteista riippumattomiin kasvuyrityksiin, todisti toimivuutensa portfolioyhtiöiden positiivisella kehityksellä COVID-19 pandemian luomissa olosuhteissa. Nordic Capitalille on myös äskettäin myönnetty UNPRI:n korkein ESG-luokitus.

Nordic Capital Advisorsin toimitusjohtaja ja osakas Kristoffer Melinder kommentoi: “Kymmenennen rahastomme nopea ja onnistunut varainkeruu on merkittävä saavutus Nordic Capitalille. Asettamamme tavoitteen ylittäminen COVID-19-pandemian aikana alle kuudessa kuukaudessa on loistava suoritus, joka korostaa sijoittajiemme luottamusta Nordic Capitaliin. Tämä on myös osoitus tiimimme vahvuudesta, sijoitusstrategiamme toimivuudesta, sekä portfolioyhtiöidemme positiivisesta kehityksestä ja saavutuksista. Olemme kiitollisia pitkäaikaisten sijoittajiemme jatkuvasta tuesta ja iloisia voidessamme toivottaa uudet sijoittajat lämpimästi tervetulleiksi.”

Kristoffer Melinder lisää: “Nordic Capitalin sijoitusstrategia perustuu valikoiduilla toimialoillamme toimiviin kasvuyrityksiin, joiden kehittämisessä voimme hyödyntää operatiivista osaamistamme ja tarjota taloudellisia panoksia kasvun vauhdittamiseen erinomaisen sijoitustuoton saavuttamiseksi. COVID-19-pandemian taloudelliset vaikutukset tulevat tuntumaan vielä jonkin aikaa, ja parhaiten tulevat menestymään sijoittajat, jotka pystyvät reagoimaan uudenlaisia mahdollisuuksia luoviin muutoksiin. Fund X:llä on näkyvyys laajaan valikoimaan houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia valikoiduilla toimialoillamme kaikkialla Euroopassa ja maailmanlaajuisesti terveydenhuollossa. Rahasto on jo tehnyt ensimmäisen sijoituksensa johtavaan ohjelmistoyritykseen Siteimproveen, jonka ratkaisut parantavat verkkosivustojen saatavuutta vammaisille henkilöille.”

Uusi rahasto houkutteli sijoittajia kansainvälisesti kaikilta mantereilta, mukaan lukien 38% Pohjois-Amerikasta, 27% Euroopasta, 17% Aasiasta, 15% Lähi-Idästä ja 3% muualta maailmasta. Sijoittapohja koostuu laajasta ryhmästä institutionaalisia sijoittajia, jossa on mukana julkisia ja yksityisiä eläkerahastoja, (49%), valtioiden sijoitusrahastoja (16%), rahastojen rahastoja (13%), rahoituslaitoksia (11%) sekä säätiöitä ja perheomisteisia sijoitusyhtiöitä (10%).

Aikaisemman Fund IX -rahaston sijoittajista noin 90% (pääomalla mitattuna) sijoittivat uuteen Fund X -rahastoon.Osa sijoituksista tuli myös Nordic Capitalilta, kohdeyritysten johtoryhmien päättäjiltä ja teollisuuden neuvonantajilta.

“Olemme todella kiitollisia sijoittajilta saamastamme valtavasta tuesta. Lanseerasimme tämän rahaston keskellä globaalia pandemiaa, mikä edellytti sijoittajiltamme prosessien muuttamista täysin etänä toteutettaviksi. Varainhankinnan onnistuminen näistä haasteista huolimatta kertoo sijoittajien vahvasta luottamuksesta Nordic Capitalin strategiaan ja tiimiin”, sanoo Nordic Capital Advisorsin sijoittajasuhdejohtaja Pär Norberg.

Fund X -rahasto tekee sijoituksia valikoiduilla toimialoilla kaikkialla Euroopassa ja maailmanlaajuisesti terveydenhuollossa. Rahastolla on nyt myös pienempi globaali mandaatti teknologian ja maksujen alalla.

Nordic Capital on onnistunut pandemiasta huolimatta vuonna 2020 jo tekemään kaksi uutta sijoitusta. Toukokuussa Nordic Capital sijoitti Pohjoismaiden johtavaan taloudelliseen neuvonantajayhtiöön Max Matthiesseniin ja syyskuussa globaalisti toimivaan Siteimproveen, joka tarjoaa ratkaisuja verkkosivujen käyttäjäkokemuksen ja digitaalisen markkinoinnin optimointiin. Lisäksi Nordic Capital on tukenut useita portfolioyhtiöitä laajentumisissa yritysostojen kautta ja toteuttanut kaksi osittaista irtautumista. Nordic Capitalin portfolioyhtiöiden vuosittainen työntekijöiden lukumäärän orgaaninen kasvu on ollut keskimäärin 10% ja myynnin keskimäärin 8%.

Varainkeruuta johti Nordic Capitalin oma sijoittajasuhteista vastaava tiimi. Neuvonantajina toimivat kansainvälisesti Rede Partners, Aasiassa Transpacific ja Etelä-Amerikassa Ameris. Johtavana oikeudellisena neuvonantajana toimi Kirkland & Ellis, jota tukevat Carey Olsen Jerseyssä ja Arendt Luxemburgissa.

Lisätietoja:

Katarina Janerud, Communications Manager
Nordic Capital Advisors
Puhelin: +46 8 440 50 50
Sähköposti: katarina.janerud@nordiccapital.com

Tietoa Nordic Capitalista

Nordic Capital on johtava pääomasijoittaja, joka on sitoutunut luomaan vahvempia ja kestäviä liiketoimintoja operatiivisen kehittämisen ja kasvun avulla. Nordic Capital keskittyy valittuihin alueisiin ja toimialoihin, joista sillä on vankkaa kokemusta ja todistetusti hyviä tuloksia. Tärkeimpiä toimialoja ovat terveydenhuolto, teknologia ja maksut, rahoituspalvelut sekä teollisuus- ja yrityspalvelut. Keskeisiä alueita ovat Eurooppa sekä terveydenhuolto maailmanlaajuisesti. Perustamisvuodesta 1989 lähtien Nordic Capital on sijoittanut yli 15 miljardia euroa yli 110 sijoitukseen. Nordic Capitalin rahastot sijaitsevat Jerseyssä ja Luxemburgissa. Niitä neuvovat asiantuntijayritykset, joiden kotipaikat ovat Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Saksassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa. Asiantuntijayrityksiin viitataan nimellä Nordic Capital Advisors. Lisätietoja Nordic Capitalista osoitteessa www.nordiccapital.com