Osaajapula on suomalaisten yritysten suurin kasvun este – mitä työkaluja Business Finland tarjoaa ulkomaisten osaajien rekrytointiin?

Pääomasijoittajien ja Business Finlandin yhteistilaisuudessa keskusteltiin 11.6. suomalaisille startupeille ja kasvuyrityksille tutusta haasteesta – osaajapulasta. Osaajapula on tällä hetkellä suomalaisten yritysten suurin kasvun este. Teknologiaosaajien lisäksi tarve esimerkiksi teollisuusalojen eri erikoisosaajille on suuri. 

”Pääomasijoitusalan yhteinen viesti on päättäjille ollut sama: osaajia tarvitaan kaikille aloille lisää kasvun vauhdittamiseksi. Tarvitsemme lisää boostia osaajien houkutteluun Suomeen. Iloksemme näimme, että osaajapula nousi vahvasti hallitusohjelmassa esille”, alusti Pia Santavirta, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja maanantaina 10.6. järjestetyn Talent Boost -tilaisuuden teemaa.

50% suomalaisista yrityksistä on ilmoittanut kärsivänsä osaajapulasta ja Teknologiateollisuus ry arvioi osaajien tarpeen nousevan heidän jäsenyrityksissään 53 000 ihmiseen vuoteen 2021 mennessä. Jotta hallituksen toivomaan 75% työllisyysasteeseen päästään, tulee Suomen työmarkkinoille saada 100 000 työntekijää lisää seuraavien neljän vuoden aikana. Tähän mukaan on laskettu myös työperäisen maahanmuuton tuomat työntekijät – työ- ja elinkeinoministeriön laskelmien mukaan Suomen työmarkkina tarvitsee vuosittain noin 34 000 maahanmuuttajaa. Pelkästään teknologia-alalle syntyy seuraavien vuosien aikana 27 000 uutta työpaikkaa.

”Tämän haasteen ratkaisuun tarvitsemme holistisen ratkaisun – meidän tulee kaikkien tehdä yhdessä tehdä töitä osaajien houkuttelemiseksi niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Ekosysteemiajattelu pätee myös osaajien houkuttelussa: vahva ja toimiva ekosysteemi kiinnostaa ulkomailla asti. Rinteen hallitusohjelma antaa meille hyvät eväät ekosysteemin kehittämiseen seuraaville vuosille”, tiivistää työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen ekosysteemin merkitystä osaajapulan ratkaisussa omassa puheenvuorossaan.

Business Finlandin Marjo Ilmari kertoi Talent Explorer -rahoituksesta tilaisuudessa.

Talent Boost -ohjelma houkuttelee aktiivisesti osaajia ulkomailta

Ratkaisuna osaajapulaan Sipilän hallitus käynnisti vuoden 2017 puoliväliriihessä Talent Boost -toimenpideohjelman. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa kansainvälisten osaajien houkuttelua Suomeen, kanavoida jo Suomessa olevien kansainvälisten osaajien asiantuntemus yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä innovaatiotoiminnan tueksi. Lisäksi hanke pyrkii lisäämään työmarkkinoiden avoimuutta, vastaanottavaisuutta ja houkuttelevuutta kansainvälisille osaajille.

”Tulevina vuosina mietimme ohjelman tavotteita vielä lisää. Samalla teemalla kuitenkin jatketaan – suomalaiset yritykset pitää saada hyödyntämään jo Suomessa asuvia kansainvälisiä osaajia ja Suomen tulee olla entistä avoimempi ja vastaanottavaisempi paikka heille. Tärkeää olisi myös integroida ulkomaiset osaajat entistä paremmin Suomeen. Tämä integroiminen johtaisi myös hyvään maineeseen Suomelle”, kertoo erityisasiantuntija Laura Lindeman Työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Myös Rinteen hallitusohjelma lupasi lisäboostia Talent Boost -ohjelmaan. Business Finlandin Ulla Hiekkanen-Mäkelän mukaan panostuksia lisätään erityisesti pk-yritysten kansainvälisen rekrytointiosaamisen tukemiseen, kansainvälisten osaajien houkutteluun yhdessä yritysten kanssa  ja muuttajille suunnattujen palveluiden kehittämiseen yhdessä kaupunkiseutujen kanssa. Suomessa tarvitaan erityisesti IT- ja ohjelmisto-osaajia, kaikille sektoreille, mutta esimerkiksi Länsi-Suomen meriklusteri etsii joukkoonsa myös muita osaajia kuten laivasuunnittelijoita. Suomi on erittäin houkutteleva perheellisille sekä teknologia-naisille, heille Suomi näyttäytyy erityisen houkuttelevana paikkana turvallisuuden, koulutuksen ja yleisen elämänlaadun vuoksi.

