Nordics.vc-sivuston tärkeimmät nostot – tämä sinun tulee tietää VC-markkinoista

Julkaisimme uuden Nordics.vc-sivuston viime viikolla yhdessä muiden pohjoismaisten pääomasijoitusyhdistysten kanssa. Nordics.vc oli samalla yksi ensimmäisiä yhteisiä tutkimusprojektejamme muiden pohjoismaisten toimijoiden kanssa, jota aloimme työstämään kesällä 2018. Idea syntyi aidosta tarpeesta – pohjoismaisella Venture Capital (VC) -kentällä ei ollut yhtä paikkaa, joka keräisi yhteen pääasialliset tiedot Pohjoismaisista VC-markkinoista.

Nordics.vc -sivusto paikkaa tämän tarpeen – sivusto sisältää kattavasti tietoa VC-markkinoiden kehityksestä ja mahdollisuuksista niin pohjoismaisista VC-rahastoista kiinnostuneille rahastosijoittajille kuin myös muille toimialasta kiinnostuneille. Sivustolla esitellään sekä mielenkiintoisia tarinoita pohjoismaisen VC-kentän ihmisistä ja startupeista, kuin myös tilastot ja numerot näiden tarinoiden takana.

Sivuston tieto pohjautuu tanskalaisen tutkimuslaitoksen Copenhagen Economicsin toteuttamaan raporttiin “The Role of Venture Capital for Economic Growth in the Nordics 2018”, jossa tuotiin esiin myös konkreettisia ehdotuksia päättäjille. Samoja tärkeitä teemoja ja ehdotuksia nousi esiin myös Pääomasijoittajat ry:n vaaliteemoissa vuodelle 2019. Nämä Copenhagen Economicsin ehdotukset löytyvät sivuston Policy-puolelta.

Koko Nordics.vc-raportin pääset lukemaan täältä. Keräsimme myös tähän blogiin meidän mielestämme tärkeimmät nostot sivustolta, jotka jokaisen VC-markkinoista kiinnostuneen tulee tietää. Kivoja lukuhetkiä!

Raportin tärkeimmät nostot – tämä sinun tulee tietää VC-markkinoista

Copenhagen Economicsin raportin mukaan pohjoismaiset VC-sijoitukset ovat olleet avainasemassa 15 yli miljardin euron arvoisen startup-yrityksen rakentamissa. Näiden 15 “unicorn” -yhtiön yhteenlaskettu arvo vastaa suuruudeltaan 6 % koko Pohjoismaiden alueen bruttokansantuotteesta – samalla ne myös työllistävät noin 20.000 ihmistä. Suomalainen Supercell on näistä yrityksistä Spotifyn jälkeen arvokkain yhtiö.

Pohjoismaat lukeutuvat maailman kärkiluokkaan taloudellista vakautta, innovaatiokykyä ja osaamista mitattaessa. Pohjoismaissa on tutkimuksen havaintojen mukaan myös Eurooppaa selvästi suurempi määrä huippulaadukkaita startup-yrityksiä. Tutkimuksen mukaan 56 % VC-sijoittajista suhtautuu nimenomaisesti korkeatasoisten sijoitusmahdollisuuksien johdosta aikaisempaa myönteisemmin toimialan kehitysmahdollisuuksiin. Sijoittajien mukaan kiinnostavimmat startupit löytyvät Deep Tech ja Life Science -sektoreilta.

Vahvasta varainkeruusta ja lievästä VC-rahastojen keskimääräisen koon kasvusta huolimatta pohjoismaiset VC-rahastot jäävät merkittävästi jälkeen Euroopan keskitasosta kerättyjen rahastojen sekä tehtyjen sijoitusten keskitasoa tarkasteltaessa. Tilastojen mukaan pohjoismaiset VC-sijoitukset ovat keskimäärin 1,2 miljoonaa euroa, kun Euroopan keskimääräinen sijoitus saavuttaa jo 1,7 miljoonan euron tason.

