Operon Group Oy nousee vastaamaan kuntien ja teollisuuden jätevesien puhdistushaasteisiin

Vedenkäsittelyalan pioneerit Aquazone Oy, Kemira Operon Oy ja Suomen Ekolannoite Oy ovat jatkossa Operon Group Oy. Uuteen yritykseen fuusioituu 30 vuoden vesialan osaaminen, kun jätevesien käsittelyyn, veden kemialliseen puhdistukseen ja lietteenkäsittelyyn erikoistuneet yritykset toimivat jatkossa yhdessä. Nopeaan kasvuun tähtäävä yritys työllistää alkuvaiheessa 35 henkilöä. Yhtiön liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa. Yrityksen omistavat Pikespo Invest Oy, toimiva johto ja Kemira Oyj.

9.8.2019 toimintansa aloittavan Operon Groupin palvelut kattavat laajasti teollisuuden ja kuntien jäteveden- ja lietteenkäsittelyyn liittyvät tarpeet.

“Operon Group on alansa ensimmäinen toimija, joka tarjoaa koko vedenpuhdistuksen prosessin: vesilaitosten teknologian ja prosessien toimittamisen, operointi- ja kunnossapitopalvelut sekä lietteenkäsittelyn kierrätykseen ja loppusijoitukseen saakka. Myös operointiin tarvittava osaava henkilökunta ja rahoitus hoituvat meidän kauttamme”, kertoo Operon Groupin toimitusjohtaja Mikko Laitinen.

Operon Group tuo jäteveden käsittelyyn paitsi entistä ympäristöystävällisempää teknologiaa ja kustannustehokkuutta, myös vahvoihin kumppanuuksiin perustuvan toimintamallin, jossa kokonaisvastuun koko vedenpuhdistusprosessista ottaa Operon Group. Vedenpuhdistusmarkkinan hyvin tuntevalla Operon Groupilla nähdään, että tällaiselle toimijalle on selkeä tarve.

“Seuraavan kymmenen vuoden aikana Suomessa uudistetaan merkittävä määrä vedenpuhdistuslaitoksia. Kiristyvien lupamääräyksien myötä nykyisillä teknologiaratkaisuilla ei välttämättä pystytä vastaamaan tulevaisuuden vedenpuhdistusvaatimuksiin. Näemme, että kunnat ovat haasteellisessa tilanteessa myös vesilaitosten henkilöstön keski-iän noustessa. Siksi haluamme tarjota kumppanuuteen perustuvia kokonaisratkaisuja”, kertoo Operon Groupin myyntijohtaja Jyri Koivisto.

Operon Groupin palvelut on suunniteltu erityisesti pienille ja keskisuurille kunnille, joilla mahdollisesti on lähiympäristössä myös teollisten jätevesien puhdistustarvetta.

“Tällaisten kumppaneiden kanssa voimme kehittää suomalaisen jäteveden käytön tulevaisuutta yhä ekologisempaan suuntaan. Puhdistettua vettä voidaan esimerkiksi hyödyntää kastelu- tai puhdistusvetenä sen sijaan, että siihen käytetään juomavettä. Jätevesilietettä hyödynnämme jo nyt maanparannustuotteena ja kehitämme lietteelle myös uusia kiertotalousratkaisuja”, Laitinen suunnittelee.

Operon Group tähtääkin kunnianhimoisesti tuomaan kiertotalousratkaisuja maailmalla pahenevaan vesipulaan. Jo vahvasti verkostoitunut yritys kutsuu uusia kumppaneita mukaan maailmanlaajuisen puhtaan veden puutteen ratkaisemiseksi.

“Me näemme vedenpuhdistuksen äärimmäisen ajankohtaisena huipputeknologian ja kiertotalouden alana, jossa Suomi voi olla edelläkävijä. Vaikka meillä ei ole puhtaasta juomavedestä pulaa, maailmalla on. Nyt jo meidän teknologioillamme jätevedestä on puhdistettu täysin juomakelpoista vettä, jota olen itsekin nauttinut. Vesiosaamisen vienti on valtava mahdollisuus”, myyntijohtaja Jyri Koivisto haastaa.

Lisätiedot:

Mikko Laitinen, toimitusjohtaja, Operon Group
+358 40 761 3727
mikko.laitinen@operongroup.fi

Jyri Koivisto, myyntijohtaja, Operon Group
+358 40 725 9009
jyri.koivisto@operongroup.fi

www.operongroup.fi