Ulkomaisten osaajien houkuttelussa haasteena on myös oleskelulupien saaminen ja lupaprosessin hitaus. Seuraavalla hallituskaudella lupahakemuksia pyritään automatisoimaan ja kansainvälinen rekrytointi saamaan osaksi yleistä työ- ja elinkeinotoimiston palvelujen palveluvalikoimaa.

”Jotta pääsemme tavoitteisiin ulkomaisten osaajien houkuttelussa, tulee myös oleskelulupien saaminen olla nopeaa ja tehokasta. Hallitusohjelmaan kirjattiin oleskeluluvan prosessin nopeuttaminen – lupa tulisi olla hakijan käsissä kuukauden sisällä. Käsipareja tarvitaan selvästi lisää, mutta myös parempaa ohjeistusta lupahakemusten täyttämiseen. Joudumme 70% hakutapauksista kysymään lisätietoja oleskelulupahakijjoilta heidän hakemuksiinsa. Pyrimme myös tehostamaan maahanmuuttoviraston ja työ-ja elinkeinotoimistojen yhteistyötä ja tarjoamaan jatkossa yrityksille myös kansainvälistä osaamista”, kommentoi Sonja Hämäläinen.

Yksi potentiaalinen mahdollisuus ulkomaisten osaajien houkutteluun löytyy suomalaisista korkea- ja ammattikorkeakouluista, joissa opiskelee vuosittain noin 20 000 ulkomaista opiskelijaa. Heistä tutkinnon suorittaa valmiiksi noin  3000 opiskelijaa vuosittain.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Birgitta Vuorisen mukaan näiden opiskelijoiden haastena on työllistyminen Suomeen: ”Noin 40-45% tutkinnon suorittaneista ulkomaisista opiskelijoista lähtevät pois Suomesta. Tässä vaikuttaa vahvasti se, että ulkomaisen opiskelijan on hyvin hankala löytää harjoittelu- tai työpaikkaa suomalaiseen opiskelijaan verrattuna. Myös oman osaamisen markkinointiin ja työnhakuun tulisi antaa aikaisempaa enemmän tukea ja vinkkejä. Tässä kohdassa heitämme palloa rekrytoiville yrityksille päin – jos halutaan kansainvälisiä osaajia, niin opiskelijoiden rekrytointi on siihen hyvä ja helppo tapa.”

 

Miten houkutella ulkomaisia osaajia? Tilaisuudessa esiteltyjä työkaluja myös pääomasijoittajien käyttöön.

Talent Explorer

Talent Explorer -rahoituksen avulla voit palkata asiantuntijan tuomaan uutta tietoa ja osaamista, mikä edistää yrityksesi etenemistä uudella kansainvälisellä markkinalla. Rahoituksen avulla suomalainen yritys voi siis palkata joko opiskelijan, valmistuneen tai muun kansainvälisen osaajan, myös vaikkapa pidempään ulkomailla työtä tehneen suomalaisen, tekemään kansainvälistymiseen liittyvää työtä tai suunnitelmaa yritykselle. Tässä rekrytoinnissa Business Finland avustaa maksimissaan 20,000 eurolla.  Lue lisää täältä.

Market Explorer

Market Explorer -rahoituksen avulla kotimainen yritys voi korvata konsultin tai ulkopuolisen asiantuntijan kustannukset kansainvälisen suunnitelman tai markkina-analyysin teossa. Tässä Business Finland avustaa maksimissaan 10,000 eurolla. Rahoitus on hyvin suoraviivainen hyödyntää, erityisesti pk-yrityksille. Lue lisää täältä.

Dealflow.fi

Dealflow.fi on Business Finlandin palvelu pääomasijoittajille ja yrityksille, jotka etsivät rahoitusta. Palvelun kautta sijoittajia voi löytää sijoittajien yritysten joukosta parhaimmat potentiaaliset sijoituskohteet – alustalla ensimmäinen keskustelu on helppo aloittaa ja jatkaa yhteisten intressien löytyessä. Sijoittajien profiilit ovat täysin salaisia, mutta yrityksien esittelyt kaikkien luettavissa. Tutustu palveluun täällä.

Finland ToolBox

Suomen materiaalipankki pitää sisällään kuvia, videoita ja esityksiä käytettäväksi kaikille Suomen tarinaa kertoville. Toolboxista löytyy materiaaleja yli 20 eri kielellä. Kärkiajatus on kertoa yhteistä Suomi-tarinaa ja siitä, miksi Suomi on hyvä paikka elää.  Tätä työkalupakkia voi käyttää, kun kertoo ulkomaisille Suomesta ja suomalaisuudesta. Tutustu ToolBoxiin täällä.