 

 

Pohjoismaisiin startupeihin ja aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin on sijoitettu yhteensä 2,7 miljardia euroa viimeisen viiden vuoden aikana.

 

 

Ulkomaisten VC-sijoitusten määrä pohjoismaisiin startupeihin ja aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin on kasvanut tasaisesti viimeisen viiden vuoden aikana.

 

 

Sijoitusten keskimääräiset koot ovat Pohjoismaissa pienempiä siitä syystä, että myös rahastojen koot ovat Pohjoismaissa eurooppalaisia rahastoja pienempiä. VC-rahastojen keskikoko on Suomessa noin 40 miljoonaa, kun Euroopassa se on jo yli 100 miljoonaa (Pääomasijoittajat 2/2019). 71% pohjoismaisista VC-sijoittajista uskoo Pohjoismaissa olevan tilaa myös suuremmille VC-rahastoille.

 

 

Pohjoismaisten VC-rahastojen pienempi kokoluokka johtaa siihen, että sekä alkuvaiheen (seed/ early stage) että globaaleille markkinoille tähtäävät myöhemmän vaiheen startup-yritykset (Later stage) lähtevät pienemmillä summilla hakemaan kasvua verrattuna muihin eurooppalaisiin kilpailijoihin nähden. Pohjoismaissa skaalautumisvaiheen VC-rahastoja on selvästi Yhdysvaltojen markkinoihin verrattuna vähemmän. Myös keskimääräiset sijoituskoot ovat kaikissa VC-rahastojen eri vaiheissa pienemmät verrattuna eurooppalaisiin kilpailijoihin nähden. Suomessa esimerkiksi suuremmat, 10-30 miljoonan euron rahoituskierrokset on väistämättä haettava Pohjoismaiden ulkopuolelta.

 

 

Suomalaisten ja muiden pohjoismaisten pääomasijoitusrahastojen onkin kasvettava huomattavasti seuraavan 10 vuoden aikana pysyäkseen mukana kansainvälisessä kilpailussa.

 

 

Pohjoismaiset VC-rahastot ovat keränneet varoja yli 3 miljardin euron edestä viimeisen viiden vuoden aikana. Vuoden 2016 merkittävä tilastollinen nousu johtui EQT Venturesin uudesta 566 miljoonan euron rahastosta.

 

 

Noin puolessa exiteistä eli irtautumisista Pohjoismaissa kohdeyhtiö listautuu pörssiin. Exitien kohdalla maissa on kuitenkin eroja – Ruotsissa ja Suomessa kohdeyhtiöitä myydään Norjaa ja Tanskaa useammin toiselle pääomasijoittajalle. Vuonna 2018 listautui mm. Spotify, jonka listautumishetken arvo nousi jo noin 26 miljardiin euroon. Suomessa iloitsimme erityisesti Ekahaun myynnistä Ooklalle, josta uutisoimmekin syksyllä 2018.

 

 

Historiallisesti tuotot Pohjoismaisissa VC-rahastoissa ovat Eurooppaan verrattuna hieman heikommat – vaikkakin tuoreet tilastot näyttävät tilanteen tasoittuneen. Myös VC-sijoittajat suhtautuvat aikaisempaa positiivisemmin rahastojensa tuottoihin.

Kokonaisuudessaan VC-kenttä jatkaa positiivista kasvuaan Pohjoismaissa. Olennaista kasvun mahdollistamisessa on kuitenkin startup-yritysten ja pääomasijoitusalan toimintaympäristön kehittäminen, jotta Pohjoismaat houkuttelevat jatkossakin osaajia ja laadukkaita yrityksiä alueelle.


Lue lisää:

Lue lisää pohjoismaisista Venture Capital -sijoittajista ja markkinoista osoittessa Nordics.VC

Copenhagen Economicsin raportin VC-toimintaympäristön kehittämisestä päättäjille löydät täältä.

Tarkempi kuvaus pohjoismaisista VC-markkinoista ja ehdotuksista päättäjille löytyy täältä.

Pääomasijoittajat ry:n omat vaaliteemat löytyvät täältä.